Toti studentii Universității Titu Maiorescu, de la toate ciclurile de studii, specializările și formele de învățământ pot plati prima rata din taxa de studii aferentă anului universitar 2021-2022 prin portal !

În situația în care studentul nu este promovat în anul superior și achită totuși cel puțin prima rată din taxa de studii aferentă anului universitar 2021-2022, va fi exmatriculat și i se va returna integral plata efectuată (promovarea în anul superior nu este condiționată numai de achitarea taxei de studii, ci și de acumularea numărului minim de credite necesar promovării în anul următor, conform art. 43-52 și art. 69 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților în sistemul european de credite transferabile.

 

Cine se poate conecta pe portal?

Orice student/ masterand/ doctorat/ rezident/ cursant înmatriculat în anul universitar 2020 – 2021, care are cont de Office 365 oferit de UTM și care a primit codul studentului pe adresa de mail Office 365.

Cum se realizează conectarea pe portal?

Conectarea se realizează prin completarea celor 2 câmpuri de pe prima pagină:

  1. Contul de Office 365 oferit de UTM având terminația @s.utm.ro@m.utm.ro sau @doc.utm.ro.
  2. Codul studentului transmis pe adresa de mail Office 365 de către Departamentul IT.

În cazul în care nu vă cunoasteți credențialele de conectare la portal, vă rugăm să luați legătura cu Departamentul IT: email it@univ.utm.ro, telefon 0724.244.171.

Ce conține portalul ?

După conectare, portalul oferă utilizatorului următoarele informații:

Pentru taxa de studii:

  1. Debitul restant al taxei de studii pe fiecare rată (rata, 1, rata 2, rata 3)
  2. Calculul automat al numărului de zile de penalizare, inclusiv al penalizării în EUR (dacă a fost depășit termenul de plată)
  3. Calculul automat al debitului restant (taxa și penalizare) în RON la cursul BNR din ziua curentă

Pentru alte taxe: afișarea cuantumului taxei în RON, conform nomenclatorului de taxe.

Pentru sectiunea note:

Studentul poate vizualiza notele obținute la examenele susținute în sesiunea de iarnă 2020 – 2021.

Ce oferă portalul ?

Pentru taxe studii:

  1. Plata taxei de studii în ordinea cronologică a ratelor
  2. Plata integrală sau parțială a debitului restant, inclusiv al penalizării (dacă a fost depașit termenul de plată)

Pentru alte taxe:

  1. Plata taxei
  2. Plata de mai multe ori a aceleiași taxe, putându-se completa câmpul de observație înainte de a efectua plata

Suport tehnic

În cazul în care nu vă puteți conecta la portal, vă rugăm să luați legătura cu Departamentul IT: email it@univ.utm.ro, telefon 0724.244.171.

Pentru orice nelămurire legată de debitul restant al taxei de studii, vă rugăm să luați legătura cu Biroul Taxe: email taxe@univ.utm.ro, telefon +4021.316.16.45.

Pentru orice nelămurire legată de notele afișate în portal, vă rugăm să luați legătura cu secretariatul facultății unde sunteți înmatriculat.