EXAMEN DE DISERTAȚIE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

 

MASTER: REABILITĂRI ORALE CU AGREGARE IMPLANTARĂ

 • PROBA I – Prezentarea și susținerea lucrării de disertatie: 15 SEPTEMBRIE 2021 –ora 12,00 Corp IOR

 


 

EXAMEN DISERTAȚIE
IULIE 2021

ANUNŢ

ÎNSCRIERILE LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE SE REALIZEAZĂ ONLINE ÎN PERIOADA 14.06. – 25.06.2021
SUSȚINEREA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE VA AVEA LOC PE DATA DE 07.07.2021

DOSARUL PENTRU INSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE TREBUIE SA CUPRINDĂ:
➢ Certificat de naştere – copie legalizată/copie conform cu originalul (la dosarul studentului)
➢ Certificat de căsătorie – copie legalizată/copie conform cu originalul (dacă este cazul) (la dosarul studentului)
➢ Copie C I / pașaport (la dosarul studentului)
➢ Diploma de bacalaureat original si copie legalizată/copie conform cu originalul (la dosarul studentului)
➢ Diploma de licență – copie legalizată/copie certificata conform cu originalul (la dosarul studentului)
➢ Suplimentul la diplomă/ Foaia matricolă – copie legalizată/copie certificata conform cu originalul (la dosarul studentului)
➢ 3 fotografii ¾ hârtie foto color neadezivă (fizic la Prezentarea și susținerea lucrării de disertație)
➢ Fişa de lichidare (scanat via e-mail medicina.dentara@univ.utm.ro )
➢ Formular GDPR(scanat via e-mail medicina.dentara@univ.utm.ro )
➢ Cerere de înscriere la examenul de disertație (scanat via e-mail medicina.dentara@univ.utm.ro )
➢ Declarație privind originalitatea lucrării de disertație (scanat via e-mail medicina.dentara@univ.utm.ro )
➢ Referat semnat de coordonatorul lucrării de disertație (adus de cadru didactic la secretariat)
➢ Lucrarea de disertație printată (fizic la proba Susținerea lucrării) + suport electronic (pe e-mail Dnei Conf.Univ.Dr. Botoacă Oana: oana.botoaca@prof.utm.ro)
➢ Chitanţa care atestă plata taxei de licență în cuantum de 1200 lei (scanat via e-mail medicina.dentara@univ.utm.ro)

 


 

 


ANUNŢ

EXAMEN DISERTAȚIE – IULIE  2019

ÎNSCRIERILE LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE SE FAC ÎN PERIOADA   17 – 27 IUNIE LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII.

SUSȚINEREA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE VA AVEA LOC PE DATA DE 03.07.2019

DOSARUL PENTRU INSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERAȚIE TREBUIE SA CUPRINDĂ:

 • Certificat de naştere – copie legalizată/copie certificata conform cu originalul
 • Certificat de căsătorie – copie legalizată/copie certificata conform cu originalul (dacă este cazul)
 • Copie C I / pașaport
 • Diploma de bacalaureat – copie legalizată/copie certificata conform cu originalul
 • Diploma de licență – copie legalizată/copie certificata conform cu originalul
 • Suplimentul la diplomă/ Foaia matricolă – copie legalizată/copie certificata conform cu originalul
 • 3 fotografii ¾ hârtie foto color
 • Fişa de lichidare (de la secretariat)
 • Cerere de înscriere la examenul de disertație (de la secretariat)
 • Referat semnat de coordonatorul lucrării de disertație (de la secretariat)
 • Lucrarea de disertație printată + suport electronic (CD) – 1 exemplar
 • Chitanţa care atestă plata taxei de disertație (1200 lei)

ATENŢIE: LA ÎNSCRIERE ABSOLVENŢII SE VOR PREZENTA CU TOATE  DOCUMENTELE  MENŢIONATE MAI SUS