ADRESA: Strada Gheorghe Petrașcu, nr. 67A, sector 3, București, cod 031593

SECRETAR ȘEF: 
Irina Androne
SECRETARI: Alina Niculescu, Georgeta Mihai, Monica Tacea

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL: 

LUNI – ORELE 10.00 – 12.00
MIERCURI – ORELE 12.00 – 14.00
JOI – ORELE 14.00 – 16.00

Telefon/fax: +4021.325.14.16

ORAR – SEMESTRUL II

– ANUL UNIVERSITAR 2022/2023 –

 

Specializarea MEDICINĂ DENTARĂAn IAn IIAn IIIAn IVAn VAn VI
 Specializarea TEHNICĂ DENTARĂAn IAn IIAn III
Master REABILITĂRI ORALE CU AGREGARE IMPLANTARĂAn IAn II

 

PROGRAMAREA EXAMENELOR

– Sesiunea Ianuarie – Februarie 2023 –

 

 

ORAR – SEMESTRUL I

– ANUL UNIVERSITAR 2022/2023 –

 

Specializarea MEDICINĂ DENTARĂAn IAn IIAn IIIAn IVAn VAn VI
 Specializarea TEHNICĂ DENTARĂAn IAn IIAn III
Master REABILITĂRI ORALE CU AGREGARE IMPLANTARĂAn IAn II

 

 

INFORMAȚII TAXE STUDII

 

Plata taxelor se poate realiza astfel:

1. Prin portal taxe

2. Prin POS la casieria Universității – clădirea Rectorat din Strada Dâmbovnicului, numărul 22, sector 4, București
Plățile realizate prin POS se vor actualiza pe portalul de taxe în următoarea zi lucrătoare.

3. În numerar la casieria Universității – clădirea Rectorat din Strada Dâmbovnicului, numărul 22, sector 4, București
Plățile realizate în numerar la casieria Universității se vor actualiza pe portalul de taxe în următoarea zi lucrătoare.

4. În numerar la casieria oricărei sucursale a Băncii Transilvania, pe întreg teritoriul României, folosind formularul pretipărit (click aici)  și codurile de plată (click aici)
Plățile realizate în numerar la casieria Băncii Transilvania se vor actualiza pe portalul de taxe în 2 zile lucrătoare.

5. Transfer bancar pentru taxe care se achită în RON, folosind codurile de plata (click aici)  în conturile:a. RO90-BTRL-0430-1202-N018-16XX deschis la Banca Transilvaniab. RO49-RNCB-0546-0292-2835-0001 deschis la BCRPlățile realizate prin transfer bancar se vor actualiza pe portalul de taxe în 2 zile lucrătoare de la data realizării transferului bancar.

6.Transfer bancar în EUR, doar pentru cetățeni ai statelor terțe care achită taxele în EUR, folosind codurile de plata (click aici) în conturile:a. RO65-BTRL-0430-4202-N018-16XX deschis la Banca Transilvania, SWIFT: BTRLRO22b. RO03-RNCB-0074-0292-2835-0276 deschis la BCR, SWIFT: RNCB RO BUPlățile realizate prin transfer bancar se vor actualiza pe portalul de taxe în 2 zile lucrătoare de la data realizării transferului bancar.

Termene Limită de Plată

 • Studii universitare de licență:
  • Rata I pentru studenții admiși în sesiunea I: 30.08.2022
  • Rata I pentru studenții admiși în sesiunea a II-a și pentru anii II-VI: 30.09.2022
  • Rata II: 16.01.2023
  • Rata III: 08.05.2023
 • Studii universitare de master:
  • Rata I: 30.09.2022
  • Rata II: 16.01.2023
 • Studii universitare de doctorat:
  • Semestrul I: 30.09.2022
  • Semestrul II: 16.01.2023
 • Departamentul de specialitate cu profil psihopedagogic:
  • Semestrul I – pentru nivel I și II si program compact nivel I: 28.10.2022
  • Semestrul II – pentru nivel I și II: 16.01.2023
  • Semestrul II – pentru program compact nivel II: 20.02.2023
 • Programe postuniversitare:
  • 30.09.2022. În mod excepțional, taxa de studii se poate achita în 2 rate, în cazul în care este astfel prevăzut în contractul încheiat cu instituția finanțatoar

Nomenclator taxe 


PROGRAMAREA EXAMENELOR

– Sesiunea I de restanțe, măriri de notă și credite 

– Perioada: 29.08.2022 – 11.09.2022 

 

PROGRAMAREA EXAMENELOR

– Sesiunea II de restanțe, măriri de notă și credite 

– Perioada: 12.09.2022 – 18.09.2022

 

CONCURS  DE ADMITERE

IULIE 2022

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE

CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI ÎN SESIUNEA IULIE 2022 SUNT OBLIGAȚI SĂ ACHITE CEL PUȚIN PRIMA RATĂ A TAXEI DE STUDII PÂNĂ LA DATA DE 30 AUGUST 2022, ORA 16. ÎN CAZ CONTRAR, LOCUL OCUPAT VA FI DECLARAT VACANT.

CANDIDATII ÎNSCRIȘI PRIN PROCEDURA ONLINE VOR DEPUNE DOSARELE ÎN FORMAT FIZIC LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII, ÎN CURSUL LUNII SEPTEMBRIE 2022


Listă finală a candidaţilor admişi – Medicina dentară
Listă finală a candidaţilor respinşi – Medicina dentară
Listă finală a candidaţilor admişi – Tehnică dentară
Listă finală a candidaţilor respinşi – Tehnică dentară


ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

CONTESTAȚIILE LA CONCURSUL DE ADMITERE SE POT DEPUNE PÂNĂ VINERI 30 IULIE 2022 ORA 16 PE ADRESA DE E-MAIL medicină.dentara@univ.utm.ro SAU ÎN FORMAT SCRIS LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII DIN STRADA GHEORGHE PETRAȘCU NR. 67 A, SECTOR 3.

 CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI PE LISTELE DEFINITIVE ÎN SESIUNEA IULIE 2022 SUNT OBLIGAȚI SĂ ACHITE CEL PUȚIN PRIMA RATĂ A TAXEI DE STUDII PÂNĂ LA DATA DE 30 AUGUST 2022, ORA 16. ÎN CAZ CONTRAR, LOCUL OCUPAT VA FI DECLARAT VACANT.


Listă provizorie a candidaţilor admişi – Medicina dentară

Listă provizorie a candidaţilor respinşi – Medicina dentară

Listă provizorie a candidaţilor admişi – Tehnică dentară

Listă provizorie a candidaţilor respinşi – Tehnică dentară


PROGRAMAREA EXAMENELOR

– Sesiunea I de restanțe, măriri de notă și credite – anii terminali –

– Perioada: 13.06.2022 – 19.06.2022 –

 

 


PROGRAMAREA EXAMENELOR

– Sesiunea II de restanțe, măriri de notă și credite – anii terminali –

– Perioada: 20.06.2022 – 26.06.2022 –

 

 

 

 


ANUNT IMPORTANT

SECRETARIAT

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

LUNI – ORELE 10.00 – 12.00

MIERCURI – ORELE 12.00 – 14.00

JOI – ORELE 14.00 – 16.00

 

Accesul studenților la secretariat este permis doar în intervalul orar menționat mai sus


 

 

În atenția tuturor studenților! 

 

Găsiți atașat model de cereri pentru diferite solicitări adresate Facultății de Medicină Dentară. Aceste solicitări vor fi transmise semnate și scanate pe e-mailul facultății:  medicina.dentara@univ.utm.ro

După soluționare veți fi contactați prin e-mail.

 

Specializarea MEDICINĂ DENTARĂ

Specializarea TEHNICĂ DENTARĂ

MASTER 

INFORMAȚII UTILE

Pentru achitarea taxelor la Universitatea Titu Maiorescu se pot folosi următoarele modalităţi de plată:

 1. În numerar, direct la orice casierie a Băncii Transilvania, folosind un formular pretipărit în care se completează numele, prenumele, codul numeric personal şi codul de plată, care poate fi accesat aici;
 2. Prin transfer bancar (ordin de plată) în contul RO90BTRL04301202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
 3. În numerar, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București;
 4. Plată cu CARD BANCAR – POS, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București.