DECAN (interimar)

Conf. univ. dr. Daniela JOIȚA


AUDIENŢE:

  • DECAN(interimar) – Conf. univ. dr. Daniela JOIȚA: Joi, 12.00-14.00


DEPARTAMENTUL INFORMATICĂ

  1. Conf.univ.dr.ing. Tudor Cătălin APOSTOLESCU – director împuternicit
  2. Conf.univ.dr. Ana Cristina DĂSCĂLESCU – consilier
  3. Conf.univ.dr.ing. Mironela PÎRNĂU – consilier

 

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI DE INFORMATICĂ

  1. Conf.univ.dr.ing. Tudor Cătălin APOSTOLESCU – director împuternicit
  2. Conf.univ.dr. Mihai POPESCU – membru
  3. Conf.univ.dr.ing. Mironela PÎRNĂU – membru

 MEMBRII AI SENATULUI UNIVERSITĂȚII TITU MAIORESCU

Conf.univ.dr. Ana Cristina Dăscălescu

Alina OȚELEA, studentă an II

 


DOCUMENTE PRIVIND MANAGEMENTUL FACULTĂȚII

Planul strategic al Facultății de Informatică pentru perioada 2016-2020

Planul operațional al Facultății de Informatică pentru perioada 2015-2016

Planul strategic al Facultății de Informatică pentru perioada 2020-2024

Planul operațional al Facultății de Informatică pentru perioada 2020-2024