Cautare

Discipline de studiu

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIALE, POLITICE ȘI UMANISTE
DOMENIUL DE LICENŢĂ: ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII
SPECIALIZAREA: COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

ANUL I

 1. Discipline obligatorii
  1. Introducere în ştiinţele comunicării
  2. Etică şi deontologie profesională
  3. Introducere în publicitate
  4. Introducere în publicitate
  5. Dreptul comunicării
  6. Tehnici de redactare
  7. Comunicare verbală şi non-verbală
  8. Limba străină I
  9. Metode şi metodologii de cercetare în ştiinţele comunicării
  10. Logică şi teoria argumentării
  11. Introducere în relaţii publice
  12. Introducere în ştiinţele sociale
  13. Redactarea materialelor de relaţii publice
  14. Informatica aplicată
  15. Limba străină II
 2. Discipline facultative
  1. Educaţie fizică
  2. Pedagogie
  3. Baze de date
ANUL II
 1. Discipline obligatorii
  1. Introducere în sistemul mass-media
  2. Editare în limbaje specializate
  3. Introducere în relaţii publice
  4. Management general
  5. Comunicare internă
  6. Limba străină I
  7. Elaborarea unui produs de relaţii publice cu ajutorul calculatorului
  8. Istoria comunicării
  9. Elaborarea unui produs de relaţii publice cu ajutorul mijloacelor audio-video
  10. Geopolitică şi globalizare
  11. Semiotică
  12. Limba străină II
  13. Practică de specialitate
 2. Discipline opţionale
  1. Dreptul proprietăţii intelectuale
  2. Marketing
  3. Managementul relaţiilor publice
  4. Comunicare politică
 3. Discipline facultative
  1. Educaţie fizică
  2. Birotică
  3. Practică pedagogică
ANUL III
 1. Discipline obligatorii
  1. Relaţii publice sectoriale I
  2. Antropologie politică
  3. Psihologie socială
  4. Psihologie socială
  5. Presă şi actualitate
  6. Tehnici de negociere
  7. Analiza imaginii organizaţiilor
  8. Instituţii politice
  9. Estetică şi comunicare
  10. Sociologie organizaţională
  11. Instituţia purtătorului de cuvânt
  12. Relaţii publice sectoriale II
  13. Laborator mass-media
  14. Elaborarea lucrării de licenţă
 2. Discipline opţionale
  1. Politici economice
  2. Comunicare interculturală
 3. Discipline facultative
  1. Istoria civilizaţiilor

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIALE, POLITICE ȘI UMANISTE
DOMENIUL DE LICENŢĂ: RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE
SPECIALIZAREA: RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE

ANUL I

 1. Discipline obligatorii
  1. Introducere în Relaţii internaţionale
  2. Introducere în Ştiinţe Politice
  3. Istorie modernă şi contemporană
  4. Introducere în Studii europene
  5. Informatică aplicată
  6. Limba străină I
  7. Teoria relaţiilor internaţionale
  8. Istoria relaţiilor internaţionale
  9. Managementul relaţiilor publice
  10. Cultură şi civilizaţie europeană
  11. Relaţii comerciale internaţionale
  12. Instituţii şi doctrine politice
  13. Limba străină II
 2. Discipline facultative
  1. Educaţie fizică
  2. Pedagogie
  3. Statistică socială
ANUL II
 1. Discipline obligatorii
  1. Geostrategie şi geopolitică
  2. Metode de cercetare în ştiinţe sociale şi politice
  3. Instituţii europene
  4. Drept internaţional
  5. Ideologii politice în epoca contemporană
  6. Limba străină I
  7. Instituţii şi organizaţii internaţionale
  8. Sociologia relaţiilor internaţionale
  9. Economie mondială
  10. Istoria sistemelor internaţionale contemporane
  11. Construcţie europeană
  12. Limba străină II
  13. Practică de specialitate
 2. Discipline opţionale
  1. Analiza conflictelor internaţionale
  2. Prevenirea şi managementul crizelor
  3. Etica politică în relaţiile internaţionale
  4. Organizaţii europene şi euroatlantice
 3. Discipline facultative
  1. Educaţie fizică
  2. Psihologie socială
  3. Practică pedagogică
ANUL III
 1. Discipline obligatorii
  1. Globalism şi globalizare
  2. Studii de arie
  3. Politica externă şi diplomaţie
  4. Procesul de guvernare în UE
  5. Drept şi politici comunitare
  6. Negociere şi conflict în relaţiile internaţionale
  7. Tehnica plăţilor şi finanţărilor internaţionale
  8. Politici sectoriale comparate
  9. Economie politică internaţională
  10. Securitate internaţională
  11. Elaborarea lucrării de licenţă
 2. Discipline opţionale
  1. Comunicare politică
  2. Marketing internaţional
  3. Drept social european
  4. Managementul proiectelor europene
 3. Discipline facultative
  1. Sociologia organizaţiilor

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIALE, POLITICE ȘI UMANISTE
DOMENIUL DE LICENŢĂ: ŞTIINŢE POLITICE
SPECIALIZAREA: ŞTIINŢE POLITICE

ANUL I

 1. Discipline obligatorii
  1. Introducere în Ştiinţe politice
  2. Istoria gândirii politice
  3. Informatică aplicată
  4. Teoria generală a dreptului
  5. Introducere în Studii europene
  6. Limba străină I
  7. Introducere în Economia politică
  8. Introducere în Relaţii internaţionale
  9. Democraţie şi democratizare (teorii ale democraţiei)
  10. Istorie politică modernă şi contemporană
  11. Statistică aplicată
  12. Fundamente ale ştiinţelor sociale
  13. Limba străină II
 2. Discipline facultative
  1. Educaţie fizică
  2. Pedagogie
  3. Marile religii ale lumii
ANUL II
 1. Discipline obligatorii
  1. Metode de cercetare în Ştiinţe politice
  2. Ideologii politice
  3. Instituţii politice
  4. Psihologie politică
  5. Politică românească
  6. Sociologie politică
  7. Limba străină I
  8. Filozofie politică (Teorii politice)
  9. Politici comparate (Teorii şi metode)
  10. Etică politică
  11. Limba străină II
  12. Practică de specialitate
 2. Discipline opţionale
  1. Partide şi sisteme electorale
  2. Comunicare politică
  3. Societate civilă şi democratizare
  4. Globalism şi globalizare
 3. Discipline facultative
  1. Educaţie fizică
  2. Psihologie
  3. Practică pedagogică
ANUL III
 1. Discipline obligatorii
  1. Introducere în politici publice
  2. Administraţie publică
  3. Analiză electorală
  4. Instituţii şi politici europene
  5. Teorii politice contemporane
  6. Politici comparate aplicate
  7. Politici regionale
  8. Sistemul european al drepturilor omului
  9. Stat de drept şi constituţionalism
  10. Teoria alegerii raţionale
  11. Analiza politicilor publice
  12. Analiza violenţei politice
  13. Elaborarea lucrării de licenţă
 2. Discipline opţionale
  1. Antropologie politică
  2. Comunicare cu presa
 3. Discipline facultative
  1. Tehnici de negociere politică