Despre Noi

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢELE EDUCAȚIEI, COMUNICARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE   este o facultate modernă, cu o structură complexă, care cuprinde domenii științifice de importanță fundamentală pentru Societatea Cunoașterii și pentru lumea contemporană.

 

Facultatea organizează următoarele programe de studiu :

 

PROGRAME DE LICENȚĂ:

 • COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE (ACREDITAT, învățământ cu frecvență, zi, 3 ani)
 • RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE (ACREDITAT, învățământ cu frecvență, zi, 3 ani)
 • PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR (AUTORIZAT, învățământ cu frecvență, zi, 3 ani)

 

PROGRAME DE MASTER:

 • COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ ȘI MANAGEMENT ORGANIZAȚIONAL (ACREDITAT, 2 ani)
 • RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI ȘI COOPERARE STRATEGICĂ (ACREDITAT, 2 ANI)

 

DEPARTAMENTUL DE SPECIALITATE CU PROFIL PSIHOPEDAGOGIC (DSPP):

 • PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ
 • Nivelul I (inițial) pe parcursul studiilor universitare de licență (3 ani, 30 de credite)
 • Nivelul II (aprofundare)– pe parcursul studiilor universitare de master (2 ani, 30 de credite)
 • Programul Compact de studii psihopedagogice cu regim postuniversitar: a)Nivelul Isemestrul I, 30 de credite, pentru absolvenţii studiilor de licenţă; b) Nivelul II, semestrul II, 30 de credite, pentru absolvenţii studiilor de licenţă și master

 

CURSURI POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE CONTINUĂ

 • INTEGRAREA ȘI INCLUZIUNEA ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT A COPIILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE (1 an, 60 de credite)
 • PUERICULTURA – DIMENSIUNE A EDUCAȚIEI ANTEPREȘCOLARE (1 an, 60 de credite)

 

PROGRAMUL PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU CETĂȚENII  STRĂINI (1 an)

FACULTATEA DE ŞTIINŢELE EDUCAȚIEI, COMUNICARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE  oferă studenților ei: studii de calitate, condiții excepționale de studiu, practică de specialitate în instituții emblematice pentru fiecare domeniu, mobilități în universități străine, perspective de dezvoltare a unei cariere de succes în România sau în mediul internațional.


Contact:
Tel.: 0723101668
E-mail: fscri@univ.utm.ro