COMISIA PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII

  1. Conf.univ.dr. Daniela JOIȚA
  2. Conf.univ.dr. Ana Cristina DĂSCĂLESCU
  3. Alina OȚELEA, studentă an II

Sinteza evaluari cadre didactice 2022-2023 

Sinteza evaluari cadre didactice 2021-2022 Studenti

Sinteza evaluari cadre didactice 2021-2022 DD