EXAMEN DE LICENȚĂ

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU

FACULTATEA DE MEDICINĂ

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

 

 

PROGRAMUL DE STUDII MEDICINĂ

 • PROBA IProba scrisă: 05 SEPTEMBRIE 2023 – ora 09.00 Corp IOR 2 (Gheorghe Petrașcu 67A)

 

 • Prezentarea la sală se va face începând cu ora 08.00 cu Cartea de identitate/ Pasaport

                                       REPARTIZARE STUDENȚI PE SALĂ – MEDICINĂ GENERALĂ 

 

 • PROBA II – Prezentarea și susținerea lucrării de licență: 07 SEPTEMBRIE 2023Corp IOR 2 (Gheorghe Petrașcu 67A)

 

 

PROGRAMUL DE STUDII ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

 

 • PROBA IProba scrisă: 05 SEPTEMBRIE 2023  – ora 09.00  CORP IOR 2 (Gheorghe Petrașcu 67A)
 • Prezentarea la sală se va face începând cu ora 08.00 cu Cartea de identitate/ Pasaport

                 

                   Proba practică: 07 SEPTEMBRIE 2023  – ora 09.00 Corp IOR 2 (Gheorghe Petrașcu 67A)

         

   REPARTIZARE STUDENȚI PE SALĂ – AMG 

 

 

 • PROBA IIPrezentarea și susținerea lucrării de licență: 08 SEPTEMBRIE 2023 – Corp IOR 2 (Gheorghe Petrașcu 67A)

  

 

 

                                

PROGRAMUL DE STUDII MEDICINĂ

 • PROBA IProba scrisă: 03 IULIE 2023 – ora 09,00 Corp IOR 2 (Gheorghe Petrașcu 67A)

 

 • Prezentarea la sală se va face începând cu ora 08,00 cu Cartea de identitate/ Pasaport

LISTĂ REPARTIZARE SĂLI

SALA A 103

AMFITEATRUL PALADE 

 

 • PROBA II – Prezentarea și susținerea lucrării de licență: 05 IULIE 2023 – Corp IOR 2 (Gheorghe Petrașcu 67A)

 

 

 

 

CALENDAR VERIFICARE ANTIPLAGIAT, ÎNSCRIERE ŞI SUSȚINERE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ

SESIUNEA IULIE 2023

PROGRAMUL DE STUDII MEDICINĂ

 

 

Pentru susținerea examenului de licență din sesiunea IULIE 2023, se vor parcurge următoarele etape:

 

 1. Verificarea antiplagiat

Vă informăm că platforma prin care trebuie să depuneți lucrarea de diplomă și documentele aferente în vederea verificării preliminare antiplagiat este acum disponibilă și poate fi accesată (detalii mai jos). Verificarea este obligatorie!

Accesarea platformei se face exclusiv prin contul dvs. instituțional Microsoft 365 (@s.utm.ro).

Perioada de încărcare a documentelor: 15.05.2023 (08.00) – 25.05.2023 (11.59).

Platformă: Microsoft Forms (necesită contul instituțional)

Acces platformă:

–          Link copiat în browser: https://forms.office.com/e/4Duen7aUDN

–          Click direct pe acest Link

Documente necesare (3 fișiere separate, în format PDF):

 1. Lucrarea de diplomă
 2. Partea de contribuție personală
 3. Rezumatul tezei

Instrucțiuni complete pentru redactarea celor 3 documente găsiți aici: Link

Vor fi acceptate pentru înscrierea la examenul de licență, doar lucrările al căror procent de similitudine nu depășesc 50% pentru Coeficientul de similitudine 1 (determină ce procent din document conține fraze de 5 cuvinte sau mai lungi, găsite în bazele de date) și 5 % pentru Coeficientul de similitudine 2 (determină ce procent din document conține fraze de 25 de cuvinte sau mai lungi, găsite în bazele de date), conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă în anul universitar 2022-2023.

 1. Înscrierea la examenul de licență

Înscrierile la examenul de licență se realizează în perioada 12 – 27 iunie 2023.

Dosarul pentru înscrierea la examenul de licență trebuie sa cuprindă:

 • Certificat de naştere – copie legalizată/copie conform cu originalul (la dosarul studentului)
 • Certificat de căsătorie – copie legalizată/copie conform cu originalul (dacă este cazul) (la dosarul studentului)
 • Copie C I / pașaport (la dosarul studentului)
 • Diploma de bacalaureat original si copie legalizată/copie conform cu originalul (la dosarul studentului)
 • 3 fotografii ¾ hârtie foto color neadezivă
 • Fişa de lichidare
 • Formular GDPR
 • Cerere de înscriere la examenul de licență
 • Declarație privind originalitatea lucrării de licență
 • Referat semnat de coordonatorul lucrării de licență
 • Lucrarea de licență printată + suport electronic (stick de memorie)
 • Chitanţa care atestă plata taxei de licență în cuantum de 2 000 lei

Examenul de licență se va desfășura în perioada 03 – 05 iulie 2023

 

2022- 2023