Facultatea de Ştiinţele Educației, Comunicare și Relații Internaționale

Adresa: Bucureşti, Calea Văcăreşti, nr. 189, sector 4 – Corp M

Telefon: 0723101668