Cautare

Discipline de studiu

PROGRAM DE LICENȚĂ – Specializarea INFORMATICĂ
ANUL UNIVERSITAR 2012-2013
 
 
ANUL I
 • Bazele informaticii
 • Programare procedurală (C/C++) (semestrele I și II)
 • Algoritmica grafurilor
 • Tehnologii internet
 • Arhitectura sistemelor de calcul
 • Logică matematică şi computaţională
 • Analiză matematică
 • Fundamentele algebrice ale informaticii
 • Comunicare de specialitate în limba engleză (semestrele I și II)
 • Practică de specialitate
 • Discipline opţionale:
  • Complemente de fizică şi materiale utilizate în sistemele IT / Informatică cuantică
 • Discipline facultative:
  • Educaţie fizică
  • Programare în Matlab

ANUL II
 • Algoritmi şi structuri de date
 • Tehnici avansate de programare
 • Programare orientată pe obiecte (C++)
 • Programare în Java
 • Baze de date
 • Tehnologii WEB
 • Sisteme de operare
 • Nanotehnologie
 • Probabilităţi şi statistică matematică
 • Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice
 • Comunicare de specialitate în limba engleză (semestrele I și II)
 • Practică de specialitate
 • Discipline opţionale:
  • Managementul proiectelor informatice / Management
  • Teoria transmiterii  şi codificării informaţiei / Tehnici de compresie a informaţiei
  • Grafică pe calculator / Tehnici multimedia
 • Discipline facultative:
  • Metodologia cercetării ştiinţifice
  • Proiectare asistată de calculator
  • Programare cu constrângeri

ANUL III
 • Geometrie computațională
 • Sisteme de gestiune a bazelor de date
 • Criptografie şi securitatea informaţiei
 • Reţele de calculatoare
 • Metode de dezvoltare software
 • Comerţ electronic
 • Ingineria programării
 • Limbaje formale, automate și calculabilitate
 • Calitatea şi fiabilitatea aplicaţiilor software
 • Inteligenţă artificială
 • Discipline opţionale:
  • Proiectarea interfeţelor grafice / Medii vizuale de programare
  • Tehnici de data mining / Modelare neuro-fuzzy
  • Administrarea reţelelor de calculatoare / Proiectarea şi administrarea sistemelor informatice
 • Discipline facultative:
  • Programare distribuită / Modelarea şi proiectarea sistemelor expert