PROGRAMARE EXAMENE
MAI – IUNIE 2024

 

 

 

 

PROGRAMARE EXAMENE
IANUARIE – FEBRUARIE 2024

 

 

 

 

 

PROGRAMARE RESTANȚE
SESIUNE VARĂ

 

 

 

ORAR 

ANUL UNIVERSITAR 2022/2023 – SEMESTRUL I

 


SESIUNE  RESTANTE 2022

1 SEPTEMBRIE  – 11 SEPTEMBRIE 

 

 

 

PROGRAMARE EXAMENE
23 MAI – 12 IUNIE

 

 

 

 


 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE

FACULTATEA DE DREPT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

Lista finala a candidatilor admisi Master Criminalistica si Psihologie Judiciara in Investigatie Penala sesiunea septembrie 2021
Lista finala a candidatilor admisi Master Drept civil si Drept procesual civil aprofundat
Lista finala a candidatilor admisi Master Drept Medical sesiunea septembrie 2021
Lista finala a candidatilor admisi Master Dreptul Afacerilor sesiunea septembrie 2021
Lista finala a candidatilor admisi Master Dreptul UE. Institutii de drept material si procesual european sesiunea septembrie 2021
Lista finala a candidatilor admisi Master Stiinte Penale sesiunea septembrie 2021

 


 


 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE

FACULTATEA DE DREPT

SESIUNEA IULIE 2021

admisi master Stiinte penale
admisi master criminalistica
admisi master Drept civil si proc. civil aprof
admisi master Drept medical
admisi master dreptul UE
admisi master Dreptul afacerilor

CONTESTAȚIILE LA CONCURSUL DE ADMITERE SE POT DEPUNE PÂNĂ VINERI 30 IULIE, ORA 14:30 PE ADRESA DE E-MAIL drept@univ.utm.ro.

CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI ÎN SESIUNEA IULIE 2021 SUNT OBLIGAȚI SĂ ACHITE CEL PUȚIN PRIMA RATĂ A TAXEI DE STUDII PÂNĂ LA DATA DE 30 AUGUST 2021, ORA 16. ÎN CAZ CONTRAR, LOCUL OCUPAT VA FI DECLARAT VACANT.

CANDIDATII ÎNSCRIȘI PRIN PROCEDURA ONLINE ȘI DECLARAȚI ADMIȘI VOR DEPUNE DOSARELE ÎN FORMAT FIZIC LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII (CORP V, ETAJ I) PÂNĂ LA DATA DE 30 AUGUST 2021, ORA 16:00

LISTA PROVIZORIE CANDIDATI ADMISI DREPT MEDICAL SESIUNEA IULIE 2021
LISTA PROVIZORIE CANDIDATI ADMISI DREPT STIINTE PENALE SESIUNEA IULIE 2021
LISTA PROVIZORIE CANDIDATI ADMISI DREPTUL AFACERILOR SESIUNEA IULIE 2021
LISTA PROVIZORIE MASTER CRIMINALISTICA SI PSIH. JUDICIARA IN INVESTIG. PENALA SESIUNEA IULIE 2021
LISTA PROVIZORIE MASTER DREPT CIVIL SI DREPT PROCESUAL CIVIL APROFUNDAT SESIUNEA IULIE 2021
LISTA PROVIZORIE MASTER DREPTUL UE SESIUNEA IULIE 2021

 

 


 

ANUNȚ

 

Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu organizează Selecția studenților care au finalizat anul I, anul II  și anul III de studii de licență, precum și a masteranzilor în vederea desfășurării mobilităților de studii, în universitățile partenere, în cadrul Programului Erasmuspentru semestrul I al anului universitar 2019-2020.

Depunerea dosarelor candidaților se face la Secretariatul Facultății de Drept din Calea Văcărești, nr.187, Corp V, etaj I, Camera V 106 în perioada 2 august 2019-30 august 2019 (de luni până vineri,între orele 12.00-15.00).

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

 

Selecția candidaților va avea loc  în data de 3 sept 2019, la orele 12.00, la sediul Facultății de Drept din  Calea Văcărești, nr.187, Corp V, etaj I, Camera V 108.

Decanatul Facultății de Drept