PROGRAMUL DE STUDII DE MASTERAT
“SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE ŞI A REŢELELOR INFORMAŢIONALE”

 

 

 

Programul de studii de masterat Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor informaţionale” din cadrul Facultății de Informatică a UTM a fost acreditat prin Ordinul MECTS nr. 4945/31.07.2012 privind domeniile şi programele de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare
a Calităţii în Învăţământul Superior organizate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior.

 

Programul de masterat “Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor informaţionale” este definit de caracterul lui inovativ, creativ, inter-disciplinar, de vocația lui aplicativă, orientată spre formarea de solide competențe profesionale. Prin creșterea nivelului de calificare, programul de master are ca scop promovarea și pregătirea de înaltă calitate practică a masteranzilor în acest domeniu de viitor pentru forța de muncă din România și din Europa, ceea ce va avea un impact pozitiv ridicat asupra asigurării calității vieții cetățenilor europeni.

 

Studiile universitare de masterat “Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor informaţionale” au forma de învățământ cu frecvență (IF), fiind un masterat profesional, în domeniul principal Informatică. 

 

 Cursurile și laboratoarele se vor efectua în sistem mixt, pe module, de regulă la sfârșit de saptămână (vineri-sâmbată-duminică), iar practica de specialitate în laboratoare de informatică moderne, cu aplicații practice de tip hands-on în cloud (AWS) desfășurate în CENTRUL DE EXCELENTA IN SECURITATE CIBERNETICA IN CLOUD CyberX al UTM, proiect finanțat cu fonduri UE în valoare de 1 milion de euro. (Prezentare Proiect POCU 133276 – Universitatea Titu Maiorescu (utm.ro))

 

Programul se desfășoară la standarde europene de calitate academică, beneficiind de profesori și specialiști în domeniu, asigurându-se condiții de studiu excepționale, săli de curs și laboratoare aflate în Corpul M și V al UTM dotate prin proiectul de UpDigitalUTM, in valoare de peste 2,5 milioane de euro din PNRR.

 

Mai mult, toți masteranzii vor beneficia gratuit de cursuri profesionale specifice domeniului prin facilitarea accesului liber la peste 7000 de cursuri prin platforma Coursera for Campus, AWS Academy și EC-Council.

 

Metodele și abordările noi în procesul de învățământ, centrarea pe masterand, pe competențele dobândite și pe rezultate, calitatea educației, parteneriatele încheiate cu universitati și firme de top europene, UK și US, stagiile de practică în insituții și firme renumite în diferite domenii de activitate, perspectivele de integrare pe piața forței de muncă după absolvire, posibilitățile de dezvoltare personală și profesională, inclusiv prin studii doctorale sunt câteva argumente esențiale în favoarea parcurgerii acestui program de masterat.

 

Programul de masterat propus se adresează absolvenţilor studiilor de licenţă din majoritatea domeniilor de activitate care au ca suport securitatea cibernetică, informatica, procesează volume mari de date, folosesc inteligența artificială sau robotica și care desfășoară proiecte / programe de transformare digitală, ca de exemplu:

 • Informatică, Cibernetică, Matematică
 • Calculatoare, Electronică și Comunicații
 • Ştiinţe Tehnice Aplicate
 • Economie, Finanțe, Bănci
 • Management, Administrație, Afaceri
 • Psihologie, Sociologie
 • Medicină
 • Științe juridice
 • Științe ale naturii
 • Științe politice și ale comunicării
 • altor absolvenţi ai facultăţilor de profil care doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele în domeniul securității cibernetice.

Competențele profesionale dobândite de către absolvenții programului de studii de masterat le vor permite:

 • C1. Înţelegerea problematicii complexe a diferitelor aspecte privind securitatea cibernetică, precum şi însuşirea modului de rezolvare a aspectelor practice;
 • C2. Prezentarea sistemică a tehnologiilor moderne folosite în asigurarea securitatii sistemelor informatice şi a reţelelor informatice;
 • C3. Însuşirea de cunoştinţe cu privire la amenintarile, vulnerabilitatile si riscurile informaționale specifice securității cibernetice;
 • C4. Dezvoltarea abilităţilor cu privire la elaborarea de soluţii pentru implementarea arhitecturilor software şi hardware de securitate ale sistemelor informatice;
 • C5. Aplicarea metodologiei de cercetare ştiinţifică şi de elaborare a proiectelor ştiinţifice specifice securităţii sistemelor informatice;
 • C6. Abilitatea de a utiliza tehnologii, aplicații software și platforme specifice procesării unor volume mari de date în condiții sporite de securitate cibernetică;
 • C7. Cunoașterea legislației, normelor și reglementările naționale și UE în domeniul securității cibernetice.

 

DISCIPLINE DE STUDIU

ANUL I:

DISCIPLINE OBLIGATORII
Securitatea rețelelor de calculatoare
Criptografie computațională
Securitatea bazlor de date
Sisteme expert și metode biometrice
Tehnici de data mining în securitatea informației
Securitatea în Cloud
Securitatea documentelor electronice
Legislație în domeniul securității cibernetice
Metodologia cercetării științifice

 

ANUL II:

 

DISCIPLINE OBLIGATORII

Securitatea cibernetică 
Securitatea aplicațiilor web
Securitatea rețelelor de comunicații
Etică și integritate academică
Securitatea rețelelor mobile și wireless
Managementul, auditul și certificarea securității sistemelor informatice
Fiabilitatea și testarea sistemelor de calcul
Elaborarea lucrării de disertație

 

 

 

Facultatea de Informatică din cadrul Universităţii Titu Maiorescu are contracte de colaborare cu firme de elită în domeniul IT&C (MICROSOFTAMAZONHEWLETPACKARD, XEROX, SIEMENS, ATOS, ORACLE etc.).

 

31 august 2022

Sursă imagini: https://www.fortinet.com/