Congresul

“VIZIUNEA INTERDISCIPLINARĂ ÎN MEDICINA DENTARĂ”

 

se va desfăşura în perioada 21 – 23 Mai 2013, în locaţia din Calea Văcăresti nr. 189 – Corp M, sector 4, Bucureşti şi va reuni reprezentanţi ai comunitaţii universitare şi ai cercetării ştiinţifice naţionale şi internaţionale, pentru a prezenta noi materiale, tehnici şi tehnologii şi pentru a efectua schimburi de experienţă interdisciplinare cu implicaţii în reabilitarea orală.

Congresul este creditat cu ore EMC de către Colegiul Medicilor Dentişti din România.

Diplomele de participare vor fi eliberate pe baza prezenţei la lucrările Congresului.

Congresul este organizat cu sprijinul:

 • Uniunii Naţionale a Asociaţiilor Stomatologice (UNAS)
 • Centrul Clinic Privat de Asistenţă Medicală Dentară “Titu Maiorescu”
 • Societatea Română de Stomatologie (SRS)
 • GlaxoSmithKline
 • Colgate-Palmolive România
 • Sitea
 • Zeiss
 • GC
 • YTS-Dental
 • DentalView
 • Quintessence Romania
 • Medimex
 • Heraeus Kulzer

Congresul este organizat pe două secţiuni, care conţin prelegeri, comunicări ştiinţifice, postere, expoziţie de aparatură, instrumentar şi materiale dentare.

Secţiunile Congresului sunt:

 • Secţiunea „Interdisciplinaritatea în Medicina dentară”
 • Secţiunea „Comunicări ştiinţifice şi postere”

 

IMPORTANT

Autorii sunt rugaţi să trimită rezumatul lucrărilor ştiinţifice până la data de 30 Aprilie 2013, în vederea analizării şi selecţionării lor de către comisia ştiinţifică.

Rezumatele prelegerilor şi a lucrărilor ştiinţifice se vor trimite on-line, ca document Microsoft Word 2003 ataşat, la adresele e-mail: monica_tarcolea@yahoo.co.uk

Documentul Word va conţine:

 • titlul lucrării în limba Română şi Engleză
 • autorii în ordinea dorită, specificând prenumele, numele şi, dacă este cazul, titlul universitar
 • sublinierea numelui persoanei care va prezenta lucrarea
 • instituţia reprezentată, oraşul
 • rezumatul lucrării în limba română (cu diacritice), care va conţine între 200-250 cuvinte, precum şi scopul lucrării, material, metoda, rezultate, concluzii
 • rezumatul lucrării în limba engleză (cu aceleaşi cerinţe ca şi pentru rezumatul în limba română)
 • secţiunea la care se încadrează lucrarea, prezentare orală sau poster
 • un colectiv de autori poate prezenta maximum 2 comunicări ştiinţifice
 • suport tehnic necesar: multimedia, videoplayer (system NTSC, PAL/SECAM)

În redactarea prelegerilor şi a rezumatelor comunicărilor ştiinţifice vă rugăm să utllizaţi fontul Arial 11, single space.

Dimensiuni poster: format A1 (594 x 841 mm).

Rugăm ca lucrările înscrise să nu fi fost prezentate la alte manifestări ştiinţifice.

Durata unei prelegeri va fi între 30-120 minute, iar a unei comunicări ştiinţifice de 8 minute.

Autorii vor primi notificarea de acceptare până în data de 12 Mai 2013.

În cazul în care autorul/autorii prelegerii / lucrărilor ştiinţifice/postere doresc să obţină diplomă de participare la Congres, aceştia vor trebui să achite taxa de participare.

Autorii lucrărilor acceptate şi nesusţinute nu vor beneficia de punctele corespunzătoare EMC/EPC.

Informaţii suplimentare referitoare la condiţiile de participare puteţi obţine pe site-ul manifestării: https://www.utm.ro

TAXA DE PARTICIPARE

Taxa de participare este de:

– pentru medici: 200 lei până la data de 30.04.2013 şi 220 lei după această dată

– pentru doctoranzi: 170 lei până la data de 30.04.2013 şi 190 lei după această dată

– Nu se percepe taxă pentru studenţi şi medicii pensionari.

Taxa de participare include accesul la toate manifestările ştiinţifice ale Congresului, mapa congresului, rezumatele prelegerilor/lucrărilor înscrise la congres, coffee-break şi diploma acreditată CMDR cu orele EMC.

Taxa de participare poate fi achitată astfel:

Prin ordin de plata nominal, foaie de vărsământ nominală la Banca Comercială Română în contul RO 49 RNCB 0546 0292 2835 0001, deschis la BCR Bucureşti, beneficiar Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, (de la orice bancă, preferabil BCR), până la data de 30.04.2013, specificându-se la rubrica explicaţii: taxă participare Congres UTM (numele şi prenumele complet al persoanei pentru care se trimite această taxă şi calitatea, medic/doctorand). După efectuarea plăţii, este obligatorie trimiterea copiei ordinului de plată împreună cu nr. dvs. de telefon şi datele necesare pentru facturare pe e-mail: anamaria.bechir@gmail.com sau pe nr. fax: +4021.325.12.05

 • pentru persoane fizice: CNP şi adresa de domiciliu
 • pentru CMI/CMG/CMD: CUI/CIF şi adresa de cabinet
 • pentru SRL-uri: Nr. reg.com (J…/…/…), CUI/CIF, adresa sediu social/punct de lucru, bancă.

ŸÎn perioada 1.05.2013 – 21.05.2013, la caseria Universităţii “Titu Maiorescu” din Bucureşti (str. Dâmbovnicului, nr. 22, sector 4, Bucureşti).

Vă rugăm:

 • nu trimiteţi taxa de congres prin mandat poştal;
 • nu achitaţi prin bancă taxa de congres după data de 30.04.2013;
 • ordinele de plată sau foile de vărsământ să fie trimise nominal, scrise clar, pentru evitarea confuziilor şi să conţină neapărat numele şi prenumele complet, pentru a putea fi scris corect pe diplomele de participare la Congres.

Contacte Congres: