Anul I

Discipline obligatorii:

 • Bazele informaticii
 • Programare procedurală (semestrele I și II)
 • Algoritmica grafurilor
 • Tehnologii internet
 • Sisteme de operare
 • Logică matematică şi computaţională
 • Analiză matematică
 • Fundamentele algebrice ale informaticii
 • Comunicare de specialitate în limba engleză (semestrele I și II)
 • Analiză numerică
 • Practică de specialitate
 • Educaţie fizică

Discipline opţionale:

 • Complemente de fizică şi materiale utilizate în sistemele IT / Informatică cuantică

Discipline facultative:

 • Educaţie fizică
 • Programare în Matlab

Anul II

Discipline obligatorii:

 • Algoritmi şi structuri de date
 • Tehnici avansate de programare
 • Programare orientată pe obiecte (C++)
 • Programare în Java
 • Baze de date
 • Tehnologii WEB
 • Arhitectura sistemelor de calcul
 • Fiabilitatea și testarea aplicațiilor software
 • Probabilităţi şi statistică matematică
 • Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice
 • Comunicare de specialitate în limba engleză (semestrele I și II)
 • Practică de specialitate

Discipline opţionale:

 • Codificarea și compresia datelor/ Tehnici de compresie a informaţiei
 • Grafică pe calculator / Tehnici multimedia

Discipline facultative:

 • Metodologia cercetării ştiinţifice
 • Proiectare asistată de calculator
 • Programare cu constrângeri

Anul III

Discipline obligatorii:

 • Informatică aplicată în industrie
 • Sisteme de gestiune a bazelor de date
 • Criptografie şi securitatea informaţiei
 • Reţele de calculatoare
 • Metode de dezvoltare software
 • Comerţ electronic
 • Limbaje formale, automate și calculabilitate
 • Informatică aplicată în robotică
 • Cloud computing
 • Inteligenţă artificială

Discipline opţionale:

 • Proiectarea interfeţelor grafice / Medii vizuale de programare
 • Tehnici de data mining / Modelare neuro-fuzzy
 • Administrarea reţelelor de calculatoare / Proiectarea şi administrarea sistemelor informatice

Discipline facultative:

 • Programare distribuită / Modelarea şi proiectarea sistemelor expert