PROGRAM STRATEGIC PE TERMEN SCURT ŞI MEDIU
AL UNIVERSITĂŢII “TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI
ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE

INTRODUCERE

               In contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, al crearii Spatiului European al Invatamantului Superior si deschiderii acestuia catre toate continentele, al Procesului Bologna in curs de desfasurare,
              Tinand seama de tendintele actuale de internationalizare a universitatilor, de integrare sistematica in strategiile lor de dezvoltare a factorilor extra-nationali,
              In conformitate cu prevederile Chartei Universitatii ,
              Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucuresti adopta Programul strategic pe termen scurt si mediu in domeniul relatiilor internationale, dupa cum urmeaza:
I. SCOPUL
I.1. Internationalizarea Universitatii va fi considerata ca parte integranta a strategiei de dezvoltare a Universitatii Titu Maiorescu, dimensiunea externa devenind o componenta implicita a actiunilor sale in ceea ce prives-te formarea si calitatea procesului de invatamant, recrutarea studentilor, angajarea cadrelor didactice, cercetarea stiintifica si activitatile de promovare a Universitatii.
I.2 Universitatea va dezvolta procesul de internationalizare a institutiei si va asigura participarea efectiva si permanenta la aceste activitati a conducerii Universitatii, facultatilor, cadrelor didactice, departamentelor si compartimentelor de specialitate.
II. OBIECTIVE
II.1 Cooperarea academica europeana si internationala:
 • continuarea si aprofundarea relatiilor existente in prezent cu universitati si institutii academice;
 • punerea in practica a colaborarii cu Universitatea Northwood (SUA), Universite du Littoral (Franta);
 • initierea de activitati si parteneriate si identificarea de noi posibilitati de cooperare in educatie si cercetare stiintifica (diplome in asociere, studii de masterat in comun – joint Master), doctorat in cotutela de teza, proiecte comune de cercetare);
 • stabilirea de relatii cu universitati la nivel regional (Cehia, Ungaria, Polonia, etc.);
 • stimularea cooperarii stiintifice cu parteneri externi, care sa conduca la rezultate concrete publicate in reviste de specialitate;
 • includerea componentei externe in toate contractele sau proiectele de cercetare;
 • invitarea pentru sustinere de conferinte, cursuri, prelegeri, precum si pentru stabilirea de relatii de cooperare, a unor profesori din strainatate si gasirea unor solutii viabile pentru stabilirea de actiuni comune pe termen lung;
 • sustinerea de catreUniversitate a cooperarii internationale din punct de vedere academic, financiar si logistic, ca fiind un obiectiv prioritar;
II.2 Programe europene si internationale
 • dezvoltarea colaborarii din Programul LLP – subprogramele Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig , semnarea de noi acorduri de colaborare pentru stagii de studii si predare;
 • cresterea numarului de mobilitati studenti si cadre didactice;
 • initierea de colaborari in Programul LLP cu universitati din tari ca: R.Ceha, Polonia, Ungaria;
 • participarea, in calitate de parteneri sau coordonatori, la proiecte LLP (Dezvoltare de curricula, Proiecte intensive etc.)
 • identificarea unor parteneri straini (firme, companii, organizatii de training etc.)si incheierea de acorduri bilaterale pentru stagii de practica ale studentilor, cu finantare din Programul Erasmus sau Leonardo da Vinci.
II.3 Manifestari stiintifice sau educationale
 • organizare de manifestari cu caracter didactic si/sau stiintific (conferinte, simpozioane, seminarii, ) cu participare internationala. Acestea se vor organiza in concordanta cu standardele europene si internationale si vor fi finantate prin taxe, sponsorizari, atrageri de fonduri europene;
 • organizarea, o data la doi ani sau anual, a unei scoli de vara a UTM, cu participare internationala;
 • stimularea cadrelor didactice de a prezenta comunicari si alte interventii   in cadrul unor congrese, conferinte, altor actiuni organizate pe plan european si international ;
 • formarea, la nivel de Universitate, a unui nucleu de cadre didactice, cunoscatoare a limbii engleze, eventual, franceze, cu capacitate si deschidere internationala, specializarea acestora pe cate o directie a politicilor europene in domeniul educatiei si cercetarii. Acestia vor participa la unele dezbateri de interes pentru Universitate (de ex.actiuni organizate de Asociatia Europeana a Universitatilor – EUA) si vor organiza periodic – in cadrul UTM – sesiuni de informare asupra noilor tendinte pe plan european si international in educatie si cercetare.
II.4 Studenti straini
 • cresterea numarului de studenti straini in Programul LLP-Erasmus, cat si independenti, prin dezvoltarea si diversificarea mijloacelor de promovare a Universitatii Titu Maiorescu in exterior, actualizarea si imbunatatirea permanenta a site-ului in limba engleza de catre profesionisti in domeniu, infiintarea in facultati a unor grupe cu predare in limba engleza si/sau franceza
II.5 Organisme europene si internationale
 • sporirea vizibilitatii UTM in organismele academice europene la care este membra (Asociatia Europeana a Universitatilor, Asociatia Europeana a Coordonatorilor Erasmus);
 • afilierea UTM la inca 2-3 organizatii sau retele universitare europene/internationale, care desfasoara activitati de interes pentru Universitate si care au cotizatii anuale modice.
II.6 Implicarea facultatilor si sporirea rolului compartimentului de relatii internationale
 • cresterea implicarii facultatilor (cadre didactice, studenti) , a conducerii si a cadrelor didactice responsabile pentru relatiile internationale, in aceste activitati;
 • crearea in fiecare facultate a unui nucleu pentru relatii internationale, similar cu cele existente in universitatile europene;
 • crearea, la nivelul Universitatii, a unei comisii pentru relatii internationale (dupa modelul celor din institutiile de invatamant superior occidentale);
 • dezvoltarea compartimentului de relatii internationale si programe comunitare, asigurarea unui statut corespunzator, pe masura importantei activitatii in aceasta directie, atat pe plan international, cat si la nivel national, avand in vedere ca dimensiunea externa a unei universitati constituie unul din criteriile de evaluare a institutiilor de invatamant superior. Acest sector va sprijini facultatile, cadrele didactice si studentii in activitatile lor de internationalizare a Universitatii Titu Maiorescu, in concordanta cu atributiile stabilite in Regulamentul de organizare si functionare a institutiei. De asemenea, va initia si propune noi activitati in aceasta directie;
 • gasirea unor solutii concrete de motivare a cadrelor didactice responsabile cu relatiile internationale si implicarea unui numar mai mare de persoane tinere, cadre didactice debutante, studenti in aceste activitati.
III. RESURSE UMANE
 • perfectionarea cadrelor didactice pentru a face face fata noilor tendinte si provocari in domeniul invatamantului superior si cercetarii stiintifice, prin: participarea la cursuri de limbi straine, organizate in cadrul UTM
 • cultivarea in Universitate a unor relatii de colaborare efective, de colegialitate, sprijin si comunicare intre facultati, departamente, alte compartimente.
IV. FINANŢARE
 • alocarea fiecarei facultati, la inceputul anului, a unor fonduri destinate relatiilor internationale, precum si crearea – la nivel de institutie – a unui asemenea fond, care sa stimuleze participarea UTM la activitati pe plan extern, sa constituie surse complementare la fondurile primite din Programul LLP sau din granturi de cercetare, alte programe europene si internationale;
 • identificarea de catre fiecare facultate, precum si de catre compartimentele la nivel de Rectorat, a unor noi surse de finantare (externe, interne, sponsori etc.)