PROGRAMUL
MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE
organizate de Facultatea de Informatică
în anul 2020

Universitatea Titu Maiorescu din București

 

Nr. crt.Tema manifestării ştiinţificeOrganizatorPerioadaObservaţii

I. Workshop-uri

Facultatea de Informatică

1.Conferința: Inteligența artificială aplicată în sisteme robotizate

fixe și mobile

 

Facultatea de Informatică

 

Martie 2020Lansare de carte
2.Cloud Computing Security ConsiderationsFacultatea de Informatică

 

Aprilie 2020Workshop
3.Semnăturile electronice și protecția datelorFacultatea de Informatică

în colaborare cu TRANS SPED

Mai 2020Workshop
4.Cyber Security TrendsFacultatea de Informatică

 

Mai 2020Workshop
5.Săptămâna tehnologiilor şi automatizărilor industriale SIEMENSFacultatea de Informatică în colaborare cu SIEMENS RomâniaIunie 2020Workshop
6.Conferința: Centrul de excelență în securitate cibernetică în cloudFacultatea de InformaticăSeptembrie 2020
7.Conferința anuală a GDPRFacultatea de Informatică în colaborare cu

Asociația ROGDPR

Noiembrie 2020

II. Sesiuni de comunicări ştiinţifice

Facultatea de Informatică

1.Cercul de Informatică AplicatăFacultatea de Informatică

 

Mai 2020Concurs de robotică
2.Sesiune de comunicări ştiinţifice studențeștiFacultatea de Informatică

 

Iunie 2020Sesiune de comunicări ştiinţifice
3.Tehnologii informatice moderne Facultatea de Informatică

 

Septembrie 2020Sesiune de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice

III. Alte acţiuni de promovare a cercetării ştiinţifice
(proiecte de cercetare, şcoli de studii avansate, colocvii etc.)

Facultatea de Informatică

1.Implementarea inovativa a unei intersecții pentru Orașe Inteligente folosind AIFacultatea de Informatică  – proiect de cercetare depus in Competiția naționala PN-IIIAprilie 2020Colocviu
2.Sistem autonom aerian pentru evaluarea multispectrală a evenimentelor in situații de urgenţăFacultatea de Informatică  – proiect de cercetare depus in Competiția naționala PN-IIIMai 2020Colocviu
3.Pilon telescopic cu performante ridicate  Facultatea de Informatică – in parteneriat cu Academia Tehnica Militara – proiect de cercetare depus in Competiția naționala PN-IIIIunie 2020Colocviu
4.Platforma moderna robotizata cu grad ridicat de versatilitate Facultatea de Informatică  – in parteneriat cu Academia Tehnica Militara – proiect de cercetare depus in Competiția naționala PN-IIIOctombrie 2020Colocviu
5.Realizarea unei mâini bionice protetice comandate mioelectric Facultatea de Informatică  Echipa implicată în proiectul de cercetare din competiția internă UTMDecembrie 2020Colocviu
6.Sistem de învățare automată (machine learning) a interpretării semnalelor analogice cu aplicație în pre-interpretarea ECG Facultatea de Informatică
Echipa implicată în proiectul de cercetare din competiția internă UTM
Decembrie 2020Colocviu
7.Îmbunătățirea accesului la justiție si asigurarea celerității soluționării cauzelor, prin intermediul folosirii mijloacelor electronice  Facultatea de Informatică  In parteneriat cu Facultatea de Drept
Echipa implicată în proiectul de cercetare din competiția internă UTM
Decembrie 2020Colocviu

 


 

La Facultatea de Informatică, cercetarea se desfășoară în cadrul Centrului de cercetare în Informatică, subordonat și sprijinit de cele două institute de cercetare, dispunând de resurse financiare asigurate de bugetele proiectelor în derulare, de echipamente și software corespunzătoare existente la nivel de facultate precum și de cele achiziționate din fondurile proiectelor de cercetare. Dotarea de care dispune colectivul Facultății de Informatică  corespunde pe deplin exigențelor temelor abordate, iar echipamentele existente permit realizarea unor cercetări recunoscute la nivel internațional.

OBIECTIVELE GENERALE ale activității de cercetare desfășurată în Facultatea de Informatică sunt:

 • eficientizarea activității de cercetare științifică prin orientarea activităților specifice pe direcții prioritare, respectiv pe criteriile indicatorilor de calitate a activității de cercetare la nivel național;
 • creșterea vizibilității naționale și internaționale a Facultății de Informatică, precum și a capacității de inovare, dezvoltare tehnologică şi de asimilare în producție a rezultatelor cercetării din domeniul informatic, prin dezvoltarea de parteneriate strategice cu mediul socio-economic din România și firme de renume (SIEMENS, MICROSOFT, GOOGLE, HP, XEROX, VODAFONE etc.)
 • intensificarea participării la competițiile naționale și internaționale de acordare a granturilor şi contractelor de cercetare științifică;
 • stimularea colaborării științifice cu institute și centre de cercetare științifică, universități, societăți comerciale și alte instituții sau organizații din țară sau din străinătate,
 • atragerea tinerilor cercetători
 • continuarea dezvoltării bazei materiale pentru învățământ și cercetare.

VALORIFICAREA REZULTATELOR ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ desfăşurată în cadrul Facultăţii de Informatică se realizează prin următoarele forme:

 • participarea la manifestări ştiinţifice de prestigiu din ţară şi străinătate;
 • publicarea de articole şi comunicări ştiinţifice în reviste de specialitate recunoscute CNCS şi în special în reviste cotate ISI;
 • înregistrarea, brevetarea și patentarea rezultatelor cercetării științifice
 • organizarea de manifestări ştiinţifice: seminarii ştiinţifice, sesiuni, conferinţe, mese rotunde, naţionale şi internaţionale;
 • elaborarea de carte universitară – cărţi, tratate, manuale, îndrumare
 • dezvoltarea bazei materiale pentru învăţământ şi cercetare.

REZULTATELE CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE efectuate în cadrul Facultății de Informatică de către cadrele didactice au fost valorificate în ultimii 5 ani prin: 29 de articole în jurnale clasificate ISI, 69 de articole în reviste indexate în baze de date internaţionale, 23 de articole în proceedings-uri de conferinţe, 1 capitol de carte publicată la o editură internațională, 4 cărţi publicate la o editură națională,  39 cursuri în format electronic, 18 lucrări prezentate la conferințe și publicate în abstract și 2 brevete de invenție care au atras 119 citări în reviste în perioada 2012-2016.

În ultimii 5 ani, Facultatea de Informatică a organizat două Şcoli de studii avansate:

De asemenea, cadrele didactice ale Facultăţii de Informatică au participat la organizarea a 13 conferințe internaționale și workshop-uri și la derularea a 15 proiecte de cercetare-dezvoltare.

O atenție deosebită se acordă în facultatea noastră cercetării studențești prin implicarea   studenților Facultății de Informatică în proiecte de cercetare studențească și participarea acestora în echipe,  la competiții studențești de informatică.   Astfel,   ne mândrim cu echipele noastre participante la competiția INFOMATRIX ediția 2015  care au căștigat următoarele premii: o echipă  a obținut MEDALIA DE AUR și Locul I cu proiectul “CHEMISTRY VR” la secțiunea Programming, la faza națională a concursului, calificîndu-se la etapa internațională, unde au câștigat MEDALIA DE ARGINT cu același proiect și o echipă a obținut  MEDALIA DE ARGINT și Locul II cu proiectul “REAL TIME TRAFFIC ASSISTANCE” la secțiunea Hardware Control, la faza națională. De asemenea, echipa noastră participantă la competiția INFOMATRIX ediția 2014  a obținut MEDALIA DE AUR și Locul I la faza națională și locul III și Medalia de Bronz, la faza internațională,  la secțiunea Hardware Controlcu proiectul Sistemul pentru detectarea și recunoașterea sunetelor din mediul natural”.

Facultatea de Informatică a încheiat contracte de colaborare cu firme de prestigiu internaţional: SIEMENS, MICROSOFT, GOOGLE, HP, XEROX, VODAFONE.

Colaborarea cu MICROSOFT ROMANIA în programul MICROSOFT OFFICE 365 permite utilizarea de programe şi servicii destinate colaborării şi comunicării la un nivel superior în cadrul personalului academic. Pentru implementarea acestei platforme, mai exact pentru proiectul Acces pentru profesori și studenți la Office 365 , Universitatii “Titu Maiorescu” Bucureşti i s-a acordat Premiul Excelență pentru Comunicare Internă în Instituţii de Învăţământ Superior la  prima ediție a Galei Premiilor EduManager.ro, un eveniment organizat de Oameni și Companii și portalul național EduManager.ro, care și-a propus să evidenţieze eforturile şi profesionalismul celor care lucrează cu rezultate vizibile în domeniul educaţiei.

Colaborarea cu MICROSOFT ROMANIA în cadrul programului DREAM SPARK PREMIUM permite accesul cadrelor didactice şi studenţilor de  la  Facultatea  de  Informatică,  precum și de la celelalte facultăți ale UTM, la  aproape  întreaga  colecție  de software educaţional (peste 100 de pachete de aplicații). Studenții și masteranzii informaticieni pot să utilizeze gratuit, în scop didactic, la universitate sau de acasă aceste programe și aplicații de ultimă generație (Windows Server 2012, Windows 8, Visual Studio, SQL etc.).

IMAGINI REPREZENTATIVE DIN EXPERIENȚA ANILOR TRECUȚI

 

ROBOTEX 2019


 


ROBOTEX 2018