CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE                                                                                              

Extras din

HOTĂRÂREA  

Nr. 151 din 13.04.2020  

PRIVIND MĂSURI SPECIALE ÎN CONDIȚIILE RIDICĂRII STĂRII DE URGENȚĂ LA DATA DE 15 MAI 2020

   

  • În baza art. 213 alin. (13) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
  • În temeiul art. 96 alin.(2) din Carta UTM;
  • În baza art. 17 din Regulamentul de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație;
  • Având în vedere Hotărârea CA nr. 138/18.02.2020, Hotărârea CA nr.147/18.03.2020 și Hotărârea CA nr. 150/31.03.2020;
  • Având în vedere prevederile Decretului nr.195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgență și a Ordonanțelor militare nr. 1 – 8 din perioada martie-aprilie 2020,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂȘTE

I. CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DIDACTICĂ:

Art. 1. Consiliile facultăților sunt abilitate să hotărască finalizarea cursurilor, seminariilor și lucrărilor practice pentru semestru al-II-lea al anului universitar 2019-2020, astfel: 

a) Facultățile UTM, cu excepția celor de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie și Asistență Medicală Tg. Jiu, până la data de 31 mai 2020;

b) Facultățile de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie și Asistență Medicală Tg. Jiu, până la data de 15 iunie 2020.

Art. 2. Evaluarea semestrială (sesiunea de vară) se va desfășura pe o perioadă de trei săptămâni, programată imediat după finalizarea cursurilor, seminariilor și lucrărilor practice.

Art. 3. Consiliile facultăților vor lua măsurile necesare pentru organizarea examenelor de licență și disertație, care se vor desfășura în cursul lunii iulie 2020, conform unui calendar care va fi elaborat și afișat imediat după încetarea stării de urgență, cu avizul conducerii Universității.  

Art. 4. Examenele de admitere vor fi organizate astfel: 

– înscrierile vor începe la data de 1 iulie 2020;

– susținerea probelor aferente concursului de admitere va avea loc în termen de maximum 30 de zile de la data finalizării procedurii privind examenul de bacalaureat, potrivit unui calendar, avizat de conducerea Universității, ce va fi publicat pe website-ul UTM .   

Art. 5. Toate acțiunile extracurriculare (conferințe, simpozioane etc.), care erau programate să fie susținute ”face to face”,  se amână pentru anul universitar următor; Consiliile facultăților pot decide susținerea acestor evenimente, în acest an universitar, prin mijloace de comunicare la distanță și editarea unor volume pentru valorificarea lucrărilor științifice.

 

II. CU PRIVIRE LA UNELE MĂSURI FINANCIARE (Extras):

Art. 8.  Consiliile facultăților vor lua măsuri directe și concrete, atât pentru încasarea ratelor restante, aferente taxei de studii, respectiv rata I și rata a-II-a, cât și pentru încasarea ratei a-III-a, cu următoarele precizări:

a) plata taxelor restante de orice fel se face fără penalități, până la data de 29 mai 2020;

b) termenul scadent pentru încasarea ratei a-III-a din taxa de studii se prelungește până la data de 29 mai 2020.

Plata se va realiza exclusiv online/transfer bancar in conturile 

  • RO90BTRL04301202N01816XX – deschis la Banca Transilvania
  • RO49RNCB0546029228350001 – deschis la BCR

                 

Art. 9. (1) Prevederile Deciziei Biroului Executiv Operativ nr. 6/23.03.2020 privind taxele de cazare în cămin se aplică și pentru luna mai 2020.

(2) Garanția plătită de studenții cazați în cămin se restituie fără aplicarea dispozițiilor privind termenul de preaviz de 15 zile.

Art. 12. Măsurile de mai sus vor fi adaptate corespunzător în raport de intervenția unor motive justificate.

Art. 13. Prezenta Hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către conducerea Universității, a facultăților și departamentelor și a tuturor stucturilor Universității.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Prof. univ. dr. Iosif URS

 


Descarcă Extrasul din Hotărârea nr. 151 din 13.04.2020 a Consiliul de administrație al universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti.