Cautare

Cadre Didactice

CADRE DIDACTICE

 1. Prof.univ.dr. Angheni Smaranda – Drept civil
 2. Prof.univ.dr. Negruţiu Magdalena – Bazele contabilităţii, Fiscalitate
 3. Prof.univ.dr. Udrică Mioara – Sisteme informatice bancare, Sisteme informaţionale şi aplicaţii informatice în administrarea afacerilor, Bazele tehnologiei informaţiei
 4. Prof.univ.dr. Oncioiu Ionica – Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară, Contabilitate financiară I, Contabilitate financiară II, Fiscalitate, Contabilitate managerială, Politici şi opţiuni contabile, Contabilitate aprofundată
 5. Conf.univ.dr. Duca Ioana – Monedă şi credit, Gestiunea financiară a întreprinderii
 6. Conf.univ.dr. Gârban Valentin – Matematici aplicate în economie, Introducere în econometrie
 7. Conf.univ.dr. Grămadă Argentina – Informatică economică, Birotică, Managementul proiectelor europene, Managementul proiectelor în afaceri
 8. Conf.univ.dr. Popescu Silvia – Doctrine economice, Etica în afaceri, Comunicare şi relaţii publice în afaceri
 9. Conf.univ.dr. Văduva Florin – Management general, Management, Management strategic, Managementul investiţiilor
 10. Lect.univ.dr. Baranga Laurenţiu – Administrarea afacerilor I, Antreprenoriat, Management, Managementul producţiei
 11. Lect.univ.dr. Bâldea Neculae – Tehnica negocierilor, Marketing, Antreprenoriat
 12. Lect.univ.dr. Calotă Traian Ovidiu – Contabilitate financiară, Contabilitate financiară I, Contabilitate financiară II, Control de gestiune, Expertiză contabilă
 13. Lect.univ.dr. Ciobănaşu Marilena – Analiză economico-financiară, Managementul resurselor umane, Managementul investiţiilor, Evaluarea întreprinderii
 14. Lect.univ.dr. Covaci Brânduşa – Microeconomie, Economia întreprinderii, Antreprenoriat, Administrarea afacerilor I, Administrarea afacerilor II
 15. Lect.univ.dr. Ganea Tudor Alexandru – Produse şi servici bancare, Gestiune bancară, Tehnici şi operaţiuni bancare, Pieţe de capital, Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere
 16. Lect.univ.dr. Gherguţ Dan Ion – Statistică, Statistică pentru afaceri, Modelarea deciziei monetar-financiare
 17. Lect.univ.dr. Ionescu Mihaela – Contabilitate managerială
 18. Lect.univ.dr. Martinov Dan Marius – Programarea calculatoarelor, Sisteme informatice de gestiune
 19. Lect.univ.dr. Mândricel Diana – Macroeconomie, Managementul calităţii, Managementul relaţiilor cu clienţii, Management internaţional, Management, Administrarea afacerilor II
 20. Lect.univ.dr. Postole Anca Mirela – Finanţe publice, Finante publice I, Finanţe publice II, Gestiunea financiară a întreprinderii, Asigurări şi reasigurări
 21. Lect.univ.dr. Roată Sorin – Comunicare în limba străină (Limba engleză)
 22. Lect.univ.dr. Ruiu Roxana – Contabilitate publică, Contabilitatea instituţiilor de credit, Bazele contabilităţii, Fiscalitate, Politici şi opţiuni contabile
 23. Lect.univ.dr. Stănescu Dragoş – Relaţii financiar valutare internaţionale, Investiţii şi finanţarea lor, Pieţe de capital, Buget şi trezorerie publică, Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere
 24. Lect.univ.dr. Voiculescu Mădălina Irena – Dreptul afacerilor, Drept comercial, Drept comunitar, Elemente de dreptul muncii
 25. Lect.univ.dr. Voiculescu Traian Şerban – Audit financiar-bancar, Audit, Preţuri şi concurenţă, Finanţele instituţiilor publice
 26. Lect.univ.drd. Ghencea Adrian – Bazele tehnologiei informaţiei, Sisteme informaţionale şi aplicaţii informatice în administrarea afacerilor, Birotică, Managementul proiectelor europene
 27. Lect.univ.drd. Ştefănică Mihaela – Comunicare în limba străină (Limba franceză)
 28. Lect.univ.drd. Vasilciuc Bogdan Gabriel – Baze de date, Comerţ electronic
 29. Asist.univ.drd. Teodorescu Luiza – Dreptul afacerilor, Drept comercial, Elemente de dreptul muncii, Drept comunitar, Drept civil, Practică de specialitate, Practică pentru licenţă
 30. Asist.univ.dr. Simion (Ţâţu) Dana – Matematici aplicate în economie, Introducere în econometrie, Statistică
 31. Asist.univ. Ionescu Oana – Monedă şi credit, Analiză economico-financiară, Finanţe publice, Finanţele instituţiilor publice, Gestiunea financiară a întreprinderii, Asigurări şi reasigurări, Preţuri şi concurenţă