Universității Titu Maiorescu i-a fost acordată noua Cartă Erasmus pentru Învățământul Superior (Erasmus Charter For Higher Education). Carta se acordă pe toată durata programului (2021-2027). În urma evaluării realizate de către Comisia Europeană a aplicației depusă de Departamentul Relaţii Internaționale, UTM a obținut punctajul maxim, respectiv 100 de puncte.

Obținerea Cartei Erasmus este o condiție obligatorie pentru toate instituțiile de învățământ superior din țările participante la Program care intenționează să deruleze proiecte Erasmus de mobilitate a studenților și personalului în scop educațional, de cooperare în materie de inovare și bune practici, de politici educaționale sau în domeniul sportului.