Cautare

Cadre Didactice

CADRE DIDACTICE TITULARE

 • Prof.univ.dr. Negruţiu Magdalena 

Discipline predate: Bazele contabilităţii, Fiscalitate

 • Prof.univ.dr. Udrică Mioara

Discipline predate: Sisteme informatice bancare, Sisteme informatice de gestiune, Sisteme informaţionale şi aplicaţii informatice în administrarea afacerilor

 • Prof.univ.dr. Oncioiu Ionica

Discipline predate: Economia întreprinderii, Contabilitate financiară

 • Conf.univ.dr. Calotă Traian

Discipline predate: Contabilitate financiară, Contabilitate financiară I, Contabilitate financiară II, Control de gestiune, Expertiză contabilă

 • Conf.univ.dr. Ciobănaşu Marilena

Discipline predate: Analiză economico-financiară, Managementul resurselor umane, Managementul investiţiilor, Evaluarea întreprinderii

 • Conf.univ.dr. Duca Ioana

Discipline predate: Monedă şi credit, Gestiunea financiară a întreprinderii

 • Conf.univ.dr. Grămadă Argentina

Discipline predate: Informatică economică, Birotică, Managementul proiectelor europene, Managementul proiectelor în afaceri

 • Conf.univ.dr. Popescu Silvia

Discipline predate: Doctrine economice, Etica în afaceri, Comunicare şi relaţii publice în afaceri

 • Conf.univ.dr. Postole Mirela Anca

Discipline predate: Finanţe publice, Finante publice I, Finanţe publice II, Gestiunea financiară a întreprinderii, Asigurări şi reasigurări, Buget şi trezorerie publică, Preţuri şi concurenţă

 • Conf.univ.dr. Văduva Florin 

Discipline predate: Management general, Management, Management strategic

 • Lect.univ.dr. Ganea Tudor

Discipline predate: Produse şi servici bancare, Gestiune bancară, Tehnici şi operaţiuni bancare, Pieţe de capital, Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere

 • Lect.univ.dr. Gherguţ Dan

Discipline predate: Statistică, Statistică pentru afaceri, Modelarea deciziei monetar-financiare, Matematici aplicate în economie, Introducere în econometrie

 • Lect.univ.dr. Mândricel Diana

Discipline predate: Microeconomie, Macroeconomie, Managementul calităţii, Managementul relaţiilor cu clienţii, Management internaţional, Managementul producţiei

 • Lect.univ.dr. Roată Sorin – Universitatea Titu Maiorescu

Discipline predate: Comunicare în limba străină (Limba engleză)

 • Lect.univ.dr. Ruiu Roxana

Discipline predate: Contabilitate publică, Contabilitatea instituţiilor de credit, Bazele contabilităţii, Contabilitate managerială, Politici şi opţiuni contabile, Expertiză contabilă

 • Lect.univ.dr. Stănescu Dragoş

Discipline predate: Relaţii financiar valutare internaţionale, Investiţii şi finanţarea lor

 • Lect.univ.drd. Ştefănică Mihaela – Universitatea Titu Maiorescu

Discipline predate: Comunicare în limba străină (Limba franceză)

 • Lect.univ.dr. Voiculescu Mădălina

Discipline predate: Drept civil, Dreptul afacerilor, Drept comercial, Drept comunitar, Elemente de dreptul muncii

 • Lect.univ.dr. Voiculescu Şerban

Discipline predate: Audit financiar-contabil, Audit financiar-bancar, Audit, Finanţele instituţiilor publice

 • Lect.univ.dr. Vasilciuc Bogdan

Discipline predate: Programarea calculatoarelor, Baze de date, Comerţ electronic, Sisteme informaţionale şi aplicaţii informatice în administrarea afacerilor

 • Asist.univ.dr. Teodorescu Luiza

Discipline predate: Dreptul afacerilor, Drept comercial, Elemente de dreptul muncii, Drept comunitar, Drept civil, Practică de specialitate, Practică pentru licenţă

 • Asist.univ.dr. Simion Dana

Discipline predate: Matematici aplicate în economie, Introducere în econometrie, Statistică

 • Asist.univ. Ionescu Oana

Discipline predate: Analiză economico-financiară, Finanţele instituţiilor publice, Finanţe publice, Buget şi trezorerie publică, Economia întreprinderii, Asigurări şi reasigurări, Piete de capital

 

CADRE DIDACTICE ASOCIATE

 • Conf.univ.dr. Gherghina Rodica – Academia de Studii Economice

Discipline predate: Finanţe publice, Gestiunea financiară a întreprinderii

 • Spec.dr. Bâldea Neculae 

Discipline predate: Tehnica negocierilor, Marketing, Antreprenoriat, Responsabilitate socială corporativă

 


Lista tutorilor de an pentru programe de studii universitare de licență:

 • Anul I de studii (IF si ID) – Lect.univ.dr. Voiculescu Madalina Irena
 • Anul II de studii (IF si ID) – Asist.univ.dr. Teodorescu Luiza
 • Anul I IIde studii (IF si ID) – Lect.univ.dr. Ruiu Roxana

 

Lista tutorilor de an pentru programe de studii universitare de masterat:

 • Anul I de studii (IF si ID) – Lect.univ.dr. Vasilciuc Bogdan
 • Anul II de studii (IF si ID) – Lect.univ.dr. Ganea Tudor