SPECIALIZAREA “COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE” 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI, COMUNICARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

 

I. Cadre didactice titulare ale programului de studiu Comunicare și relații publice:

 • Prof. univ. dr. Ivan Sorin, Decan. Discipline: Introducere în științele comunicării, Tehnici de redactare, Cultură și comunicare, Introducere în sistemul mass-media, Analiza de discurs public și comunicare politică.
 • Conf. univ. dr. George David. Discipline: Introducere în relațiile publice, Managementul comunicării în situații de criză – disciplină opțională, Comunicare cu presa.
 • Conf. univ. dr. Corina Sorana Matei. Discipline: Metode de cercetare în științele sociale, Comunicare internă, Gândire critică, Etică, Estetică și comunicare.
 • Conf. univ. dr. Maria Cernat. Discipline: Introducere în publicitate, Elaborarea unui produs de publicitate – disciplină opțională, Responsabilitate socială corporatistă, Campanii de publicitate.
 • Conf. univ. dr. Mădălina-Steliana Deaconu. Discipline: Comunicare de specialitate în limba engleză.
 • Conf. univ. dr. Adrian-Ion Urichianu. Discipline: Educație fizică.
 • Lect. univ. dr. Marghioala Cristina. Discipline: Comunicare verbală și non-verbală, Editare în limbaje specializate – disciplină opțională, Semiotică, Redactarea materialelor de relații publice.
 • Lect. univ. dr. Crînguța-Irina Pelea. Discipline: Elaborarea unui produs de relații publice, Strategii de comunicare eficiente în relațiile publice – disciplină opțională, Relații publice sectoriale, Managementul relațiilor publice.
 • Lect. univ. dr. Iulia Anghel. Discipline: Instituția purtătorului de cuvânt, Campanii de relații publice, Tehnici de negociere, Analiza și managementul imaginii organizațiilor, Istoria comunicării, Deontologie.
 • Lect. univ. dr. Gabriela Popescu. Discipline: Organizarea de evenimente, Comunicare corporatistă, Comunicare internă, Practica de cercetare în vederea elaborării lucrării de licență.

 

II. Cadre didactice titulare la alte programe de studii din cadrul UTM:

 • Conf. univ. dr. Lazăr Popescu. Discipline: Comunicare de specialitate în limba franceză, anii de studiu I și II, Comunicare de afaceri în limba franceză.
 • Conf. univ. dr. Alice-Violeta Popescu. Discipline: Limba engleză și Comunicare de specialitate în limba engleză.
 • Lect. univ. dr. Mirela Radu. Discipline: Comunicare de specialitate în limba engleză.
 • Lect. univ. dr. Ana-Maria Birtalan. Discipline: Comunicare în limba engleză, Comunicare de specialitate în limba engleză.
 • Lect. univ. dr. Ungureanu Dorina. Discipline: Comunicare de specialitate în limba engleză.
 • Lect. univ. dr. Johana Holt. Discipline: Limba franceză, Comunicare de specialitate în limba franceză.
 • Lect. univ. dr. Corina Costache. Discipline: Educație incluzivă, Psihopedagogia dificultăților de învățare, Psihopedagogia creativității, Psihopedagogia jocului.
 • Asist. univ. dr. Alexandra Maria Ivan. Discipline: Engleză juridică.
 • Asist. univ. dr. Bogdan Urichianu. Discipline: Educație fizică.

 

III. Cadre didactice asociate:

 • Lect. univ. dr. Bianca Surupăceanu. Discipline: Comunicare de specialitate în limba engleză, Limba engleză, Comunicare de afaceri în limba engleză.
 • Lect. univ. dr. Rocselana Verdeș. Discipline: Comunicare de specialitate în limba engleză.
 • Lect. univ. dr. Irina Floarea. Discipline: Comunicare de specialitate în limba franceză și Franceză juridică.
 • Lect. univ. dr. Iulia Buză. Discipline: Comunicare de specialitate în limba română.

 

SPECIALIZAREA “RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE”

 • Prof. univ. dr. Teodor Frunzeti – Director Departament– Introducere în științe politice, Teorii ale relațiilor internaționale, Ideologii politice în epoca contemporană, Negociere și mediere în relațiile internaționale, Doctrine politice
 • Conf. univ. dr. Mihail Niemesch – Instituții europene, Organizații europene și euroatlantice, Programe și proiecte europene și internaționale, Instituții și organizații internaționale
 • Lect. univ. dr. Oana-Elena Brânda – Concepte și metodologii în științele sociale și politice, Construcție europeană, Procesul decizional în Uniunea Europeană, Guvernanță multinivel în Uniunea Europeană, Politici comune ale Uniunii Europene
 • Lect. univ. dr. Ioana-Bianca Berna – Instituții și doctrine politice, Antropologie politică, Introducere în geopolitică, Etică politică în relațiile internaționale
 • Lect. univ. dr. Eugen Lungu – Introducere în studiul relațiilor internaționale, Politică externă și diplomație, Istoria relațiilor internaționale, Globalism și globalizare, Studii de arie
 • Asist. univ. dr. Adriana Sauliuc – seminarii pentru următoarele cursuri: Introducere în studiul relațiilor internaționale, Introducere în studii europene, Introducere în științe politice, Teorii ale relațiilor internaționale, Istoria relațiilor internaționale, Instituții și doctrine politice, Doctrine politice, Practica de cercetare în vederea elaborării lucrării de licență

 

Cadre didactice asociate

 • Dr. Dan Mihai Bârliba: Retorică și teoria argumentării; Etică
 • Prof.univ.dr. Puiu Mihai: Comunicare interpersonală; Managementul relațiilor publice; Psihologia comunicării
 • Conf.univ.dr. Viorel Nicolae Ionescu: Informatică aplicată și multimedia