EXAMEN DE DISERTAȚIE

 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

CALENDAR VERIFICARE ANTIPLAGIAT, ÎNSCRIERE ŞI SUSȚINERE A EXAMENULUI DE DISERTAȚIE

SESIUNEA IULIE 2023

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

REABILITĂRI ORALE CU AGREGARE IMPLANTARĂ

 

Pentru susținerea examenului de disertație din sesiunea IULIE 2023, se vor parcurge următoarele etape:

 

 1. Verificarea antiplagiat

Vă informăm că pentru obținerea raportului antiplagiat studenții vor transmite un extras din lucrarea de disertație în format word care să conțină prima pagină, material și metodă, rezultate, discuții, concluzii (NU se vor trimite introducerea, cuprinsul și referințele bibliografice). Documentul se va transmite obligatoriu de pe adresa profesională de e-mail, la următoarea adresă de e-mail:

Verificarea este obligatorie!

Perioada de transmitere a documentelor: 26.05.2023 (08.00) – 29.05.2023 (11.59).

 

Vor fi acceptate pentru înscrierea la examenul de disertație, doar lucrările al căror procent de similitudine nu depășesc 50% pentru Coeficientul de similitudine 1 (determină ce procent din document conține fraze de 5 cuvinte sau mai lungi, găsite în bazele de date) și 5 % pentru Coeficientul de similitudine 2 (determină ce procent din document conține fraze de 25 de cuvinte sau mai lungi, găsite în bazele de date), conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă și disertație în anul universitar 2022-2023.

 

 

 1. Înscrierea la examenul de disertație

Înscrierile la examenul de disertație se realizează în perioada 12 – 27 iunie 2023.

Dosarul pentru înscrierea la examenul de disertație trebuie sa cuprindă:

 • Certificat de naştere – copie legalizată/copie conform cu originalul (la dosarul studentului)
 • Certificat de căsătorie – copie legalizată/copie conform cu originalul (dacă este cazul) (la dosarul studentului)
 • Copie C I / pașaport (la dosarul studentului)
 • Diploma de bacalaureat original și copie legalizată/copie conform cu originalul (la dosarul studentului)
 • Diploma de licență original și copie legalizată/copie conform cu originalul (la dosarul studentului)
 • Supliment la diploma de licență original și copie legalizată/copie conform cu originalul (la dosarul studentului)
 • 3 fotografii ¾ hârtie foto color neadezivă
 • Fişa de lichidare
 • Formular GDPR
 • Cerere de înscriere la examenul de disertație
 • Declarație privind originalitatea lucrării de disertație
 • Referat semnat de coordonatorul lucrării de disertație
 • Lucrarea de disertație printată + suport electronic (memorie USB) + raport antiplagiat
 • Chitanţa care atestă plata taxei de disertație în cuantum de 1 200 lei

Examenul de disertație se va desfășura în data de 12 iulie 2023