DECAN

 Prof. univ. dr. Sorin IVAN

 AUDIENŢE:

 • DECAN – Prof.univ.dr. Sorin IVAN: Luni 1000-1200

 


CONSILIUL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢELE EDUCAȚIEI, COMUNICARE
ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

DEPARTAMENTUL COMUNICARE, LIMBI STRĂINE ȘI RELAȚII PUBLICE

 1. Conf.univ.dr. Steliana Mădălina DEACONU – director
 2. Conf.univ.dr. George DAVID – consilier
 3. Lect.univ.dr. Cristina MARGHIOALA – consilier

DEPARTAMENTUL RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE

 1. Prof.univ.dr. Teodor FRUNZETI– director
 2. Conf.univ.dr. Mihail NIEMESCH – consilier
 3. Lect.univ.dr. Adriana SAULIUC  – consilier

CONSILIUL

 1. Prof.univ.dr. Sorin IVAN
 2. Prof.univ.dr. Teodor FRUNZETI
 3. Conf.univ.dr. Steliana Mădălina DEACONU
 4. Diana Gabriela ȘTEFAN – studentă
 5. Bianca Mihaela CÂINEANU – studentă

 


 

Planul Strategic al Facultății de Științele Educației Comunicării și Relații Internaționale  2020-2024

Programul managerial al Decanului 2020-2024