SPECIALIZAREA “COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE” 

 • Prof.univ.dr. Sorin Ivan: Introducere în științele comunicării; Tehnici de redactare; Estetică şi comunicare;                                                     
 • Conf.univ.dr. George David: Introducere în relații publice; Managementul comunicării în situații de criză; Analiza și gestionarea imaginii organizațiilor; Comunicarea cu presa; Practică de cercetare în vederea elaborării lucrării de licenţă; Instituţia purtătorului de cuvânt
 • Conf. univ. dr. Steliana-Madalina Deaconu – Director Departament
 • Conf. univ. dr. Lazăr Popescu
 • Conf. univ. dr. Adrian Ion Urichianu
 • Conf.univ.dr. Corina Matei: Metode de cercetare în științele sociale; Comunicare internă; Introducere în sistemul mass-media; Tehnici de negociere; Gândire critică
 • Lect.univ.dr. Cristina Marghioala: Comunicare verbală și non-verbală; Tehnici de redactare; Editare în limbaje specializate; Semiotică; Redactarea materialelor de relații publice
 • Lec. univ. dr. Johana Holt
 • Lec. univ. dr. Alice-Violeta Popescu
 • Lec. univ. dr. Sorin Roată
 • Lec. univ. dr. Dorina Ungureanu
 • Lect. univ.dr. Maria Cernat: Introducere în publicitate; Strategii și tehnici în relațiile publice; Campanii de relații publice; Creativitate în relații publice și publicitate
 • Lect.univ.dr. Cringuta Irina Pelea: Elaborarea unui produs de relaţii publice cu ajutorul calculatorului; Elaborarea unui produs de relaţii publice cu ajutorul mijloacelor audio-video; Strategii de comunicare eficientă în relații publice; Relaţii publice sectoriale
 • Lect.univ.dr. Mirela Radu: Comunicare de specialitate în limba engleză

 

SPECIALIZAREA “RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE”

 • Prof. univ. dr. Teodor Frunzeti – Director Departament– Introducere în științe politice, Teorii ale relațiilor internaționale, Ideologii politice în epoca contemporană, Negociere și mediere în relațiile internaționale, Doctrine politice
 • Conf. univ. dr. Mihail Niemesch – Instituții europene, Organizații europene și euroatlantice, Programe și proiecte europene și internaționale, Instituții și organizații internaționale
 • Lect. univ. dr. Oana-Elena Brânda – Concepte și metodologii în științele sociale și politice, Construcție europeană, Procesul decizional în Uniunea Europeană, Guvernanță multinivel în Uniunea Europeană, Politici comune ale Uniunii Europene
 • Lect. univ. dr. Ioana-Bianca Berna – Instituții și doctrine politice, Antropologie politică, Introducere în geopolitică, Etică politică în relațiile internaționale
 • Lect. univ. dr. Eugen Lungu – Introducere în studiul relațiilor internaționale, Politică externă și diplomație, Istoria relațiilor internaționale, Globalism și globalizare, Studii de arie
 • Asist. univ. dr. Adriana Sauliuc – seminarii pentru următoarele cursuri: Introducere în studiul relațiilor internaționale, Introducere în studii europene, Introducere în științe politice, Teorii ale relațiilor internaționale, Istoria relațiilor internaționale, Instituții și doctrine politice, Doctrine politice, Practica de cercetare în vederea elaborării lucrării de licență

 

CADRE DIDACTICE ASOCIATE  

 • Dr. Dan Mihai Bârliba: Retorică și teoria argumentării; Etică
 • Prof.univ.dr. Puiu Mihai: Comunicare interpersonală; Managementul relațiilor publice; Psihologia comunicării
 • Conf.univ.dr. Viorel Nicolae Ionescu: Informatică aplicată și multimedia