Despre Noi

Facultatea de Drept pregătește specialisti în drept si administratie publică, care pot ocupa o gamă largă de locuri de muncă: avocati, notari, consilieri de intreprinderi, functionari publici, cadre didactice, magistrati, cercetatori stiintifici. Studiile se finalizeaza cu diploma de licenta, in organizare proprie, recunoscuta atat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, cat si in strainatate, care le permite absolventilor accesul la cursurile postuniversitare (masterat) atat in cadrul Universitatii noastre, cat si in cadrul altor universitati din tara si din strainatate.

Facultatea de Drept este componentă a Universităţii Titu Maiorescu, infiinţată in anul 1990, ca prima instituţie de invăţământ superior non profit din România.

Performanţele obţinute in activitatea didactică, de cercetare ştiinţifică, de conducere şi de organizare a procesului de invăţământ, au constituit motive intemeiate ca Universitatea Titu Maiorescu să fie inclusă printre primele universităţi acreditate prin Legea nr. 239 din 30 aprilie 2002, ca parte componentă a sistemului naţional de invăţământ. Facultatea de drept a luat fiinţă in 1990, o dată cu instituţia de invăţământ superior din care face parte, având caracter non-profit, fiind acreditată prin aceeaşi Lege nr. 239/2002.

Facultatea are ca misiune atât pregătirea profesională de specialitate a studenţilor cât şi dezvoltarea nivelului cultural-ştiinţific al acestora.

Facultatea urmăreşte in concret formarea de jurişti cu următoarele calităţi:

  • Stăpânirea de cunoştinţe fundamentale de doctrină, legislaţie, jurisprudenţă;

  • Capacitatea de a enunţa şi exprima opinii cu privire la diferitele probleme pe care le ridică instituţiile de drept şi de a oferi soluţii litigiilor ivite in cazuistica judiciară:

  • Capacitatea de a concepe acţiuni in justiţie, de a pronunţa şi redacta hotărâri judecătoreşti;

  • Capacitatea de a susţine public o cauză;

  • Specializarea in cel puţin o ramură de drept;

  • Abilitatea de a contribui la abordarea pluridisciplinară a diferitelor instituţii de drept;

  • Aptitudinea de a lucra in echipă;

  • Conştiinţa responsabilităţii sociale a profesiei de jurist: magistrat, avocat, notar, consilier juridic etc.

In prezent, Facultatea de Drept dispune de toate mijloacele necesare organizării şi desfăşurării activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi practico-aplicativă, precum şi de cadre didactice specializate, răspunzând exigenţelor impuse de reglementările in vigoare privind managementul calităţii in invăţământul superior.