Relaţiile internaţionale academice reprezintă una din componentele principale ale strategiei de dezvoltare a Universităţii Titu Maiorescu,  în concordanţă cu Declaraţia de la Bologna şi noile tendinţe europene de globalizare cât şi pan europene privind crearea unui spaţiu comun al învăţămantului superior  şi al cercetării în Europa. Abordarea europeană a instruirii universitare este un element definitoriu al identităţii instituţiei, pe lângă seriozitatea şi calitatea studiilor, în sensul modern al concepţiei Bologna şi anume de pregătire a studenţilor pentru piaţa globală a muncii şi pentru viitoarea carieră. Modul în care o universitate participă la viaţa academică internaţională, la colaborarea în programe şi proiecte care stimulează mobilitatea studenţilor si cadrelor didactice, este un criteriu important de apreciere a calităţii instituţiei. Relaţiile internaţionale ale UTM sunt în continuă dezvoltare.  Participarea la Programul de Învătare pe tot Parcursul Vieţii (Lifelong Learning Programme), în special la Programul ERASMUS  are o deosebită semnificaţie si antrenează studenţi şi cadre didactice din toate facultăţile. Universitatea Titu Maiorescu este deţinătoare a cartei Erasmus + pentru perioada 2014-2021.

UTM are acorduri bilaterale în Programul LLP/ERASMUS cu universităţile:  Technische Universität Dresden (Germania), University of Orleans, Paris 7, Paris 12Paris 13, Nantes University, Paris-Dauphine, Poitiers University,  Institut de Formation Interhospitalier Theodore Simon, Telecom Business School (Franţa), Universita degli Studi di Roma “La Sapienza”, Universita degli Studi di Perugia, Universita degli Studi di Verona (Italia), Instituto Politecnico do Cavado E Do Ave (Portugalia), Higher School of Psychology, Baltic International Academy (Letonia), Universidad De Da Coruna, Universidad de La Laguna – Tenerife, Complutense University Madrid (Spania), Odense University of Southern Denmark (Danemarca), Kadir Has Universitesi, Canakkale Onsekiz Universitesi, Suleyman Demirel University, Celal Bayar University, Kahramanmaras Sudcu Imam University, Kirikkale University, Cumhuriyet University, Baskent University (Turcia), Higher School of Kielce si Jesuit University Ignatium Krakow (Polonia), Plovdid Medical University, Pleven Medical University (Bulgaria), precum şi acorduri pentru plasamente/practică studenţi încheiate cu organizaţiile World of Skills (Nottingham) din Marea Britanie, Mediclin (Germania), Easy Job Bridge (Malta), Policilinico di Monza (Italia) si Universidada de La Laguna (Spania), Celal Bayar University, Suleyman Demirel University, Kirikkale University, Cumhurizet University, Baskent University (Turcia), Plovdiv Medical University, Pleven Medical University (Bulgaria).

Universitatea Titu Maiorescu a fost partener în Proiectul WISHEs – Web-based Information and Community Platform for International Students in Higher Education: Erasmus Complete, în cadrul Programului European ERASMUS MUNDUS.

De asemenea, Universitatea Titu Maiorescu are legături directe  de cooperare bilaterală, în domeniul didactic la toate nivelurile de studii (licenţă, masterat şi doctorat) si ştiinţific, cu alte universităti, precum: Policlinico di Monza, Universita degli Studi di Roma “La Sapienza”, Universita degli Studi di Perugia (Italia), Medical University of Viena (Austria), Mediclin (Germania), University of Coruna (Spania), Telecom Business School, Universite Paris Est Creteil, Universite de Nantes (Franţa) si Kadir Has University (Turcia).

Facultatea de Medicină are parteneriate de studii în programul Erasmus + cu: Technische Universität Dresden (Germania), “La Sapienza” Universita degli Studi di Roma, Universita degli Studi di Perugia (Italia), Canakkale Onsekiz Universitesi, Suleyman Demirel University, Celal Bayar University, Kahramanmaras Sudcu Imam University, Kirikkale University, Cumhuriyet University, Baskent University (Turcia), Plovdid Medical University, Pleven Medical University (Bulgaria) şi parteneriate pentru stagii de practică cu: Policlinico di Monza (Italia),  Mediclin (Germania), Institut de Formation Interhospitalier Theodore Simon (Franţa), Universita degli Studi di Perugia (Italia), Celal Bayar University, Suleyman Demirel University, Kirikkale University, Cumhuriyet University, Baskent University (Turcia), Plovdid Medical University, Pleven Medical University (Bulgaria).

Începând cu anul universitar 2007 şi până în prezent, Facultatea de Medicină a avut 15 studenţi in stagiul de studii în cadrul Programului Erasmus, 10 studenţi Erasmus la practică in diverse ţări europene cu care UTM are acord de cooperare bilaterală şi 3 studenţi care au făcut stagiu clinic la Mediclin în Germania în program de practică non-Erasmus. Din 2008, Facultatea de Medicină a trimis în stagiu de predare şi formare profesională un numar de 7 cadre didactice, care au susţinut cursuri la facultăţile de medicină din Europa.

Începând cu anul universitar 2004 şi până în prezent, UTM înregistrează un număr de 218 studenţi in stagiu de studii în cadrul Programului Erasmus, 39 studenţi Erasmus la practică in diverse ţări europene.  In stagiu de predare si formare profesionala avem un număr de 51 de mobilităţi de predare, formare profesională şi organizare de mobilităţi.

Facultăţile noastre continuă  să dezvolte şi să diversifice relaţiile de cooperare, prin identificarea şi stabilirea de noi parteneriate, care – printre altele – să permită şi realizarea de programe comune educaţionale  (joint Master, doctorat in cotutelă de teza),  şi de cercetare ştiinţifică. Un astfel de exemplu îl constituie organizarea de studii de master cu dublă diplomă naţională, franceză si română, specializarea Drept internaţional şi european, proiect comun al Facultăţii de Drept din UTM si Universitatea din Orleans (Franţa), precum şi studii de doctorat în cotutelă de teză cu Universidad De Da Coruna (Spania) şi Universite de Nantes (Franţa).

În UTM, învaţă în jur de 110  studenţi străini din tări ale Uniunii Europene, precum şi  din  Canada, Isreael, Iran, Irak, Republica Moldova, Rusia, Turcia, Maroc, Palestina, Arabia Saudita, Iordania, Congo, Siria, Libia. În programul Erasmus au fost 2 studenţi din Franţa la stagii clinice, Spitalul Witting, iar la mobilităţi de studii 4 studenţi (1 Italia, 1 Franţa şi 2 Spania) şi in prezent încă 2 studenţi de la Universite Paris Val de Marne-Paris 12, din Franţa. În anul universitar 2014-2015  vor fi înscrişi la facultăţile din cadrul UTM un număr 7 studenţi incoming în Programul Erasmus +, iar pentru Facultatea de Medicină au aplicat 3 studenţi Erasmus (2 din turcia şi 1 din Italia).

Universitatea Titu Maiorescu este membră în  Asociaţia Europeană a Universităţilor (EUA), cea mai importantă organizaţie a instituţiilor de învătamânt superior din Europa,  Asociaţia Internaţională a Universităţilor (IAU),  în Asociaţia Europeană a Coordonatorilor Erasmus (EAEC) şi de curând membră în  AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE.

În luna noiembrie 2013, Universitatea Titu Maiorescu a organizat a VII a ediţie a Conferinţei Internaţionale cu tema Educatie si creativitate pentru o societate bazată pe cunoastere.

La nivelul Rectoratului şi în colaborare directă cu facultăţile,  politica internaţională a Universităţii este promovată  de către Serviciul Relaţii Internaţionale, Programe Comunitare şi Studenţi Străini, care asigură managementul Programului LLP/ERASMUS, sprijină desfăşurarea activităţilor de cooperare, initiază noi parteneriate, asigură consilierea cadrelor didactice şi a studenţilor români şi străini. Intr-un timp foarte scurt Serviciul de Relatii Internationale se va dezvolta in Direcţie si se va largi orizontul de activitate.

De asemenea, fiecare facultate are cate un resprezentant responsabil cu relatiile internationale, respectiv cu Programul Erasmus. Responsabilul din facultate si Comisia de Selectie si de Recunoastere a Studiilor se implica direct in selectia studentilor si recunoasterea si echivalarea studiilor si a stagiilor de plasament.