Planuri de învățământ

Zi

Specializarea ADMINISTRAREA AFACERILOR
Specializarea CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
Specializarea FINANŢE ŞI BĂNCI

ID

Specializarea ADMINISTRAREA AFACERILOR
Specializarea CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
Specializarea FINANŢE ŞI BĂNCI

Master

Specializarea “FISCALITATE ŞI POLITICI FISCALE”

Specializarea “CONTABILITATE, AUDIT ŞI EXPERTIZĂ CONTABILĂ”

Fișe de disciplină CAEC 2021-2022

Examen de licență / disertație

GHID pentru redactarea lucrării de diplomă


 

Tematica şi bibliografia examenului de licenţă:

• Specializarea ADMINISTRAREA AFACERILOR
• Specializarea CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
• Specializarea FINANŢE ŞI BĂNCI

Dosarul pentru înscrierea la examenul de LICENŢĂ trebuie să cuprindă:
•    Certificat de naştere – copie legalizată;
•    Certificat de căsătorie – copie legalizată (unde este cazul);
•    Copie C.I.;
•    Diploma de bacalaureat – original şi copie legalizată;
•    2 fotografii ¾ hârtie foto color;
•    Fişa de lichidare (formular tip care se găseşte la secretariatul facultăţii);
•    Cerere de înscriere la licenţă (formular tip care se găseşte la secretariatul facultăţii);
•    Referat semnat de coordonatorul lucrării de licenţă;
•    Chitanţa care atestă plata taxei de licenţă;
•    Lucrarea de licenţă, printată şi pe suport electronic (CD).

Dosarul pentru înscrierea la examenul de DISERTAŢIE trebuie să cuprindă:

•    Certificat de naştere – copie legalizată;
•    Certificat de căsătorie – copie legalizată (unde este cazul);
•    Copie C.I.;
•    Diploma de bacalaureat – original şi copie legalizată;
•    Diploma de licenţă – original şi copie legalizată;
•    2 fotografii ¾ hârtie foto color;
•    Fişa de lichidare (formular tip care se găseşte la secretariatul facultăţii);
•    Cerere de înscriere la examenul de disertaţie (formular tip care se găseşte la secretariatul facultăţii);
•    Referat semnat de coordonatorul lucrării de disertaţie;
•    Chitanţa care atestă plata taxei de disertaţie;
•    Lucrarea de disertaţie, printată şi pe suport electronic (CD).

Informații de secretariat
SECRETAR ŞEF: Mihaela Rădulescu

E-mail: stiinte.economice@univ.utm.ro, mihaela.radulescu@univ.utm.ro

SECRETAR: EMILIA TIGANILA

E-mail: emilia.tiganila@univ.utm.ro

Program cu publicul: Luni – Vineri: 1000 – 1200

Telefon: 021.324.83.26

 INFORMAŢII UTILE

Pentru achitarea taxelor la Universitatea Titu Maiorescu se pot folosi următoarele modalităţi de plată:

 1. În numerar, direct la orice casierie a Băncii Transilvania, folosind un formular pretipărit în care se completează numele, prenumele, codul numeric personal şi codul de plată, care poate fi accesat aici;
 2. Prin transfer bancar (ordin de plată) în contul RO90BTRL04301202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
 3. În numerar, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București;
 4. Plată cu CARD BANCAR – POS, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București.
Tutoriat/Consultații

Lista tutorilor de an pentru programe de studii universitare de licență:

 • Anul I de studii (toate programele) – Lect.univ.dr. Voiculescu Mădălina Irena
 • Anul II de studii (toate programele) – Lect.univ.dr. Teodorescu Luiza
 • Anul III de studii (toate programele) – Lect.univ.dr. Ganea Tudor

Lista tutorilor de an pentru programe de studii universitare de masterat:

 • Anul I de studii (toate programele) – Lect.univ.dr. Tănase Alin-Eliodor
 • Anul II de studii (toate programele) – Conf.univ.dr. Văduva Florin
Taxe

TAXE STUDII

REGULAMENT PRIVIND NOMENCLATORUL DE TAXE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020 – 2021

REGULAMENT PRIVIND NOMENCLATORUL DE TAXE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021 – 2022

 

TERMENE LIMITĂ DE PLATĂ

Studii universitare de licență:

Rata 1: 30.09.2021

Rata 2: 17.01.2022

Rata 3: 06.05.2022

Studii universitare de master:

Rata 1: 30.09.2021

Rata 2: 17.01.2022

Studii universitare de doctorat:

Semestrul I: 30.09.2021

Semestrul II: 17.01.2022

Departamentul de specialitate cu profil psihopedagogic

Semestrul I – pentru nivel I și II si program compact nivel I: 29.10.2021

Semestrul II – pentru nivel I și II: 17.01.2022

Semestrul II – pentru program compact nivel II: 22.02.2022

 

MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plata taxelor se poate realiza astfel:

1. Prin portal taxe

2. Prin POS la casieria Universității – clădirea Rectorat din Strada Dâmbovnicului, numărul 22, sector 4, București
Plățile realizate prin POS se vor actualiza pe portalul de taxe în următoarea zi lucrătoare.

3. În numerar la casieria Universității – clădirea Rectorat din Strada Dâmbovnicului, numărul 22, sector 4, București
Plățile realizate în numerar la casieria Universității se vor actualiza pe portalul de taxe în următoarea zi lucrătoare.

4. În numerar la casieria oricărei sucursale a Băncii Transilvania, pe întreg teritoriul României, folosind formularul pretipărit (click aici)  și codurile de plată (click aici)
Plățile realizate în numerar la casieria Băncii Transilvania se vor actualiza pe portalul de taxe în 2 zile lucrătoare.

5. Transfer bancar pentru taxe care se achită în RON, în conturile:
a. RO90-BTRL-0430-1202-N018-16XX deschis la Banca Transilvania
b. RO49-RNCB-0546-0292-2835-0001 deschis la BCR
Plățile realizate prin transfer bancar se vor actualiza pe portalul de taxe în 2 zile lucrătoare de la data realizării transferului bancar.

6.Transfer bancar în EURdoar pentru cetățeni ai statelor terțe care achită taxele în EUR, în conturile:
a. RO65-BTRL-0430-4202-N018-16XX deschis la Banca Transilvania, SWIFT: BTRLRO22
b. RO03-RNCB-0074-0292-2835-0276 deschis la BCR, SWIFT: RNCB RO BU
Plățile realizate prin transfer bancar se vor actualiza pe portalul de taxe în 2 zile lucrătoare de la data realizării transferului bancar.

Despre noi
Istorie şi tradiţie
Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor este o structură academică cu tradiţie în învăţământul superior economic particular din România. În toamna anului 1990, s-a înfiinţat prima facultate cu acest profil din învăţământul particular românesc – Facultatea de Ştiinţe Economice. Ca o recunoaştere a calităţii şi profesionalismului manifestate în formarea studenţilor, Facultatea de Ştiinţe Economice a fost acreditată prin Legea nr. 239 din 23.04.2002 (când s-au făcut primele acreditări în învăţământul superior privat românesc), intrând cu drepturi depline în sistemul naţional de învăţământ, fapt care a presupus:
 • organizarea examenelor de licenţă şi disertaţie în cadrul facultăţii;
 • eliberarea diplomelor de licenţă şi masterat;
 • organizarea de cursuri postuniversitare.
Fiind într-o continuă dinamică şi prezentând o adaptabilitate la cerinţele pieţei muncii, în anul 2014 Facultatea de Ştiinţe Economice îşi schimbă numele în Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor. 

 

Misiune
Misiunea Facultăţii de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor este de a forma specialişti în economie, cu o temeinică pregătire profesională, capabili de a se integra foarte repede şi de a răspunde exigenţelor locurilor de muncă unde se vor angaja pe piaţa internă şi internaţională, de a dezvolta studenţilor atitudini de creativitate şi competitivitate, în concordanţă cu cerinţele societăţii bazate pe cunoaştere. 

 

Educaţie şi performanţă
Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor pregăteşte studenţii în conformitate cu structura Bologna, în două cicluri de învăţământ: un prim ciclu de bază, cu durata de 3 ani urmat de un al doilea, de master, cu o durată de 2 ani.
Invăţământul se asigură, în cadrul primului ciclu, prin două forme:
 • învăţământ de zi (cu frecvenţă) – la Bucureşti
 • învăţământ la distanţă – la Bucureşti

 

Perspective
Absolventii noştrii găsesc multiple posibilităţi de încadrare pe piaţa forţei de muncă:
 • în cadrul băncilor sau altor instituţii financiare;
 • la diferite societăţi de asigurări;
 • în orice organizaţie din ţară şi din străinătate, în cadrul compartimentelor financiar-contabile, de vânzări şi de aprovizionare;
 • la societăţi de consultanţă financiar-contabilă şi fiscală;
 • îşi pot deschide propria afacere.

 

Programe de studii
În prezent, în cadrul primului ciclu, Facultatea pregăteşte specialişti în următoarele domenii:
 • Finanţe – program de studii Finanţe şi bănci
 • Contabilitate – program de studii Contabilitate şi informatică de gestiune
 • Administrarea Afacerilor – program de studii Administrarea afacerilor

În ciclul al doilea, Facultatea organizează un număr de 2 cursuri de master:

 • Fiscalitate şi politici financiare– organizat împreună cu Camera Consultanţilor Fiscali din România
 • Contabilitate, audit și expertiză contabilă

 

Deschidere internaţională
Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor aplică Sistemul European de Evaluare prin Credite Transferabile – ECTS. Sistemul permite studenţilor să studieze timp de unu sau două semestre într-o altă universitate dintr-o ţară membră a Uniunii Europene şi nu numai, examenele promovate acolo fiind recunoscute la revenirea în ţară. De asemenea, avem încheiate parteneriate cu Universităţi prestigioase din străinătate, împreună cu care realizăm un schimb permanent de studenţi. Între acestea amintim:
 • Universitate d’Orleans – Franţa
 • Universite de Paris VII – Franţa
 • Telecom Ecole de Management – Franţa
 • Kadir Has Universitesi – Turcia
 • Canakkale Onsekiz Mart Universitesi – Turcia
 • Celal Bayar Universitesi – Turcia
 • Universita Studii Internationali di Roma – Italia
 • Instituto Politecnico de Cavado E Do Ave – Portugalia
 • Baltic International Academy – Letonia
 • Northwestern University – Chicago, SUA

 

Parteneriate
Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor este implicată activ în procesul de formare a studenţilor săi, sprijinind accesul la programe de internship prin încheierea unor acorduri cu companii de prestigiu din ţară şi străinătate.  Între acestea amintim:
 • Paragon Europe – Malta (pentru stagii de practică)
 • World of Skills, Placement Maker Limited – UK (pentru stagii de practică)
 • Pluriva
 • Coface
 • Banca Transilvania
 • BRD Group Societe
 • BCR
 • Cameea Consulting
Împreună cu companiile partenere organizăm workshop-uri şi cursuri facultative, având ca obiectiv dobândirea de către studenţii noştri de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi care să îi pregătească pentru a fi competitivi pe piaţa muncii.

 

Calitate în educaţie
În cadrul Facultăţii de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor a luat fiinţă în anul 2013 Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic, cu sprijunul căruia facultatea îşi propune următoarele obiective:
 • Orientarea profesională şi dezvoltarea competenţelor pentru integrarea facilă a elevilor și studenților pe piaţa muncii;
 • Motivarea studenţilor şi a potenţialilor studenţi pentru dezvoltarea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul economic, prin acordarea unor burse private și oferirea unor stagii de practică de către firmele partenere;
 • Informarea studenţilor despre oferta educaţională şi proiectele conexe dezvoltate de centru;
 • Adaptarea continuă a programelor de învățământ la cerințele pieței muncii;
 • Organizarea de workshop-uri tematice pentru elevi şi studenţi, în vederea dobândirii de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi care să le ofere acestora posibilitatea de a face faţă la cerinţele angajatorilor.

 

Social Media
Începând cu anul 2012 Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor este prezentă în reţelele de socializare. Pe Facebook ne puteţi găsi la adresa: www.facebook.com/utmsteco
Conducere

DECAN

Prof.univ.dr. Ionica ONCIOIU

PRODECAN

Conf.Univ.Dr. Ioana DucaAUDIENŢE:

 • DECAN – Prof.univ.dr. Ionica ONCIOIU: Marti 1400-1600

 


CONSILIUL FACULTĂŢII DE FINANȚE-BANCI, CONTABILITATE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

 

DEPARTAMENTUL ȘTIINȚE ECONOMICE
 1. Conf.univ.dr. Postole Anca Mirela – Director
 2. Conf.univ.dr. Duca Ioana – Consilier
 3. Conf.univ.dr.  Calotă Traian – Consilier
 4. Lect.univ.dr. Ganea Tudor – Consilier
 5. Lect.univ.dr. Tănase Alin-Eliodor – Consilier

CONSILIUL

 1. Prof.univ.dr. Oncioiu Ionica
 2. Conf.univ.dr. Postole Anca Mirela
 3. Conf.univ.dr. Ciobănașu Marilena
 4. Conf.univ.dr. Calotă Traian
 5. Conf.univ.dr. Duca Ioana
 6. Drăgan Andreea Elena – Studentă
 7. Călina Iuliana Andreea – Studentă

 

MEMBRII AI SENATULUI UNIVERSITĂŢII TITU MAIORESCU

 1. Lect.univ.dr. Voiculescu  Mădălina Irena 
 2. Student Călina Iuliana Andreea

 


 

CUVÂNTUL DECANULUI

 

Învățământul românesc se află din anul 1990 într-un proces continuu de schimbare, care a generat o serie de efecte pozitive în plan educational, dar şi în cel al cercetării. Ca urmare, universitățile au trebuit să se adapteze la aceste schimbări, pe de o parte pentru a respecta reglementările legale, dar şi pentru a face faţă cu succes la noile cerințe specifice pieţei muncii.
În acest context, Universitatea Titu Maiorescu s-a impus, la nivelul spaţiului academic românesc, drept o instituţie de învăţământ superior serioasă, ancorată în tradiţia universitară, dar, în acelaşi timp, cu deschidere spre modernitate, spre nou şi spre evoluţiile europene, o instituţie preocupată să cultive calitatea în actul educaţiei şi al cercetării, să ofere absolvenţilor ei calificări superioare şi competenţe reale pentru dezvoltarea unor cariere de succes. Ca parte integrantă a sistemului românesc de învăţământ, Universitatea Titu Maiorescu este pe deplin angajată în procesul de reformare, în conformitate cu obiectivele Declaraţiei de la Bologna, pentru a se afirma în continuare şi a se dezvolta ca o instituţie europeană de învăţământ superior, guvernată de principii fundamentale precum: promovarea creativităţii şi calităţii în educaţie, excelenţa în cercetare, competitivitatea academică la nivel naţional şi internaţional.
Obiectivul fundamental al programului strategic al Universității Titu Maiorescu îl constituie dezvoltarea Universităţii Titu Maiorescu prin crearea unei culturi a calităţii în conformitate cu standardele europene în domeniu, prin creşterea performanţei în educaţie şi cercetare, prin stimularea creativităţii şi inovaţiei în aceste două domenii, prin perfecţionarea programelor de studii la nivel de licenţă, de masterat şi doctorat, prin calitatea resurselor umane, prin consolidarea bazei materiale, prin promovarea unei imagini noi, europene, a instituţiei.
Facultatea de Finanțe-Banci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii Titu Maiorescu, în toată această perioadă a urmărit să se afirme în mediul universitar romanesc prin calitatea programelor de studiu, a conţinutului disciplinelor şi a cadrelor didactice.
Facultatea de Finanțe-Banci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor îşi propune:
 • să ofere studenţilor şi masteranzilor servicii educaţionale de calitate în domeniul economic, astfel încât, să permită acestora să acumuleze competenţele necesare pentru o integrare rapidă pe piaţa forţei de muncă;
 • să contribuie la dezvoltarea cercetarii româneşti, prin iniţierea şi derularea unor proiecte de cercetare, prin elaborarea și publicarea unor articole și cărți de specialitate.
Pentru realizarea acestei misiuni propunem un program strategic, axat pe următoarele opțiuni strategice:
 • perfecționarea sistemului de management de la nivelul facultății, în vederea creșterii eficienței, eficacității și competitivității acesteia;
 • adaptarea permanentă a procesului de învățământ la cerințele pieței;
 • dezvoltarea activității de cercetare;
 • dezvoltarea relațiilor internaționale;
 • promovarea facultății.
Cadre didactice

CADRE DIDACTICE TITULARE 

 1. Prof.univ.dr. Oncioiu IonicaDecanDiscipline predate: Contabilitate financiară, Contabilitate consolidată, Microeconomie, Economia întreprinderii;
 2. Prof.univ.dr. Căpușneanu Sorinel – Discipline predate: Expertiză contabilă și consultanță fiscal; Contabilitatea instituțiilor de credit;
 3. Conf.univ.dr. Calotă TraianDiscipline predate: Contabilitate, Contabilitate financiară I, Contabilitate financiară II, Control de gestiune, Expertiză contabilă;
 4. Conf.univ.dr. Ciobănaşu Marilena – Discipline predate: Analiză economico financiară, Managementul resurselor umane, Managementul costurilor, Evaluarea întreprinderii;
 5. Conf.univ.dr. Duca Ioana – Discipline predate: Monedă şi credit, Gestiunea financiară a firmei, Economie monetară, Responsabilitate socială a organizaţiei;
 6. Conf.univ.dr. Postole Mirela Anca Director Departament Discipline predate: Finanțe, Finanţe publice, Asigurări şi reasigurări, Buget şi trezorerie publică, Preţuri şi concurenţă;
 7. Conf.univ.dr. Văduva FlorinDiscipline predate: Management, Management Strategic;
 8. Lect.univ.dr. Ganea TudorDiscipline predate: Operaţiunile instituţiilor de credit, Gestiune bancară, Tehnici şi operaţiuni bancare, Pieţe de capital;
 9. Lect.univ.dr. Gherguţ DanDiscipline predate: Statistică, Econometrie;
 10. Lect.univ.dr. Ionescu OanaDiscipline predate: Analiză economico-financiară, Asigurări şi reasigurări, Evaluarea întreprinderii, Practică de specialitate; 
 11. Lect.univ.dr. Mândricel DianaDiscipline predate: Macroeconomie, Doctrine economice, Etica în afaceri, Microeconomie, Antreprenoriat;
 12. Lect.univ.dr. Stănescu DragoşDiscipline predate:Finanţe internaţionale, Investiţii şi finanţarea lor, Finanţe;
 13. Lect.univ.dr. Tănase Alin-Eliodor Discipline predate: Fiscalitate, Contabilitate publică, Contabilitate managerială, Practică de specialitate; 
 14. Lect.univ.dr. Teodorescu LuizaDiscipline predate: Drept, Dreptul afacerilor, Drept comercial, Drept comunitar, Practică de specialitate; 
 15. Lect.univ.dr. Voiculescu MădălinaDiscipline predate:Drept, Dreptul afacerilor, Drept comercial, Dreptul societar şi fiscal; 
 16. Lect.univ.dr. Voiculescu ŞerbanDiscipline predate: Audit financiar-contabil, Audit, Gestiunea financiară a instituţiilor publice. 
 17. Lect.univ.dr. Ifrim Ana Maria – Discipline predate: Matematică aplicată în economie, Managementul calității
 18. Lect. univ.dr. Dogaru Mihaela Mirela – Discipline predate: Managementul relațiilor cu furnizorii, Managementul relațiilor cu clienții, Antreprenoriat

 

CADRE DIDACTICE ASOCIATE 

 1. Conf.univ.dr. Gherghina Rodica – Academia de Studii Economice Discipline predate: Finanţe, Gestiunea financiară a întreprinderii, Finanţe publice;
 2. Lect.univ.drd. Ştefănică MihaelaDiscipline predate: Comunicare în limba străină (Limba franceză);
 3. Conf.univ.dr. Grămadă ArgentinaDiscipline predate: Informatică, Tehnologia aplicatiilor Office;

Card de sănătate

Spații și dotări

Internațional

ÎNSCRIERE ONLINE
PREVEDERI GENERALE

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Înscrierea la concursul de admitere pentru candidații cetățeni români care au urmat studiile liceale în România în limba română se realizează astfel:

Online, pe portalul admitere 2021: https://www.utm.ro/portal/admitere/
Dupa afisarea rezultatelor, candidatii declarati admiși vor depune dosarul de înscriere în original la Secretariatul Facultății de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor  din Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4, București, personal sau prin mandatar cu procură notarială specială, până la data de 30.08.2021, între orele 900-1600 în zilele lucrătoare.
Înscrierea la concursul de admitere pentru candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română se realizează astfel:

Online, pe portalul admitere 2021: https://www.utm.ro/portal/admitere/
Dupa afisarea rezultatelor, candidatii declarati admiși vor depune dosarul de înscriere în original la sediul Departamentului Relații Internaționale al UTM (Calea Văcărești nr. 189, Corp M, parter), personal sau prin mandatar cu procură notarială specială, până la data de 06.08.2021, între orele 900-1600 în zilele lucrătoare.

DOCUMENTE NECESARE

Acte și documente necesare la înscriere:

Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2021-2022;
Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii trebuie să fie vizate cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii trebuie să fie supralegalizate sau însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original);
Cerere pentru echivalarea/recunoașterea studiilor sau pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii în România de către organismele specializate ale MEC (dacă este cazul);
Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
Actul doveditor al divorțului (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decît cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
Adeverință medicală eliberată în anul curent de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
Trei fotografii color format ¾;
Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română. Pentru candidații care au urmat studiile liceale în România într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de limba română se face cu diploma de bacalaureat. În cazul în care examenul de bacalaureat nu conține o probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, absolvenții au obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel minim B1, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării. Sunt scutiți de obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română acei candidați care au obținut premii la olimpiade naționale de limba română.
Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
Declarație pe proprie răspundere cu privire la exactitatea datelor din cererea de înscriere, precum și cu privire la corespondența dintre documentele scanate și cele originale, în cazul înscrierilor online;
Dovada achitării taxei de înscriere la concursul de admitere.
Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2020-2021 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original. În cazul în care sunt declarați admiși la studii de licență, candidații menționați au obligația de a prezenta, până la data de 30 septembrie 2021, la Secretariatul Facultății de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor, diploma de bacalaureat în original și în copie certificată conform cu originalul sau legalizată.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat).

După afișarea rezultatelor definitive ale concursului de admitere, candidații cetățeni români care au urmat studiile liceale în România în limba română și care au urmat procedura de înscriere online au obligația de a depune în format hârtie actele și documentele menționate mai sus până la termenul scadent de plată a primei rate din taxa anuală de studii, respectiv până la data de 30 august 2021. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română au obligația de a depune în format hârtie actele și documentele menționate mai sus în termen de maximum 7 zile de la data la care au fost declarați admiși.

CANDIDAȚI STRĂINI

Înscrierea la concursul de admitere pentru candidaţii cetăţeni străini şi candidații cetăţeni români care au urmat studiile liceale în afara României sau în România la un liceu internațional se face prin una dintre următoarele modalități:

La sediul Departamentului Relații Internaționale (DRI) al UTM (Calea Văcărești nr. 189, Corp M, intrarea după clinica Regina Maria, parter) personal sau prin mandatar cu procură notarială specială, de luni până vineri, între orele 900-1300.
Online, pe portalul Înscriere admitere 2021, de pe pagina de web utm.ro.
În cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză, se depun la dosar copii simple ale documentelor originale, certificate pentru conformitate cu originalul de către DRI.

Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu şi documentele în original.

Excepţie face diploma de finalizare a studiilor liceale, pentru care se vor depune la dosar 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română.

După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii cetăţeni străini şi candidații cetăţeni români care au urmat studiile liceale în afara României sau în România la un liceu internațional vor completa în cadrul DRI o Cerere pentru echivalarea/ recunoașterea studiilor sau pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii în România de către organismele specializate ale Ministerului Educației (dacă este cazul), precum şi o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2021-2022, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea genera aceste cereri pe baza datelor completate în portalul de admitere.

Cererile sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Acte și documente necesare la înscriere:

Cererea-tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2021-2022 și Declarația pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
Cerere pentru echivalarea/recunoașterea studiilor sau pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii în România de către organismele specializate ale Ministerului Educației (dacă este cazul);
Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul actelor de identitate emise în altă limbă decât cele menționate, se depun 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română;
Diploma de finalizare a studiilor liceale, în original și traducere legalizată (în original)în limba română.
Lista diplomelor de studii liceale recunoscute de Ministerul Educatiei din Romania poate fi consultata aici.

Pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma trebuie să fie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente.

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea AICI.

Pentru statele care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma trebuie să fie supralegalizată sau însoțită de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență.

Supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România.

Lista statelor pentru care se solicită supralegalizarea poate fi consultată AICI.

Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din țara emitentă.

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original).

Cetăţenii străini care doresc să se înscrie ca Români de Pretutindeni trebuie să depună la dosar şi Declaraţia privind apartenenţa la identitatea culturală română, disponibilă la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (Str. Muzeul Zambaccian, nr. 17, 011871, București) sau la Ambasada/ Consulatul României în ţara de reședință.

 

Documente suplimentare

Italia – Certificato provvisorio di maturita/ provisional certificate of maturita
Spania – Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto
Suedia – Certificat de eligibilitate eliberat de Verket för högskoleservice
U.A. – SAT (Scholastic Aptitude Test) sau ACT (American College Testing)
Israel – Te′udat Bagrut
Foaia matricolă cu situaţia pe toţi anii de liceu, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise în altă limbă decât cele menționate, se depun 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română;
Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise într-o altă limbă decât cele menționate, se depun 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română;
Certificat de căsătorie(dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise într-o altă limbă decât cele menționate, se depun 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română;
Actul doveditor al divorțului(dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise într-o altă limbă decât cele menționate, se depun 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română;
Adeverință medicalăeliberată în anul curent de o autoritate competentă română, în original sau traducere certificată conform cu originalulsau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
Trei fotografii color format ¾;
Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației din România, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română. Pentru candidații care au urmat studiile liceale în România într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de limba română se face cu Diploma de Bacalaureat. În cazul în care examenul de bacalaureat nu conține o probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, absolvenții au obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel minim B1, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației.
Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
Declarație pe proprie răspundere cu privire la exactitatea datelor din cererea de înscriere, precum și cu privire la corespondența dintre documentele scanate și cele originale, în cazul înscrierilor online;
Dovada achitării taxei de înscriere la concursul de admitere.
După afișarea rezultatelor definitive ale concursului de admitere, candidaţii cetăţeni străini şi candidații cetăţeni români care au urmat studiile liceale în afara României sau în România la un liceu internațional au obligația de a depune în format fizic la DRI actele și documentele menționate mai sus, în termen de maximum 5 zile de la data la care au fost declarați admiși.

 

TAXE

 

 

Taxa pentru întocmirea și depunerea dosarului la Ministerul Educației se achita doar de catre candidații care nu au studiile recunoascute de catre Ministerul Educatiei din Romania.

Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere.

Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru întocmirea și depunerea dosarului la Ministerul Educației nu se restituie în nicio condiție.

Modalitatea de plata a taxelor poate fi consultata aici.

În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea achita toate taxele online.

Contact:

Tel.: 021.324.83.26

E-mail: stiinte.economice@univ.utm.ro

Manifestări științifice

PROGRAMUL
MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE
organizate de Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor
în anul 2022

Universitatea Titu Maiorescu din București

 

Nr. crt.Tema manifestării ştiinţificeOrganizatorPerioadaObservaţii

I.Workshop-uri

Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor

1.Perspective ale contabilității manageriale pentru practicile de afaceri durabileFacultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Științe EconomiceMartie 2022Workshop
2.Bule speculativeFacultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Științe EconomiceMartie 2022Workshop în colaborare cu ASF Romania
3.Gestionarea strategiilor integrate de comunicare a mărcii în era onlineFacultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Științe EconomiceAprilie 2022Workshop
4.Ateliere de AntreprenoriatFacultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Științe EconomiceMartie-Mai 2022Dezbateri organizate cu studenții facultății şi elevii din liceele bucureștene
5.Comerțul electronic în întreprinderile mici și mijlocii din RomâniaFacultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Științe EconomiceMai 2022Workshop
6.Dezvoltarea economiei creative prin leadership transformaționalFacultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Științe EconomiceMai 2022Workshop
7.Inovația în piața financiarăFacultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Științe EconomiceOctombrie 2022Workshop în colaborare cu ASF Romania
8.Asigurări de risc ciberneticFacultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Științe EconomiceNoiembrie 2022Workshop în colaborare cu ASF Romania
9. Blockchain și Contracte Smart în asigurăriFacultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Științe EconomiceNoiembrie 2022Workshop în colaborare cu ASF Romania
10. Piața de Capital – Investitor VS. (In)VisătorFacultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Științe EconomiceIanuarie 2023Workshop în colaborare cu ASF Romania

II. Sesiuni de comunicări ştiinţifice

Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor

1.Sesiune de Comunicări Științifice  a Cercurilor StudențeștiFacultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea AfacerilorAprilie 2022Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice
2.Conferința Internațională pentru Studenți și Elevi „Economia Verde: provocări, constrângeri și oportunități” (Green Economy: challenges, constraintes and opportunities)Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea AfacerilorMai 2022

III. Alte acţiuni de promovare a cercetării ştiinţifice (proiecte de cercetare, şcoli de studii avansate, colocvii etc.)

Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor

1.BDO Summer School Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea AfacerilorIulie 2023Şcoală de vară

 

Centrul de Excelență

Centrul de Excelență pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic este o iniţiativă a Facultăţii de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii Titu Maiorescu.

 

Înfiinţat în decembrie 2013, cu sprijinul unor reprezentanţi ai mediului academic şi ai mediului de afaceri, Centrul de Excelenţă îşi propune să răspundă cerinţelor pieţei muncii, prin creşterea nivelului de pregătire al tinerilor implicaţi în proiecte.

 

Obiectivele Centrului de Excelenţă
 • Orientarea profesională şi dezvoltarea competenţelor pentru integrarea rapidă a elevilor și studenților pe piaţa muncii;
 • Motivarea studenţilor şi a viitorilor studenţi  pentru  dezvoltarea  cunoştinţelor teoretice  şi  practice în  domeniul   economic,  prin  acordarea unor  burse private și asigurarea unor stagii de practică, de către firmele partenere;
 • Informarea studenţilor despre oferta educaţională şi proiectele conexe dezvoltate în cadrul Centrului de Excelenţă;
 • Adaptarea continuă a programelor de învățământ superior economic la cerințele pieței muncii.

 

AVANTAJE pentru FIRMELE PARTENERE
 • Dezvoltarea   unei   baze   de  recrutare a   viitorilor    angajați.   Firmele    partenere pot testa  studenții   pe  parcursul  efectuării studiilor universitare, din punctul de vedere al cunoștințelor teoretice, abilităților practice și capacității  de a se integra și adapta la cultura lor organizațională;
 • Reducere de 5% din taxa de școlarizare, aferentă primului an de studii, la programele universitare de licență și master ale Facultății de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universității Titu Maiorescu, în cazul înscrierii angajaților firmelor partenere la aceste cursuri;
 • Participarea la o serie de sesiuni de formare   profesională   personalizate,  adaptate la nevoile firmelor respective;
 • Consultarea și utilizarea unor studii de piață, realizate de către cadrele didactice și studenții Facultății de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor;
 • Facilitarea accesului la platforma de networking a parteneriatului, în vederea derulării altor acțiuni de interes comun sau realizării unor afaceri comune;
 • Promovarea reciprocă a imaginii în  cadrul proiectului și încadrarea acțiunilor de îmbunătățire a calității educației, derulate de Centrul de Excelență, în strategiile de responsabilitate socială ale firmelor partenere;
 • Recrutarea celor mai buni studenți  ai Facultății de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor, în vederea integrării acestora în programe de internship pe termen lung (minim un an);
 • Implicare  și  participare  în  cadrul diferitelor proiecte de cercetare, proiecte cu finanțare europeană și studii de piață, împreună cu Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universității Titu Maiorescu.

 

AVANTAJE pentru FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
 • Creșterea gradului de motivare al studenților și viitorilor studenți;
 • Creșterea calității procesului de învățământ;
 • Posibilitatea de a realiza, împreună cu partenerii  din cadrul Centrului de Excelență, ample proiecte de cercetare cu finanțare europeană  și studii de piață;
 • Îmbunătățirea imaginii facultății în rândul elevilor, studenților și angajatorilor;
 • Perfecționarea programelor de studii  și  adaptarea  acestora  la cerințele pieței muncii;
 • Consolidarea relaţiei dintre Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor și mediul de afaceri.

 

AVANTAJE pentru STUDENŢI
 • Îi îndrumăm să se integreze rapid pe piața forței de muncă;
 • Îi ajutăm să dobândească abilităţile necesare pentru a se adapta la nevoile pieței;
 • Concepem programe pentru ca studenţii să poată aplica în practică noţiunile învăţate la cursuri;
 • Îi promovăm şi îi susţinem să îşi găsească un loc de muncă în cadrul firmelor partenere proiectului;
 • Îi implicăm în cercetările şi studiile de piață pe care le iniţiem;
 • Le oferim alternative viabile pentru a-şi continua studiile economice;
 • Le oferim acces la burse private oferite de companiile partenere Facultății de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor;
 • Îi sprijinim necondiţionat pentru o bună orientare în carieră.

 

AVANTAJE pentru ELEVI și LICEE
 • Concepem  programe  special pentru  elevi, astfel  încât să-şi înţeleagă potenţialul real şi să şi-l exploateze la maxim;
 • Analizăm în permanenţă piaţa forţei de muncă pentru a-i ajuta să-şi aleagă o carieră;
 • Implicăm elevii în evenimente care au ca scop dezvoltarea lor personală;
 • Facilităm accesul la platforma de networking a parteneriatului încheiat cu companiile implicate în proiect;
 • Organizăm programe de formare profesională personalizate, adaptate la nevoile liceelor;
 • Includem liceul în proiectele de cercetare, finanțate din fonduri  europene;
 • Oferim reducere de 5% din taxa  de școlarizare, aferentă primului an de studii, la programele universitare de licență și master ale Facultății de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universității Titu  Maiorescu, pentru angajații partenerului la aceste cursuri;
 • Promovăm imaginea liceului în cadrul parteneriatului.

 

Activităţi derulate în cadrul Centrului de Excelenţă
 • Proiectul “Fii AMBASADOR al Facultății de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor”
  • Proiectul încurajează voluntariatul în rândul elevilor.
  • Participanţii derulează activităţi de marketing şi organizare de evenimente.
 • Workshopuri tematice
  • Aceste evenimente urmăresc apropierea elevilor şi studenţilor de mediul privat şi familiarizarea acestora cu cerinţele pieţei muncii.
 • Cursul facultativ “Productivitate şi control: Gestiunea Afacerilor  folosind sistemul integrat Pluriva ERP”
  • Cursul este organizat de firma PLURIVA ERP, partener al Centrului de Excelenţă.
  • La curs participă 20 de studenţi ai facultăţii.
  • Studenţii care urmează cursul vor primi diplome de absolvire şi o certificare PLURIVA ERP.
 • Cursuri facultative
  • Cursurile sunt organizate de cadre didactice universitare, cu pregătire practică în domeniile vizate pentru organizarea cursurilor.
 • Pregătire pentru examenul de Bacalaureat
  • Pregătire intensivă la disciplinele Matematică şi Economie.

 

Detalii despre proiectele Facultăţii de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor realizate cu sprijinul Centrului de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic puteţi găsi pe www.ceccise.ro şi pe Facebook, la adresele: www.facebook.com/utmsteco şi https://www.facebook.com/UTM.ro.

Card de sănătate

Orientare în carieră

Cantină

Sală de sport

Licențe Microsoft Office

Centrul Dentar

Cămin studențesc

Campus

Mobilități internaționale

Spații și dotări

Bibliotecă

Rapoarte anuale de autoevaluare internă

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Rapoarte anuale ale CEAC-F

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sondaje privind satisfacția studenților

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Evaluarea cadrelor didactice

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Raportul anual de audit intern

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Componenta Board-urilor programelor de studii

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.