CADRE DIDACTICE TITULARE 

 1. Prof. univ. dr. Adrian ONU: Fizica farmaceutica si Biofizica, Imunologie
 2. Conf. univ. dr. Roxana Colette SANDULOVICI – Decan: Matematica aplicata in farmacie si Biostatistica, Tehnologie farmaceutica, Propedeutica, Legislatie farmaceutica
 3. Conf. univ. dr. Ion MIRCIOIU: Biofarmacie si farmacocinetica, Metodologia cercetarii stiintifice, Analiza medicamentului
 4. Conf. univ. dr. Gabriela OPRISAN: Biologie celulara si moleculara, Medicamente biologice
 5. Conf. univ. dr. Mircea STEFAN: Chimie generala si anorganica, Chimie analitica si bioanalitica
 6. Lect. univ. dr. Anca Daniela RAICIU: Farmacognozie/Fitochimie, Dermatofarmacie si cosmetologie, Fitoterapie, Marketing farmaceutic
 7. Lect. univ. dr. Alice SIANU PIPEREA: Toxicologie
 8. Lect. univ. dr. Elena TRUTA: Farmacologie si farmacoterapie
 9. Lect. univ. dr. Iulian SARBU: Fizica farmaceutica si Biofizica, Industria medicamentului si biotehnologii farmaceutice
 10. Lect. univ. dr. Anton ALDEA: Chimie farmaceutica, Management farmaceutic
 11. Lect. univ. dr. Gabriela COSTACHE: Chimie sanitara si igiena mediului
 12. Lect. univ. dr. Simona RIZEA-SAVU: Farmacologie generala
 13. Lect. univ. dr. Cristina TABLET: Chimie generala si anorganica

CADRE DIDACTICE ASOCIATE 

 1. Academician Prof. univ. dr. Elena HATIEGANU: Botanica farmaceutica, Chimie farmaceutica
 2. Conf. univ. dr. Vasilica CRISTESCU: Anatomie si fiziologie I
 3. Conf. univ. dr. Manole COJOCARU: Anatomie si fiziologie II
 4. CS I Dr. ing. Lucia PINTILIE: Chimie organica
 5. Prof. univ. dr. Dan Florin UNGUREANU: Patologie clinica
 6. Prof. univ. dr. Valentin PAU: Informatica aplicata
 7. Prof. univ. dr. Viorel ORDEANU: Microbiologie farmaceutica si virusologie, Istoria farmaciei, Terminologie farmaceutica si medicala, Urgente medicale
 8. Prof. univ. dr. Anca DINISCHIOTU: Biochimie, Metabolismul medicamentelor
 9. Prof. univ. dr. Irinel BADEA: Chimie analitica si bioanalitica
 10. Asist. univ. dr. Ioana AILIESEI: Chimia fizica a medicamentului
 11. Asist. univ. dr. Mariana POPESCU: Farmacognozie/Fitochimie
 12. Asist. univ. dr. Sorina VOICU: Biochimie
 13. Asist. univ. dr. Carmen MIHAILA: Chimie organica, Chimie farmaceutica
 14. Asist. univ. dr. Luciana GALATANU: Botanica farmaceutica
 15. Asist. univ. dr. Cosmin MOLDOVAN:  Patologie clinica
 16. Asist. univ. dr. Octavian STANESCU: Informatica aplicata
 17. Dr. farm. Erand MATI: Tehnologie farmaceutica
 18. Dr. farm. Raluca SBORA: Analiza medicamentului
 19. Dr. chim. farm. Madalina HRUBARU: Tehnologie farmaceutica
 20. Dr. ing. Carmen MANEA: Chimia fizica a medicamentului
 21. Dr. ing. Mirela MIHAILA: Chimie analitica si bioanalitica
 22. Dr. Dorina UNGUREANU: Limbi straine (engleza)
 23. Dr. Adrian URIECHEANU: Educatie fizica