Despre Noi

REFERENDUM UNIVERSITAR

 

 

 

Prin Hotărârea Senatului nr. 1 din 09.11.2023 au fost aprobate datele de desfășurare a referendumului privind alegerea modalității de desemnare a Rectorului UTM pentru mandatul    2024-2029, astfel: turul I de scrutin – 07 decembrie 2023turul II de scrutin – 11 decembrie 2023, între orele 800 – 2000. Conform art. 133 din Legea nr. 199/2023 a învățământului superior, cu modificările și completările ulterioare, modalitățile de desemnare a rectorului sunt:

 

a) pe baza unui concurs public sau

b) prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice titulare și cercetătorilor titulari din cadrul Universităţii, precum şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul Universității şi din consiliile facultăţilor.

 

La referendum au drept de vot toate cadrele didactice și de cercetare angajate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în Universitate şi reprezentanţii studenţilor din Senatul Universităţii şi din consiliile facultăţilor.

 

Secţii de votare pentru referendum:

  1. Secția nr. 1: București, Calea Văcărești nr. 189, corpul M, etaj 3.
  2. Secția nr2: Târgu Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 100, parter, Biblioteca Facultății de Drept și Științe Economice Târgu Jiu

 

În Universitatea Titu Maiorescu se organizează două dezbateri publice pentru informarea comunității academice asupra referendumului și a implicațiilor care decurg din acesta, după cum urmează:

 

  1. 23 noiembrie 2023, ora 1200, București, Calea Văcărești nr. 189, corpul M, Aula Magna.
  2. 24 noiembrie 2023, ora 1200, Târgu Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 100, Amfiteatrul A1.

 

Viitorul se prezintă excelent pentru specialiştii IT, începând cu funcţiile executive şi terminând cu cele de conducere. Tehnologia este în plin avânt, companiile de Internet se dezvoltă expansiv şi automatizarea pătrunde la nivelul tuturor sistemelor. Companiile existente își creează Website-uri şi dezvoltă strategii Web în timp ce caută modalităţi de a-şi reduce costurile prin automatizare. Un număr mare de specialişti IT va fi necesar pentru întreținerea sistemelor, îmbunătăţirea reţelelor existente, implementarea de noi strategii, maximizarea conexiunilor la nivel global.

Facultatea de Informatică pregătește specialişti în informatică şi tehnologia informaţiei care pot ocupa o gamă largă de locuri de muncă: programatori de aplicaţii software, proiectanţi de site-uri WEB, proiectanţi de sisteme de calcul și servicii de reţea, informaticieni în institute de cercetare, întreprinderi, administraţie, birouri de creaţie multimedia, consultanţa, profesori de informatică, cercetători în informatică, administratori de reţele de calculatoare, administratori de baze de date.

Programele de studii de licență, specializarea Informatică, cu formele de învățământ la zi și la distanță, sunt acreditate conform Hotărârii Guvernului nr. 707 /2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și a numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2012 – 2013programul de studii de masterat “Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor informaţionale” este acreditat conform Ordinului MECTS nr. 4945/31.07.2012 privind domeniile şi programele de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior organizate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, iar programul de studii de masterat “Informatică aplicată în imagistică medicală” este acreditat conform Adresei ARACIS nr.5415/20.06.2013.

SPAȚII ȘI DOTĂRI

  • Adresa clădirii unde se desfășoară activităţile didactice: Calea Văcăreşti nr. 187, corp V și corp M, sector 4, Bucureşti
  • Amfiteatre: 3, fiecare cu 100 de locuri
  • Laboratoare de informatică: 5, fiecare cu 25 de stații de lucru
  • Săli de seminar: 8
  • Data Center propriu realizat în tehnologie Blade și virtualizare
  • Acces pentru profesori și studenți la DREAMSPARK PREMIUM și la Office 365
informatica_01
informatica_02
informatica_04
informatica_06
informatica_09
IMG_0289
informatica_03
informatica_05
informatica_08
informatica_10