Şef birou: Mariana Toader
E-mail: actestudii@univ.utm.ro
Telefon: 0730.606.469

 

Programări  – eliberare acte de studii :

   • Program eliberări diplome pe durata stării de alertă: luni,  joi (orele 11:00 – 15:00);
   • Programările pentru eliberea actelor de studii se realizează prin portalul dedicat;
   • Respectarea orei programate este obligatorie pentru a fi evitată reprogramarea absolventului;
   • Pentru întocmirea și eliberarea unei adeverințe de conformitate, sunt necesare următoarele: fotocopie a suplimentului la diplomă (sau a foii matricole), fotocopie a diplomei de licență (sau master) și o cerere-tip pentru adeverințe sau cerere-tip pentru diverse.
   • Pentru informații suplimentare Biroul Acte de Studii poate fi contactat la adresa de e-mail actestudii@univ.utm.ro și telefon 0730.606.469.