FACULTATEA DE MEDICINĂ a UNIVERSITĂȚII “TITU MAIORESCU”

împreună cu

SOCIETATEA ȘTIINȚIFICĂ ROMÂNĂ DE OXIGEN-OZONO-TERAPIE

Organizează

CURSUL POSTUNIVERSITAR INTERNAȚIONAL DE

PERFECȚIONARE ÎN OXIGENO – OZONOTERAPIE

Ediția a XIII-a

Mai – Iunie 2016

 

Cursul se va desfășura în zilele de 20, 21, 22 mai 2016; 26, 27, 29 mai 2016; 03, 04, 05 iunie 2016.

Înscrierile se realizează începând cu data de 22.02.2016 și vor dura până la ocuparea celor 20 de locuri disponibile.

 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

  • fișă tip de înscriere
  • chitanța care atestă plata taxei de înscriere
  • copie drept de liberă practică
  • copia legalizata a certificatului de naștere
  • copia legalizata a certificatului de căsătorie (dacă este cazul)
  • copia legalizată a diplomei de licență
  • copia legalizată a foii matricole (suplimentului la diplomă)
  • copie carte de identitate
  • adeverință medicală
  • 2 fotografii în format ¾ 

 

Acestea se transmit în format electronic pe adresa secretariat@asociatia-ozonoterapie.ro, emilvancea@yahoo.com, și se depun în original la secretariatul Facultății de Medicină din str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67A, sector 3, București – tel. 021 324 30 13.

 

Taxa de participare este de 750 EURO plătibili în lei la cursul BNR din ziua efectuării plății, în contul UNIVERSITĂȚII “TITU MAIORESCU” cu numărul RO49RNCB0546029228350001 deschis la BCR agenția Timpuri Noi, București, sau la Casieria Universității Titu Maiorescu din str. Dâmbovnicului nr. 22 (Rectorat). Acestă taxă va fi achitată după validarea dosarului de înscriere.