EXAMEN DE DISERTAȚIE

 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

 

Metodologie disertație 

Normele privind elaborarea și redactarea lucrării de licență/disertație pentru promoția 2023 – 2024