„Francofonia luminilor și rezonanțelor românești” este titlul primului număr din 2020 al revistei „Laudatio” a Universității Titu Maiorescu, membră asociată a Agenției universitare a Francofoniei. Aceast număr bilingv (română-franceză) este dedicat Anului internațional al Francofoniei, instituţie care militează şi acţionează de 50 de ani în favoarea diversității culturale și lingvistice, a păcii și solidarității, a democrației și a drepturilor omului, a economiei și dezvoltării durabile.

Integrată de acum treizeci de ani în mișcarea francofonă internaţională, România a devenit astăzi unul dintre pilonii Francofoniei din regiunea Europei Centrale și de Est. Realizat prin contribuția unor personalități de marcă ale mediului academic, ale corpului diplomatic francofon, ale unor instituții francofone, ale societății civile, etc. acest număr al revistei oferă cititorilor (vorbitori sau nu de limbă franceză) câteva repere privind bogăția, varietatea și dinamica acțiunilor francofone realizate în România, dar și în regiune, îi familiarizează cu identitatea și convergența intervențiilor diferiților actori francofoni, îi sensibilizează cu privire la interesul limbii franceze şi al Francofoniei.

Aceste contribuţii prezintă Francofonia română de astăzi din diverse perspective, o Francofonie cu un trecut bogat şi totodată promiţător pentru de viitor, evidențiază rolul Francofoniei în viața socială, culturală și economică a țării nostre și, în special, rolul său în dinamica academică și în procesul de internaționalizare a învățământului superior românesc.

Apărut într-un moment de cotitură în viața economică și socială la nivel global, generat de pandemia COVID 2019, această publicație îndeamnă la o reflecţie mai profundă cu privire la paradigmele trecutului, la modelele de viață și de societate și prezintă Francofonia ca o „şansă a diversității” lingvistice, culturale, dar şi a stilurilor de viață și societate.

 

Mai multe informații pe site-ul oficial: laudatio.ro