Cautare

Cadre Didactice

CADRE DIDACTICE TITULARE

 • Prof.univ.dr. Oncioiu Ionica

Discipline predate: Contabilitate financiară, Contabilitate consolidată, Microeconomie, Economia întreprinderii

 • Conf.univ.dr. Calotă Traian

Discipline predate: Contabilitate, Contabilitate financiară I, Contabilitate financiară II, Control de gestiune, Expertiză contabilă

 • Conf.univ.dr. Ciobănaşu Marilena

Discipline predate: Analiză economico-financiară, Managementul resurselor umane, Managementul investiţiilor, Evaluarea întreprinderii

 • Conf.univ.dr. Duca Ioana

Discipline predate: Monedă şi credit, Gestiunea financiară a întreprinderii, Economie monetară

 • Conf.univ.dr. Popescu Silvia

Discipline predate: Doctrine economice, Etica în afaceri, Comunicare şi relaţii publice în afaceri

 • Conf.univ.dr. Postole Mirela Anca

Discipline predate: Finanțe, Finanţe publice, Asigurări şi reasigurări, Buget şi trezorerie publică, Preţuri şi concurenţă

 • Conf.univ.dr. Văduva Florin 

Discipline predate: Management general, Management, Management strategic

 • Lect.univ.dr. Ganea Tudor

Discipline predate: Produse şi servicii bancare, Gestiune bancară, Tehnici şi operaţiuni bancare, Pieţe de capital

 • Lect.univ.dr. Gherguţ Dan

Discipline predate: Statistică, Statistică pentru afaceri, Modelarea deciziei monetar-financiare, Matematici aplicate în economie, Introducere în econometrie

 • Lect.univ.dr. Ionescu Oana

Discipline predate: Analiză economico-financiară, Finanţele instituţiilor publice, Finanţe, Buget şi trezorerie publică, Asigurări şi reasigurări, Piete de capital

 • Lect.univ.dr. Mândricel Diana

Discipline predate: Macroeconomie, Managementul calităţii, Managementul relaţiilor cu clienţii, Management internaţional, Managementul producției

 • Lect.univ.dr. Roată Sorin

Discipline predate: Comunicare în limba străină (Limba engleză)

 • Lect.univ.dr. Stănescu Dragoş

Discipline predate: Relaţii financiar valutare internaţionale, Investiţii şi finanţarea lor

 • Lect.univ.dr. Tănase Alin-Eliodor

Discipline predate: Fiscalitate, Contabilitate publică, Contabilitate managerială

 • Lect.univ.dr. Teodorescu Luiza

Discipline predate: Drept, Dreptul afacerilor, Drept comercial, Drept comunitar, Elemente de dreptul muncii, Practică de specialitate

 • Lect.univ.dr. Voiculescu Mădălina

Discipline predate: Drept, Dreptul afacerilor, Drept comercial, Drept comunitar

 • Lect.univ.dr. Voiculescu Şerban

Discipline predate: Audit financiar-contabil, Audit financiar-bancar, Audit, Finanţele instituţiilor publice

 • Lect.univ.drd. Ştefănică Mihaela

Discipline predate: Comunicare în limba străină (Limba franceză)

 

CADRE DIDACTICE ASOCIATE

 • Conf.univ.dr. Gherghina Rodica – Academia de Studii Economice

Discipline predate: Finanţe, Gestiunea financiară a întreprinderii

 • Conf.univ.dr. Grămadă Argentina

Discipline predate: Informatică, Managementul proiectelor europene, Managementul proiectelor în afaceri

 • Lect.univ.dr. Bucea Manea Tonis Radu

Discipline predate: Informatică, Programarea calculatoarelor, Baze de date, Comerţ electronic, Sisteme informaţionale şi aplicaţii informatice în administrarea afacerilor