Despre Noi

FII STUDENT LA FACULTATEA DE ŞTIINŢELE COMUNICĂRII ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE!

CONSTRUIEȘTE-ȚI VIITORUL INTELIGENT!

 

Facultatea de Ştiinţele Comunicării şi Relaţii Internaţionale răspunde cerinţelor şi exigenţelor dinamice ale societăţii, urmărind, pentru îndeplinirea acestui obiectiv, pregătirea unor absolvenţi competenţi, calificaţi în cunoaşterea şi analiza fenomenelor şi relaţiilor politice la nivel naţional şi internaţional.

Corpul profesoral este constituit din mari personalități ale vieții economice, politice, naționale și internaționale, din specialiști remarcabili în comunicare și relații publice (multi dintre aceștia desfășurându-și în prezent activitatea în aceste domenii). Procesul de învățământ are și o componenta de practica, aceasta activitate desfasurându-se în institutii de profil, recunoscute.
Activitatea facultăţii beneficiază de noile spaţii de învatamânt ale Universităţii, spaţii care răspund celor mai înalte exigenţe pentru desfăşurarea unui învăţământ superior de calitate.

Facultatea de Ştiinţele Comunicării şi Relaţii Internaţionale are urmatoarele specializari:

  • Specializarea Comunicare şi Relaţii Publice (ACREDITATĂ), prin orientarea flexibila si receptiva fata de dinamica socio-culturala contemporana, cauta sa se plaseze constant în avangarda acestui proces si activitatilor de comunicare si relatii publice. Absolventii acestei specializari pot deveni: reporteri si redactori pentru presa scrisa, radio si televiziune, purtatori de cuvânt, consilieri pentru compartimente de imagine, relatii cu publicul, mass-media, specialisti în publicitate, specialisti în comunicare si relatii publice. Principalele competenţe profesionale şi transversale pe care urmează să le dobândească studenţii:C1. Identificarea şi utilizarea limbajului şi a cunoştinţelor de specialitate din domeniul ştiinţelor comunicării; C2. Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC); C3. Identificarea şi utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de comunicare în procesul de relaţii publice; C4. Realizarea şi promovarea unui produs de relaţii publice; C5. Asistenţă de specialitate în gestionarea comunicării de criză şi / sau în medierea conflictelor de comunicare. Prin competențele pe care le asigură Programului de studii Comunicare și relații publice vizează următoarele ocupații incluse în COR: 243201 – specialist în relații publice; 243202 – mediator; 243203 – referent de specialitate marketing; 243204 – specialist protocol și ceremonial; 243205 – consultant cameral; 243206 – purtător de cuvânt; 243207 – brand manager; 243208 – organizator protocol; 243209 – organizator relații; 243210 – organizator târguri și expoziții; 243211 – prezentator expoziții; 243212 – specialist relații sociale; 243213 – expert relații externe; 243214 – curier diplomatic; 243216 – analist servicii client; 243217 – asistent director/responsabil de funcțiune (studii superioare); 243218 – corespondent comercial; 243219 – asistent comercial; 243220 – specialist în activitatea de lobby.

 

  • Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (ACREDITATĂ), prin disciplinele si directiile de studiu abordate, raspunde noilor provocari cu care se confrunta România în contextul international si identifica solutii de coordonare a politicilor la nivel planetar. Absolventii acestei specializari pot deveni: specialisti abilitati sa lucreze în institutii românesti si internationale, experti pe probleme de integrare europeana, manageri pentru proiectele de dezvoltare comunitara, diplomati, consilieri în institutiile cu atributii în domeniul relatiilor internationale.