Anul I

Discipline obligatorii:

· Calcul diferențial și integral

· Logică matematică şi computaţională

· Arhitectura sistemelor de calcul

· Sisteme de operare

· Fundamentele programării

· Comunicare de specialitate în limba engleză (I)

· Comunicare de specialitate în limba engleză (II)

· Fundamentele algebrice ale informaticii

· Calcul numeric

· Dezvoltarea aplicaţiilor Web

· Algoritmica grafurilor

· Programare în Python

· Educaţie fizică (I)

· Educaţie fizică (II)

Discipline opționale:

· Inovare și transformare digitală/ Redactare și comunicare științifică și profesională

Discipline facultative:

· Programare în Matlab

Anul II

Discipline obligatorii:

· Probabilităţi şi statistică

· Algoritmi şi structuri de date

· Tehnici avansate de programare

· Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice

· Programare orientată obiect

· Comunicare de specialitate în limba engleză (III)

· Criptografie

· Metode avansate de programare

· Baze de date

· Concepte de afaceri în IT

· Etică profesională și proprietate intelectuală

· Practică de specialitate

· Educaţie fizică (III)

· Educaţie fizică (IV)

Discipline opționale:

· Tehnologii WEB/ Medii vizuale de programare

· Verificarea și validarea sistemelor software/ Managementul proiectelor informatice

· Grafică pe calculator/ Cercetări operaționale

Discipline facultative:

· Metode formale în informatică

Anul III

Discipline obligatorii:

· Modelare și simulare

· Inginerie software

· Reţele de calculatoare

· Inteligenţă artificială

· Comerț electronic

· Limbaje formale, automate și calculabilitate

· Cloud computing

· Securitatea sistemelor informatice

· Practică de specialitate

· Elaborarea lucrării de licenţă

Discipline opționale:

· Proiectarea interfeţelor utilizator/ Medii și instrumente de programare

· Dezvoltarea aplicațiilor mobile/ Big data

· Tehnici de data mining/ Învățare automată

· Administrarea reţelelor de calculatoare/ Metode formale în informatică

· Interfețe om-calculator și robotică/ Tehnici de optimizare

Discipline facultative:

· Programare concurentă și distribuită

· Programare funcțională

· Programare logică