Un nou program de studii de masterat

INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN IMAGISTICĂ MEDICALĂ

 

Programul de studii de masterat “Informatică aplicată în imagistică medicală“ din cadrul Facultății de Informatică a UTM a fost acreditat de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).

Programul de masterat este organizat de Facultatea de Informatică în colaborare cu Facultatea de Medicină din cadrul UTM, având ca partener principal în derularea acestui program Divizia Medicală SIEMENS România.

Divizia Medicală SIEMENS România va participa cu trei specialiști din domeniul imagisticii medicale și va oferi know-how, aplicații informatice de imagistică medicală, simulatoare și platforme tehnologice de imagistică și va facilita desfășurarea a 3 stagii de practică în clinici și spitale dotate cu echipamente de imagistică medicală SIEMENS de ultimă generație.

Studiile universitare de masterat Informatică aplicată în imagistică medicală au forma de învățământ cu frecvență (IF), fiind un masterat profesional, în domeniul principal Informatică și domeniul secundar Sănătate. Cursurile și laboratoarele se vor efectua pe module, la sfârșit de saptămână(vineri-sâmbată-duminică), iar practica de specialitate în laboratoare de imagistică din spitale și clinici partenere ale UTM.

Programul se desfășoară la standarde europene de calitate academică, beneficiind de profesori și specialiști în domeniu, asigurându-se condiții de studiu excepționale, săli de curs și laboratoare aflate în Corpul M al UTM.

Metodele și abordările noi în procesul de învățământ, centrarea pe masterand, pe competențele dobândite și pe rezultate, calitatea educației, deschiderile europene în cursul studiilor, stagiile de practică în spitale și clinici renumite, perspectivele de integrare pe piața forței de muncă, după absolvire, posibilitățile de dezvoltare personală și profesională sunt câteva argumente esențiale în favoarea înscrierii la specializarea Informatică aplicată în imagistică medicală.

Programul de masterat Informatică aplicată în imagistică medicală este definit de caracterul lui inovativ, creativ, inter-disciplinar, de vocația lui aplicativă, orientată spre formarea de solide competențe profesionale. Prin creșterea nivelului de calificare, masterul are ca scop promovarea și pregătirea de înaltă calitate practică a masteranzilor în acest domeniu de viitor pentru forța de muncă din România și din Europa, ceea ce va avea un impact pozitiv ridicat asupra asigurării calității serviciilor de sănătate.

Programul de masterat propus se adresează absolvenţilor studiilor de licenţă în domeniile:

 • Informatică
 • Medicină, specializarea Asistenţă Medicală Generală
 • Calculatoare, Tehnologia Informației și Ingineria Sistemelor
 • Ştiinţe Tehnice AplicateInginerie Medicală
 • Fizică și Fizică Tehnologică
 • altor absolvenţi ai facultăţilor de profil care doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele în domeniul informaticii aplicate în imagistică medicală.

 

Competențele profesionale dobândite de către absolvenții programului de studii de masterat Informatică aplicată în imagistică medicală le vor permite:

 • să aibă capacitatea de abordare inter-disciplinară, pe bază de cunoștințe aprofundate, fie informatice, fie medicale, a tehnologiilor, aplicațiilor software și echipamentelor din domeniul imagisticii medicale;
 • să folosească cunoştinţele, metodele și tehnicile din domeniul informaticii aplicate pentru găsirea de soluții teoretice și practice pentru imagistica medicală;
 • să cunoască tehnici și metode folosite pentru achiziția, procesarea și reconstrucția imaginilor medicale;
 • să folosească metode și tehnici de analiză a informației vizuale și să înțeleagă procesul de creare a imaginilor;
 • să utilizeze aplicații software complexe, baze de date, DICOM, PACS și/sau software de simulare folosite în imagistica medicală;
 • să stăpânească modul de exploatare, întreţinere și mentenanță în condiții de calitate și siguranță a platformelor tehnologice (software și hardware) de imagistică medicală;
 • să cunoască modul de organizare și exploatare a diferitelor tipuri de laboratoare de imagistică medicală, precum și a fluxurilor de lucru din acestea;
 • să cunoască normele și reglementările naționale și UE în domeniul imagistică medicală.

 

DISCIPLINE DE STUDIU

ANUL I:

 • Anatomie şi fiziologie
 • Biofizică şi fizică medicală
 • Radiologie şi imagistică medicală
 • Analiza şi procesarea imaginilor
 • Platforme tehnologice de imagistică
 • Achiziţia şi analiza informaţiei vizuale (Computer vision)
 • Practică de specialitate

 

ANUL II:

 • Baze de date imagistice. Arhitecturi de baze de PACS și DICOM
 • Aplicaţii software pentru imagistica medicală
 • Echipamente medicale de imagistică
 • Practică de specialitate
 • Organizarea laboratoarelor de imagistică medicală şi asigurarea calităţii
 • Tehnologii software de prelucrare a imaginilor
 • Practică de specialitate

 

Foto: http://healthcare.siemens.com (2013)