DSC_2462
DSC_2598
DSC_2626
DSC_2663
DSC_2675
DSC_2689
DSC_2692
DSC_2850
DSC_2808
DSC_2501
DSC_2606
DSC_2659
DSC_2664
DSC_2678
DSC_2691
DSC_2702
DSC_2812
DSC_2873
DSC_2544
DSC_2617
DSC_2660
DSC_2669
DSC_2684
DSC_2695
DSC_2710
DSC_2843
DSC_2698 (1)

Titu Maiorescu University – Faculty of Communication Sciences and International Relations in partnership with The Ministry of Culture

organizes

International Conference on Horizontal Approaches in Education and Culture in the Context of European Macro-Strategies

30 October 2013 – Bucharest

 

The International Conference on Horizontal Approaches in Education and Culture in the Context of European Macro-Strategies takes place in the context of the Annual Forum of EUSDR (The European Union Strategy for the Danube Region) Danube Region – stronger together, stronger in the world, a European Union event to be held in Bucharest, on 28-29 October 2013, within the scope of EUSDR. The EUSDR Forum is organized by the European Comission and the Romanian Government.

The Conference is ratified by the Forum organizers in Bucharest and Brussels and is included in the Programme of the event, a programme directed towards an European audience, both within and outside the European Union. The Conference to be held within the scope of the Forum in Bucharest will enjoy the international participation of some of the personalities attending the Forum as well as of members of several diplomatic missions in Romania.

The International Conference is structured into two parts: Plenary Session and Paper Session. In the Plenary Session, foreign guests, representatives of the two ministeries as well as other personalities will give speeches on topics of European and national importance: policies, strategies, European projects for the Danube Region, etc. A selection of papers made by the scientific committee will be included in the Conference Proceedings to be issued in December 2013.

We look forward to papers that address the themes included in the Topics of the Conference. We strongly believe that your participation in both sessions of the event will contribute to the quality and value of the Conference Proceedings.

Yours faithfully,

Associate Professor Sorin IVAN PhD.
Dean, Faculty of Communication Sciences and International Relations
Titu Maiorescu University
sorin.ivan@www.utm.ro

TOPICS OF THE CONFERENCE

 • Education, research, and culture – factors of development for a Common Knowledge Space in the Danube region
 • Language, Culture, and Civilisation in the Danube region
 • Multicultural communication – factor of connectivity, cohesion, and development in the Danube region and at European level
 • Education – factor to promote multilingualism, culture, and civilisation in the Danube region
 • Cultural diversity and multicultural collaboration – under the sign of unity in diversity in the Danube region
 • Directions and strategies for development in education, research, innovation, and culture in the Danube region
 • Diversity and multilingualism. Linguistic policies in the EU and in the Danube region
 • EUSDR, in the context of EU policies
 • International relations in the Danube region. History, present and future perspectives
 • Politics and diplomacy in Central and South-Eastern Europe and in the Danube riparian states
 • International cooperation in the framework of the EU Strategy for the Danube Region
 • The Danube – axis of political, economic, educational, and cultural development
 • Mobility, partnerships, projects in the field of academic education and scientific research in the Danube region

Conference languages: English, French.

Publication:

 • The papers will be published in the Conference Proceedings.
 • Page limit: 6. Format: Times New Roman, 12, 1.5. Bibliography: APA style.

 

Important dates:

 • Abstract submission deadline: 25 October 2013.
 • Final paper submission deadline: 20 November 2013.

 

Fee: 100 RON

 • The conference fee covers the cost of the publication and will be paid upon arrival.

 

Conference Venue: Titu Maiorescu University – Corpul M, Aula Magna, et. 2, Calea Văcăreşti, nr. 189, sector 4, Bucharest, Romania

To register, please send the abstract together with a short CV at the e-mail address danube.conference@www.utm.ro. Abstract submission is due 25 October 2013.

 

CONFERENCE AGENDA

830-900: Registration of participants

900-1030: Plenary session (part I) – Harmonizing national education strategies in the states situated in the Danube river basin

 • presenting priority area 3 (to promote culture and tourism, people to people contacts) and 7 (to develop the knowledge society through research, education and information technologies)
 • development opportunities and the role of strengthened cooperation among the riparian states

1030-1100: Coffee break

1100-1230: Plenary session (part II) – Strengthening Romania’s regional profile within the EU Strategy for the Danube Region, including through priority areas 3 and 7

 • developing integrated projects in the fields of education, research, and culture and their macro-regional impact
 • financing instruments and project eligibility criteria

1230-1300: Break

1300-1700: Scientific Session

1500-1530: Coffee break

1700-1730: Conclusions

 


 

Universitatea Titu Maiorescu – Facultatea de Științe Sociale, Politice și Umaniste,
în parteneriat cu Ministerul Culturii

organizează

Conferința internațională privind
abordările orizontale în educație și cultură în contextul
macrostrategiilor europene

30 Octombrie 2013 – Bucureşti

 

Facultatea de Științe Sociale, Politice și Umaniste a Universității Titu Maiorescu, în parteneriat cu Ministerul Culturii organizează un eveniment academic de anvergură europeană: Conferința internațională privind abordările orizontale în educație și cultură în contextul macrostrategiilor europene. Manifestarea se va desfășura pe 30 octombrie 2013, începând cu ora 9.00, în Aula Magna a Universității Titu Maiorescu.

Conferința internațională privind abordările orizontale în educație și cultură în contextul macrostrategiilor europene este proiectată în contextul Forumului Anual SUERD Danube Region – stronger together, stronger in the world, eveniment al Uniunii Europene, care are loc la București, în perioada 28-29 octombrie 2013, în cadrul SUERD (Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării). Forumul SUERD este organizat de Guvernul României și de Comisia Europeană.

Conferința beneficiază de acordul organizatorilor Forumului de la București și Bruxelles și este inclusă în Programul evenimentului, un program cu adresabilitate europeană, atât în cadrul UE cât și dincolo de frontierele acesteia. Conferința, care se va desfășura în marja Forumului de la București, va beneficia de participarea internaționala a unor dintre personalitățile prezente la Forum și, de asemenea, a membrilor unor misiuni diplomatice în România.

Conferința Internațională este structurată în două părți: Sesiunea plenară și Sesiunea de comunicări științifice. În cadrul primei Sesiuni, invitați străini, reprezentanți ai celor două ministere și alte personalități vor susține prezentări pe teme de importanță europeană și națională: politici, strategii, proiecte europene pentru Regiunea Dunării etc. În cadrul celei de-a doua Sesiuni, care are un caracter aplicat academic, participanții vor prezenta comunicări științifice. În urma selecției făcute de un colectiv științific, comunicările vor fi incluse în volumul Conferinței (Proceedings), care va apărea în jurul datei de 1 decembrie 2013.

Vă invităm să participați la eveniment cu lucrări științifice, care să exprime rezultatele cercetărilor Dumneavoastră în domeniile descrise de temele Conferinței. Avem convingerea că participarea Dumneavoastră, la ambele sesiuni ale evenimentului, va contribui la calitatea și valoarea lucrărilor Conferinței.

Cu deosebită considerație,

Conf. univ. dr. Sorin IVAN
Decan, Facultatea de Științe Sociale, Politice și Umaniste
Universitatea Titu Maiorescu
sorin.ivan@www.utm.ro

TEMELE CONFERINȚEI

 • Educație, cercetare, cultură – factori de dezvoltare a unui Spațiu Comun al Cunoașterii în regiunea Dunării
 • Limbă, Cultură, Civilizație în Spațiul Dunării
 • Comunicarea multiculturală – factor de conectivitate, coeziune și dezvoltare în regiunea Dunării și la nivel european
 • Educația – factor de promovare a multilingvismului, culturii și civilizației în regiunea Dunării
 • Diversitate culturală și colaborare multiculturală, sub semnul unității în diversitate, în spațiul Dunării
 • Direcții și strategii de dezvoltare în educație, cercetare, inovare și cultură în regiunea Dunării
 • Diversitate și multilingvism. Politici lingvistice în spațiul european și în regiunea Dunării
 • SUERD, în contextul politicilor Uniunii Europene
 • Relațiile internaționale în regiunea Dunării. Istorie, prezent, perspective
 • Politică și diplomație în Europa Centrală și de Sud-Est, în țările riverane Dunării
 • Cooperare internațională în contextul SUERD
 • Dunărea – axă a dezvoltării politice, economice, educaționale și culturale
 • Mobilități, parteneriate, proiecte în educația academică și cercetarea științifică în regiunea Dunării

 

Limbile conferinţei: engleză, franceză.

Publicare:

 • Reguli de redactare – Număr maxim de pagini: 6. Format: Times New Roman, 12, 1.5. Bibliografia: Stil APA.
 • Lucrările vor fi publicate în volumul Conferinţei.

 

Date importante:

 • Termen limită pentru trimiterea rezumatului: 21 octombrie 2013.
 • Termen limită pentru trimiterea lucrării in extenso: 15 noiembrie 2013.

 

Taxa: 100 lei

 • Taxa acoperă costul publicării lucrărilor şi va fi plătită la casieria Universităţii.

 

Adresa: Universitatea Titu Maiorescu, Corpul M, Aula Magna, et. 2, Calea Văcăreşti, nr. 189, sector 4, Bucureşti, România

Pentru a vă înregistra, vă rugăm să trimiteţi rezumatul însoţit de o scurtă biografie la adresa danube.conference@www.utm.ro pâna pe 21 octombrie 2013.

 

AGENDA CONFERINȚEI

8.30-9.00 – Înscrierea participanților – AULA MAGNA

9.00-10.30 – Sesiune plenară (partea I) – armonizarea strategiilor naționale de educație la nivelul statelor riverane bazinului Dunărean

 • prezentarea ariilor prioritare 3 (promovarea culturii și turismului, a contactelor directe între oameni) și 7 (dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere/cercetare, educație și TIC)
 • oportunități de dezvoltare și rolul unei cooperări intensificate între statele riverane

10.30-11.00 – Pauză de cafea

11.00-12.30 – Sesiune plenară (partea a II-a) – consolidarea profilului regional al României în cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunării, inclusiv prin intermediul ariilor prioritare 3 și 7

 • dezvoltarea de proiecte integrate în domeniul educației, cercetării și culturii și impactul lor la nivel macroregional
 • instrumente de finanțare și criterii de eligibilitate a proiectelor

12.30-13.00 – Pauză

13.00-17.00 – Sesiune de comunicări științifice

15.00-15.30 – Pauză de cafea

17.00-17.30 – Concluziile Conferinței