DECAN

Prof.univ.dr. Ionica ONCIOIU

PRODECAN

Conf.Univ.Dr. Ioana DucaAUDIENŢE:

 


CONSILIUL FACULTĂŢII DE ȘTIINȚE ECONOMICE

 

DEPARTAMENTUL ȘTIINȚE ECONOMICE
 1. Conf.univ.dr. Postole Anca Mirela – Director
 2. Conf.univ.dr. Duca Ioana – Consilier
 3. Conf.univ.dr.  Calotă Traian – Consilier
 4. Lect.univ.dr. Ganea Tudor – Consilier
 5. Lect.univ.dr. Tănase Alin-Eliodor – Consilier

CONSILIUL

 1. Prof.univ.dr. Oncioiu Ionica
 2. Conf.univ.dr. Postole Anca Mirela
 3. Conf.univ.dr. Ciobănașu Marilena
 4. Conf.univ.dr. Calotă Traian
 5. Conf.univ.dr. Duca Ioana
 6. Miu Andrei Bogdan  – Student
 7. Niculae Alin Marius  – Student

 

MEMBRII AI SENATULUI UNIVERSITĂŢII TITU MAIORESCU

 1. Lect.univ.dr. Voiculescu  Mădălina Irena 
 2. Student Niculae Alin Marius

 


 

CUVÂNTUL DECANULUI

 

Învățământul românesc se află din anul 1990 într-un proces continuu de schimbare, care a generat o serie de efecte pozitive în plan educational, dar şi în cel al cercetării. Ca urmare, universitățile au trebuit să se adapteze la aceste schimbări, pe de o parte pentru a respecta reglementările legale, dar şi pentru a face faţă cu succes la noile cerințe specifice pieţei muncii.
În acest context, Universitatea Titu Maiorescu s-a impus, la nivelul spaţiului academic românesc, drept o instituţie de învăţământ superior serioasă, ancorată în tradiţia universitară, dar, în acelaşi timp, cu deschidere spre modernitate, spre nou şi spre evoluţiile europene, o instituţie preocupată să cultive calitatea în actul educaţiei şi al cercetării, să ofere absolvenţilor ei calificări superioare şi competenţe reale pentru dezvoltarea unor cariere de succes. Ca parte integrantă a sistemului românesc de învăţământ, Universitatea Titu Maiorescu este pe deplin angajată în procesul de reformare, în conformitate cu obiectivele Declaraţiei de la Bologna, pentru a se afirma în continuare şi a se dezvolta ca o instituţie europeană de învăţământ superior, guvernată de principii fundamentale precum: promovarea creativităţii şi calităţii în educaţie, excelenţa în cercetare, competitivitatea academică la nivel naţional şi internaţional.
Obiectivul fundamental al programului strategic al Universității Titu Maiorescu îl constituie dezvoltarea Universităţii Titu Maiorescu prin crearea unei culturi a calităţii în conformitate cu standardele europene în domeniu, prin creşterea performanţei în educaţie şi cercetare, prin stimularea creativităţii şi inovaţiei în aceste două domenii, prin perfecţionarea programelor de studii la nivel de licenţă, de masterat şi doctorat, prin calitatea resurselor umane, prin consolidarea bazei materiale, prin promovarea unei imagini noi, europene, a instituţiei.
Facultatea de Finanțe-Banci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii Titu Maiorescu, în toată această perioadă a urmărit să se afirme în mediul universitar romanesc prin calitatea programelor de studiu, a conţinutului disciplinelor şi a cadrelor didactice.
Facultatea de Științe Economice îşi propune:
 • să ofere studenţilor şi masteranzilor servicii educaţionale de calitate în domeniul economic, astfel încât, să permită acestora să acumuleze competenţele necesare pentru o integrare rapidă pe piaţa forţei de muncă;
 • să contribuie la dezvoltarea cercetarii româneşti, prin iniţierea şi derularea unor proiecte de cercetare, prin elaborarea și publicarea unor articole și cărți de specialitate.
Pentru realizarea acestei misiuni propunem un program strategic, axat pe următoarele opțiuni strategice:
 • perfecționarea sistemului de management de la nivelul facultății, în vederea creșterii eficienței, eficacității și competitivității acesteia;
 • adaptarea permanentă a procesului de învățământ la cerințele pieței;
 • dezvoltarea activității de cercetare;
 • dezvoltarea relațiilor internaționale;
 • promovarea facultății.