CONFERINŢELE TITU MAIORESCU

Proiect al Facultății de Științele Comunicării și Relații Internaționale

Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale a Universității Titu Maiorescu organizează CONFERINȚELE TITU MAIORESCU, eveniment de elită al spaţiului academic românesc, în care personalităţi de prestigiu ale lumii academice, vieţii culturale, politice şi publice din România şi străinătate conferențiază și răspund întrebărilor publicului. Conferințele se desfășoară în formatul prelegere-dezbatere, într-o manieră deschisă, interactivă.

Situându-se sub blazonul spiritual „Titu Maiorescu” –  fondatorul civilizației și culturii românești moderne –, pe teritoriul generos al Almei Mater, CONFERINȚELE TITU MAIORESCU își propun să lanseze teme esențiale către public, să provoace la reflecție, la dialog și dezbatere, să creeze o agora academică a schimbului de idei.

În acest cadru conceptual participă personalități de elită ale educației, cercetării, științei, culturii, artei, nume reprezentative ale lumii academice și ale vieții publice, cadre didactice universitare, studenți și viitori studenți.

CONFERINȚELE TITU MAIORESCU reprezintă, astfel, un spațiu deschis spre cunoaștere, într-o lume în care Cunoașterea rămâne factorul fundamental al construcției și progresului.

Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale a Universității Titu Maiorescu  – o Alma Mater modernă, construită pe valorile Europei academice, dar deschisă, creativ și inovativ, provocărilor Cunoașterii din mileniul trei – vă lansează, cu fiecare ediție a CONFERINȚELOR TITU MAIORESCU, o provocare. Vă invităm să-i dați curs și să-i răspundeți în același mod: substanțial, creativ, inovativ, sub semnul Ideii și al Cunoașterii!

 

Conf. univ. dr. Sorin IVAN

Decan
Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale