DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ


CADRE DIDACTICE TITULARE

 1. Conf.univ.dr.ing. Iustin PRIESCUDecan (CV: RO EN) – Discipline predate: Comerţ electronic, Managementul, auditul şi certificarea securităţii sistemelor informatice;
 2. Conf.univ.dr. Daniela JOIŢADirector Departament (CV: RO EN) – Discipline predate: Algoritmi şi structuri de date, Tehnici de data mining, Tehnici de data mining în securitatea informaţiei;
 3. Prof.univ.dr.ing. Ciprian RĂCUCIU (CV: RO EN) – Discipline predate: Criptografie şi securitatea informaţiei, Teoria transmiterii şi codificării informaţiei, Securitatea rețelelor mobile şi wireless, Securitatea reţelelor de comunicaţii;
 4. Conf. univ. dr. ing. Lucian Ștefaniță Grigore (CV: RO EN) – Discipline predate: Informatică aplicată în robotică; Inteligență artificială;
 5. Conf.univ.dr.ing. Cătălin APOSTOLESCU (CV: RO EN) – Discipline predate: Bazele informaticii, Tehnologii internet, Practică de specialitate;
 6. Conf.univ.dr. Ana Cristina DĂSCALESCU (CV: RO EN) – Discipline predate: Programare orientată pe obiecte, Programare în Java, Programare procedurală, Criptografie computațională, Securitatea documentelor electronice;
 7. Conf.univ.dr.ing. Valentin GÂRBAN (CV: RO EN) – Discipline predate: Analiză matematică, Algoritmica grafurilor, Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice, Algoritmi numerici şi tehnici de optimizare;
 8. Conf.univ.dr.ing. Viorel IONESCU (CV: RO EN) – Discipline predate: Calitatea şi fiabilitatea aplicaţiilor software, Managementul securităţii în proiectele IT, Fiabilitatea şi testarea sistemelor de calcul;
 9. Conf.univ.dr.ing. Mironela PÎRNĂU (CV: RO EN) – Discipline predate: Tehnologii WEB, Proiectarea interfeţelor grafice, Grafică pe calculator, Securitatea aplicaţiilor WEB;
 10. Conf.univ.dr.ing. Mihai POPESCU (CV: RO EN) – Discipline predate: Baze de date, Sisteme de gestiune a bazelor de date, Securitatea bazelor de date, Managementul securităţii în proiectele IT;
 11. Conf.univ.dr.ing. Iosif PRAOVEANU (CV: RO EN) – Discipline predate: Reţele de calculatoare, Administrarea reţelelor de calculatoare, Securitatea informaţiei în reţelele optice;
 12. Lect.univ.dr.ing. Dan GRECU (CV: RO EN) – Discipline predate: Criptografie şi securitatea informaţiei, Teoria transmiterii şi codificării informaţiei, Securitatea rețelelor mobile şi wireless, Securitatea reţelelor de comunicaţii, Legislaţie INFOSEC;
 13. Lect.univ.dr. Elena-Claudia DINUCA
 14. Lect.univ.dr. Marius ROGOBETE               
 15. Lect.univ.dr.ing. Marinela NIDELEA (CV: RO EN) – Discipline predate: Sisteme de operare, Arhitectura sistemelor de calcul, Practică de specialitate.

 

CADRE DIDACTICE ASOCIATE

 1. Prof.univ.dr.ing. Valentin PAU – vicepreședinte al Universității Titu Maiorescu – Discipline predate: Metodologia cercetării științifice;
 2. Prof.univ.dr. Horia GEORGESCU – Universitatea București – Discipline predate: Tehnici avansate de programare, Limbaje formale, automate și calculabilitate;
 3. Prof.univ.dr. Vasile PODARU – Universitatea Titu Maiorescu (CV: RO EN) – Discipline predate: Sisteme expert şi metode biometrice în securitatea informaţiei, Managementul securităţii în proiectele IT;
 4. Conf.univ.dr. Radu BORIGA – Universitatea București (CV: RO EN) – Discipline predate: Programare procedurală, Tehnici avansate de programare, Criptografie computațională, Securitatea documentelor electronice.