Congresul Internaţional

UP-DATES ÎN REABILITAREA ORALĂ ESTETICĂ COMPLEXĂ 2014

 

se va desfăşura în perioada 16-18 octombrie 2014, în locaţia din Calea Văcăresti nr. 189 – Corp M, sector 4, Bucureşti şi va reuni reprezentanţi ai comunitaţii universitare şi ai cercetării ştiinţifice naţionale şi internaţionale, pentru a prezenta noi materiale, tehnici şi tehnologii şi pentru a efectua schimburi de experienţă interdisciplinare cu implicaţii în reabilitarea orală complexă.

Congresul este organizat cu sprijinul Societăţii Române de Medicină Orală, Societăţii Române de Stomatologie (SRS), Ordinului Tehnicienilor Dentari din România (OTDR), UPB-Biomat, Centrului Clinic Privat de Asistenţă Medicală Dentară “Titu Maiorescu”, Sitea, DentalView, GC Romania, Alligator, Colgate-Palmolive România.

Congresul este organizat pe trei secţiuni, care conţin prelegeri, comunicări ştiinţifice, postere, expoziţie de aparatură, instrumentar şi materiale dentare.

Secţiunile Congresului sunt:

 • Secţiunea „Interdisciplinaritatea în Implantologie”
 • Secţiunea „Controverse în Reabilitarea Orală Complexă”
 • Secţiunea „Comunicări ştiinţifice şi Postere”

 

IMPORTANT

Autorii sunt rugaţi să trimită rezumatul lucrărilor ştiinţifice până la data de 06.09.2014, în vederea analizării şi selecţionării lor de către comisia ştiinţifică. Rezumatele prelegerilor şi lucrărilor ştiinţifice se vor trimite on-line, ca document Microsoft Word 2003 ataşat, la adresele e-mail:  anamaria.bechir@gmail.com, claudiaandreescu@gmail.com

Documentul Word va conţine:

 • titlul lucrării în limba Română şi Engleză
 • autorii în ordinea dorită, specificând prenumele, numele şi, dacă este cazul, titlul universitar
 • sublinierea numelui persoanei care va prezenta lucrarea
 • instituţia reprezentată, oraşul
 • rezumatul lucrării în limba română (cu diacritice), care va conţine maxim 250 cuvinte, precum şi scopul lucrării, material, metoda, rezultate, concluzii
 • rezumatul lucrării în limba engleză (cu aceleaşi cerinţe ca şi pentru rezumatul în limba română)
 • secţiunea la care se încadrează lucrarea, prezentare orală sau poster
 • suport tehnic necesar: multimedia, videoplayer (system NTSC, PAL/SECAM)

Un colectiv de autori poate prezenta maximum 2 comunicări ştiinţifice.

În redactarea prelegerilor şi a rezumatelor comunicărilor ştiinţifice vă rugăm să utllizaţi fontul Arial 11, single space.

Dimensiuni poster: format A1 (594 x 841 mm).

Rugăm ca lucrările înscrise să nu fi fost prezentate la alte manifestări ştiinţifice.

Durata unei prelegeri va fi între 30-90 minute, iar a unei comunicări ştiinţifice de 8 minute.

Autorii vor primi notificarea de acceptare până la data de 20.09.2014.

Prelegerile şi lucrările (rezumat/extenso) vor fi publicate în volumul Congresului (ISBN), iar cele mai apreciate lucrări vor selectate spre publicare în Revista Română de Stomatologie sau Conexiuni medicale. Vor avea prioritate lucrările trimise în extenso înainte de începerea Congresului.

Autorul/autorii prelegerii/lucrărilor/posterelor care doresc să obţină diplomă de participare, vor trebui să achite taxa de participare.

Informaţii suplimentare puteţi obţine pe site-ul manifestării:  https://www.utm.ro/UDCEOR2014

 

TAXA DE PARTICIPARE

Taxa de participare este de:

 •  pentru medici: 450 lei până la data de 01.09.2014 şi 675 lei după această dată
 •  pentru masteranzi şi doctoranzi: 400 lei până la data de 01.09.2014 şi 600 lei după această dată

Nu se percepe taxă pentru studenţi.

Taxa de participare include accesul la toate manifestările ştiinţifice ale Congresului, inclusiv acees la expoziţii, ecuson, mapa congresului, programul congresului, rezumatele prelegerilor/lucrărilor înscrise la congres și coffee-break.

Taxa de participare poate fi achitată astfel:

 • Prin ordin de plată nominal, foaie de vărsământ nominală la Banca Comercială Română în contul RO49RNCB0546029228350001, deschis la BCR Bucureşti Agentia Timpuri Noi, beneficiar Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, cod fiscal UTM 4337662 (de la orice bancă, preferabil BCR), până la data de 10.10.2014, specificându-se la rubrica explicaţii: taxă participare Congres UTM (numele şi prenumele complet al persoanei pentru care se trimite această taxă şi calitatea, medic/doctorand). După efectuarea plăţii, este obligatorie trimiterea copiei ordinului de plată împreună cu nr. dvs. de telefon şi datele necesare pentru facturare pe fax: +4021.325.12.05 sau pe e-mail: claudiaandreescu@gmail.com, anamaria.bechir@gmail.com
  • pentru persoane fizice: CNP şi adresa de domiciliu
  • pentru CMI/CMG/CMD: CUI/CIF şi adresa de cabinet
  • pentru SRL-uri: Nr. reg.com (J../../..), CUI/CIF, adresa sediu social/punct de lucru, bancă.
 • În perioada 16.09.2014–17.10.2014, la caseria Universităţii “Titu Maiorescu” din Bucureşti (str. Dâmbovnicului, nr. 22, sector 4, Bucureşti).

Vă rugăm:

 • nu trimiteţi taxa de congres prin mandat poştal;
 • nu achitaţi prin bancă taxa de congres după data de 10.10.2014;
 • ordinele de plată sau foile de vărsământ să fie trimise nominal, scrise clar, pentru evitarea confuziilor şi să conţină neapărat numele şi prenumele complet, pentru a putea fi scris corect pe diplomele de participare la Congres.

 

Contacte Congres: claudiaandreescu@gmail.comanamaria.bechir@gmail.com.

Telefon: +4021.325.14.16

Fax: +4021.325.12.05

Conf.univ.dr. Bechir Anamaria – 0722205221;  S.L.dr. Claudia Andreescu – 0745062025