PROGRAMUL DE MASTERAT
“Securitatea sistemelor informatice și a rețelelor informaționale”

 

Anul I

 • Criptografie computațională
 • Algoritmi numerici şi tehnici de optimizare
 • Sisteme expert şi metode biometrice în securitatea informaţiei
 • Metodologia cercetării ştiinţifice în informatică
 • Legislaţie INFOSEC
 • Securitatea bazelor de date
 • Tehnici de data mining în securitatea informaţiei
 • Securitatea documentelor electronice
 • Managementul securităţii proiectelor IT

Anul II

 • Fiabilitatea și testarea sistemelor de calcul
 • Securitatea rețelelor de calculatoare
 • Securitatea reţelelor de comunicaţii
 • Securitatea aplicaţiilor WEB
 • Securitatea sistemelor multimedia
 • Managementul, auditul și certificarea securității sistemelor informatice
 • Securitatea rețelelor mobile și wireless
 • Securitatea cibernetică