Congresul Viziunea Interdisciplinară în Medicina Dentară se va desfășura în perioada 27-29 Aprilie 2017, la Universitatea Titu Maiorescu din București, Corp M, Calea Văcăreşti, nr. 189, sector 4.

În cadrul acestei manifestări ştiinţifice vor fi prezentate conferinţe, comunicări orale și postere.

Avem onoarea de a avea printre lectori, invitaţi de marcă atât din ţară cât şi din străinătate, personalităţi din domeniul medicinei dentare, care vor susţine prelegeri având teme de larg interes.

 

Sectiunile congresului sunt:

 • Secţiunea „Conexiuni interdisciplinare în Medicina dentară”
 • Secţiunea „Interdisciplinaritatea dintre medicina generală și medicina orală”
 • Secţiunea „Comunicări ştiinţifice şi Postere” ale cadrelor didactice
 • Secţiunea „Comunicări ştiinţifice şi Postere” ale studentilor, masteranzilor și doctoranzilor

 

Autorii lucrărilor ştiinţifice sunt rugaţi să trimită titlurile rezumatele până la data de 01.04.2017, în vederea analizării şi selecţionării lor de către comisia ştiinţifică.

Rezumatele prelegerilor şi lucrărilor ştiinţifice se vor trimite on-line, ca document Microsoft Word 2007 ataşat, la adresa email: vimd2017@gmail.com

 

Documentul Word va conţine:

 • titlul lucrării în limba Română
 • autorii (prenumele, numele şi, dacă este cazul, titlul universitar)
 • sublinierea numelui persoanei care va prezenta lucrarea
 • afilierea: instituţia reprezentată, oraşul
 • rezumatul lucrării în limba română (cu diacritice), care va conţine maxim 150 cuvinte, incluzând scopul lucrării, material, metoda, rezultate, concluzii, cuvinte cheie
 • secţiunea la care se încadrează lucrarea
 • specificarea tipului prezentării (orală sau poster)

Un colectiv de autori poate prezenta maximum 2 comunicări ştiinţifice.

În redactarea textului vă rugăm să utllizaţi fontul Arial 11, single space.

Dimensiuni poster: format A1 (594 x 841 mm).â

Rugăm ca lucrările înscrise să nu fi fost prezentate la alte manifestări ştiinţifice.

Durata unei comunicări ştiinţifice este de 8-10 minute.

Autorii vor primi notificarea de acceptare până la data de 15.04.2017.

Prelegerile şi lucrările (rezumat) vor fi publicate pe CD-ul Congresului.