CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE DREPT, STUDII EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE, EDIȚIA A VII-A

Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept

București, 9-11 mai 2019

Cu o vastă experienţă în organizarea de manifestări științifice internaționale, Universitatea Titu Maiorescu a lansat, în anul 2013, o nouă provocare ştiinţifică prin organizarea Conferinţei Internaţionale de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale. La primele ediții au fost prezentate peste 430 de lucrări științifice ale unor reputați profesori, cercetători și doctoranzi din România și din străinătate. Desfășurate trilingv, în română, engleză și franceză, cele șase ediții s-au bucurat de prezența a peste 40 profesori de la universități din Spania, Italia, Franța, Israel, Polonia, Bulgaria, Maroc, Germania.

Volumele editate în cadrul celor șase ediții ale conferinței, realizate la Editura Hamangiu, au fost distribuite fiecărui participant și, ulterior, au fost distribuite la cei mai reputați profesori din România, precum și în bibliotecile universitare. Volumele au ISBN 978-606-678-642-3, ISBN 978-606-27-0020-1, ISBN 978-606-27-0222-9, ISBN 978-606-27-0607-4, ISBN 978-606-27-0879-5 și sunt indexate BDI.

Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale îşi propune să reunească laolaltă oameni de ştiinţă din structura academică, cercetători, cadre didactice universitare, doctoranzi, studenţi şi nu în ultimul rând, practicieni ai dreptului, pentru a face schimb şi a împărtăşi experienţele şi rezultatele lor de cercetare cu privire la cele mai diverse aspecte legate de reformarea legislaţiei în spiritul noilor curente naţionale, europene şi internaţionale, precum şi pentru a discuta despre provocările practice întâlnite şi soluţiile adoptate.

Avem convingerea că această importantă manifestare ştiinţifică va fi una dintre cele mai prestigioase evenimente din calendarul juridic naţional, cu ecou internaţional, oferind o oportunitate pentru discutarea problemelor de actualitate, care afectează comunitatea juridică, urmărind să evidenţieze noi soluţii şi interpretări.

Într-o lume în care sistemele juridice interferează tot mai mult, tradiţia juridică necesită o upgradareperpetuă pentru a răspunde diversităţii. Conferinţa pleacă de la ideea că legea nu se dezvoltă abstract, ci este modelată de societate, de realitatea economic-socială, de medii intelectuale, culturale şi lingvistice, dar mai ales de necesităţi imediate şi de imprimarea unor soluţii adecvate.

Vă invităm să fiţi parte la dezbaterea celor mai interesante teme juridice naționale și internaționale.

Prezentarea lucrărilor conferinței se va desfășura pe  următoarele secţiuni:

  • Secțiunea A: Dreptul Uniunii Europene,
  • Secțiunea B: Dezvoltarea francofonă a dreptului românesc,
  • Secțiunea C: Drept public,
  • Secțiunea D: Drept privat,
  • Secțiunea E: Dezvoltare sustenabilă și drept.

 

Organizarea şi desfăşurarea Conferinţei Internaţionale de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale-2019 se realizează cu aportul științific al Agenției Universitare a Francofoniei (AUF) și European Public Law Organization, în parteneriat cu Editura Hamangiu, Juridice.ro, Societatea Română de Drept European, Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene și Uniunea Juriștilor din România.

Conferinţa se va desfăşura în Bucureşti, la sediul Facultăţii de Drept -Universitatea Titu Maiorescu, din Calea Văcăreşti nr.187, sector 4.

Informaţii privind Conferinţa găsiţi pe site-ul Universităţii Titu Maiorescu/Facultatea de Drept – www.utm.ro.

 

TERMENE 

-Expedierea studiului-termen limită 25 martie 2019 (expedierea studiului se va face în limba engleză şi în limba română, iar pentru Secțiunea B: Dezvoltarea francofonă a dreptului românesc, expedierea studiului se va face în limba franceza și în limba engleză);

-Notificarea acceptării studiului propus-25 aprilie 2019;

-Publicarea programului conferinţei-7 mai 2019;

-Desfăşurarea Conferinţei-9-11 mai 2019.

 

INFORMAŢII PENTRU AUTORI

Studiile vor fi trimise la adresa: conferinta.drept.2019@univ.utm.ro persoane de contact Felicia Maxim-0766527675, Petruța Ispas -0747.64.79.62.

Condițiile de redactare se descarcă de aici.

Fiecare autor poate participa la Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale  cu cel mult două articole de unic autor sau  3 în coautorat (nu se admit articole cu mai mult de 2 coautori). Taxa se achită pe articol. Susținerea articolelor de către autori în cadrul lucrărilor conferinței constituie o cerință imperativă pentru publicarea articolelor în volumul conferinței.           

Taxa de participare: 350 lei pentru publicarea în volumul Conferinței și indexarea în două baze de date internaționale, recunoscute de Comisia de Drept, CNATDCU și transmiterea spre indexare a volumului la ISI-Proceedings.

Taxa de participare se achită pe articol în momentul trimiterii articolului.

Taxa se va plăti în contul Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti, în următorul cont deschis la B.C.R., Agenția Timpuri Noi-RO49RNCB0546029228350001, Cod fiscal:RO4337662 sau la Casieria Universitatii Titu Maiorescu-str.Dambovnicului, nr.22, sector 4 Bucuresti

Pe documentul de plata trebuie să existe menţiunea “Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale 2019″.

Ordinul de plată trebuie comunicat pe adresa: conferinta.drept.2019@univ.utm.ro

Taxa de participare nu se restituie în cazul în care recenzorii apreciază că articolul nu poate fi indexat neîndeplinind  condițiile de fond și de formă solicitate de rigorile cercetării științifice.