Lista tutorilor de an pentru programe de studii universitare de licență:

  • Anul I de studii (toate programele) – Lect.univ.dr. Voiculescu Mădălina Irena
  • Anul II de studii (toate programele) – Lect.univ.dr. Teodorescu Luiza
  • Anul III de studii (toate programele) – Lect.univ.dr. Ganea Tudor