Despre Noi

REFERENDUM UNIVERSITAR

 

 

 

Prin Hotărârea Senatului nr. 1 din 09.11.2023 au fost aprobate datele de desfășurare a referendumului privind alegerea modalității de desemnare a Rectorului UTM pentru mandatul    2024-2029, astfel: turul I de scrutin – 07 decembrie 2023turul II de scrutin – 11 decembrie 2023, între orele 800 – 2000. Conform art. 133 din Legea nr. 199/2023 a învățământului superior, cu modificările și completările ulterioare, modalitățile de desemnare a rectorului sunt:

 

a) pe baza unui concurs public sau

b) prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice titulare și cercetătorilor titulari din cadrul Universităţii, precum şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul Universității şi din consiliile facultăţilor.

 

La referendum au drept de vot toate cadrele didactice și de cercetare angajate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în Universitate şi reprezentanţii studenţilor din Senatul Universităţii şi din consiliile facultăţilor.

 

Secţii de votare pentru referendum:

 1. Secția nr. 1: București, Calea Văcărești nr. 189, corpul M, etaj 3.
 2. Secția nr2: Târgu Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 100, parter, Biblioteca Facultății de Drept și Științe Economice Târgu Jiu

 

În Universitatea Titu Maiorescu se organizează două dezbateri publice pentru informarea comunității academice asupra referendumului și a implicațiilor care decurg din acesta, după cum urmează:

 

 1. 23 noiembrie 2023, ora 1200, București, Calea Văcărești nr. 189, corpul M, Aula Magna.
 2. 24 noiembrie 2023, ora 1200, Târgu Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 100, Amfiteatrul A1.

 

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢELE EDUCAȚIEI, COMUNICARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE   este o facultate modernă, cu o structură complexă, care cuprinde domenii științifice de importanță fundamentală pentru Societatea Cunoașterii și pentru lumea contemporană.

 

Facultatea organizează următoarele programe de studiu :

 

PROGRAME DE LICENȚĂ:

 • COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE (ACREDITAT, învățământ cu frecvență, zi, 3 ani)
 • RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE (ACREDITAT, învățământ cu frecvență, zi, 3 ani)
 • PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR (AUTORIZAT, învățământ cu frecvență, zi, 3 ani)

 

PROGRAME DE MASTER:

 • COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ ȘI MANAGEMENT ORGANIZAȚIONAL (ACREDITAT, 2 ani)
 • RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI ȘI COOPERARE STRATEGICĂ (ACREDITAT, 2 ANI)

 

DEPARTAMENTUL DE SPECIALITATE CU PROFIL PSIHOPEDAGOGIC (DSPP):

 • PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ
 • Nivelul I (inițial) pe parcursul studiilor universitare de licență (3 ani, 30 de credite)
 • Nivelul II (aprofundare)– pe parcursul studiilor universitare de master (2 ani, 30 de credite)
 • Programul Compact de studii psihopedagogice cu regim postuniversitar: a)Nivelul Isemestrul I, 30 de credite, pentru absolvenţii studiilor de licenţă; b) Nivelul II, semestrul II, 30 de credite, pentru absolvenţii studiilor de licenţă și master

 

CURSURI POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE CONTINUĂ

 • INTEGRAREA ȘI INCLUZIUNEA ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT A COPIILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE (1 an, 60 de credite)
 • PUERICULTURA – DIMENSIUNE A EDUCAȚIEI ANTEPREȘCOLARE (1 an, 60 de credite)

 

PROGRAMUL PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU CETĂȚENII  STRĂINI (1 an)

FACULTATEA DE ŞTIINŢELE EDUCAȚIEI, COMUNICARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE  oferă studenților ei: studii de calitate, condiții excepționale de studiu, practică de specialitate în instituții emblematice pentru fiecare domeniu, mobilități în universități străine, perspective de dezvoltare a unei cariere de succes în România sau în mediul internațional.


Contact:
Tel.: 0723101668
E-mail: fscri@univ.utm.ro