ANUNŢ

EXAMEN DISERTAȚIE – IULIE  2019

ÎNSCRIERILE LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE SE FAC ÎN PERIOADA   17 – 27 IUNIE LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII.

SUSȚINEREA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE VA AVEA LOC PE DATA DE 03.07.2019

DOSARUL PENTRU INSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERAȚIE TREBUIE SA CUPRINDĂ:

 • Certificat de naştere – copie legalizată/copie certificata conform cu originalul
 • Certificat de căsătorie – copie legalizată/copie certificata conform cu originalul (dacă este cazul)
 • Copie C I / pașaport
 • Diploma de bacalaureat – copie legalizată/copie certificata conform cu originalul
 • Diploma de licență – copie legalizată/copie certificata conform cu originalul
 • Suplimentul la diplomă/ Foaia matricolă – copie legalizată/copie certificata conform cu originalul
 • 3 fotografii ¾ hârtie foto color
 • Fişa de lichidare (de la secretariat)
 • Cerere de înscriere la examenul de disertație (de la secretariat)
 • Referat semnat de coordonatorul lucrării de disertație (de la secretariat)
 • Lucrarea de disertație printată + suport electronic (CD) – 1 exemplar
 • Chitanţa care atestă plata taxei de disertație (1200 lei)

ATENŢIE: LA ÎNSCRIERE ABSOLVENŢII SE VOR PREZENTA CU TOATE  DOCUMENTELE  MENŢIONATE MAI SUS