PROGRAMUL
MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE

organizate de Facultatea de Drept
în anul 2024
Universitatea Titu Maiorescu din București

 

 

PROGRAMUL
MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE

organizate de Facultatea de Drept
în anul 2023
Universitatea Titu Maiorescu din București

 

 

 

 

PROGRAMUL

MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE

organizate de Facultatea de Drept
în anul 2022
Universitatea Titu Maiorescu din București

 

 

 


 

Nr. crt.Tema manifestării ştiinţificeOrganizatorPerioadaObservaţii

I. Mese rotunde, Workshop-uri

Facultatea de Drept

1.Sancțiunile internaționale-aspecte teoretice și practiceDepartamentul de Drept Public – Responsabil: Conf.univ.dr.Felicia MaximIanuarie 2021Dezbatere
2.Teoria impreviziunii, Aplicarea regulilor teoriei impreviziunii in contextul pandemiei Covid-19Departamentul de Drept Privat Responsabil: Conf.univ.dr.Petruța Elena IspasFebruarie 2021Masă rotundă
3.Protecția vieții private în Codul penalDepartamentul de Drept Public – Responsabili: Prof.univ.dr.Alexandru Boroi, Asist.univ.dr.Iulia NistorFebruarie 2021Dezbatere
4.Lobby-ul și activitatea de lobby în România, din perspectivă juridică. Oportunitate sau risc?Departamentul de Drept Privat – Responsabil: Lector univ.dr.Ioan MorariuFebruarie 2021Dezbatere
5.Aspecte controversate privind aplicarea legii penale în timp înainte și după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnareCercul de Drept Penal – Responsabil: Lector univ.dr. Teodor ManeaFebruarie 2021Masă rotundă
6.Procedura simplificată de insolvență prin prisma Legii nr.151/2015Departamentul de Drept Privat – Responsabil: Conf.univ.dr.Carmen PălăceanFebruarie 2021Dezbatere
7.Fond și formă, genul feminin în panteonul dreptuluiFacultatea de Drept – Responsabil: Decan-Conf.univ.dr.Manuela TăbărașMartie 2021Masă rotundă
8.Aplicarea autonomiei de voință în dreptul internațional privat al familieiDepartamentul de Drept Privat – Responsabil: Lector univ.dr.Carolina NițăMartie 2021Masă rotundă
9.Contractul de voluntariat și activitatea de voluntariatCercul de Drept Privat – Responsabil: Lector univ.dr. Ioan MorariuMartie 2021Masă rotundă
10.Elemente de practică judiciară privind conținutul constitutiv al infractiuniiCercul de drept penal – Responsabil: Lector univ.dr. Teodor ManeaMartie 2021Masă rotundă
11.Toleranță, acceptare, nediscriminare și solidaritate în dreptul internațional al drepturilor omuluiDepartamentul de Drept Public Responabili: Prof.univ.dr.Nicolae Voiculescu, Asist.univ.dr Beatrice BernaMartie 2021Dezbatere
12.Tehnici de elaborare, revizuire și negociere a contractelorCercul de drept privat – Responsabil: Lector univ.dr.Ioan MorariuMartie 2021Masă rotundă
13.Reglementarea executării măsurilor educative de către minori prin prisma actelor internaționaleDepartamentul de Drept Public – Responabil: Lector univ.dr.Rodica BurdușelMartie 2021Masă rotundă
14.Frauda fiscală în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii EuropeneDepartamentul de Drept Public – Responabil: Lector univ.dr.Bogdan VirjanAprilie 2021Dezbatere
15.Întreținerea persoanelor vârstnice. Aspecte socio-juridiceCercul de drept privat – Responsabil: Lector univ.dr. Ioan MorariuAprilie 2021Masă rotundă
16.Formele infracțiuniiCercul de drept penal – Responsabil: Lector univ.dr. Teodor ManeaAprilie 2021Masă rotundă
17.Protecția prelucrării datelor cu caracter personal în reglementarea internă și europeanăDepartamentul de Drept Privat – Responsabil: Conf.univ.dr.Carmen TodicăAprilie 2021Dezbatere
18.Executarea silită împotriva avocatuluiDepartamentul de Drept Privat – Responsabil: Conf.univ.dr.Mădălina DinuAprilie 2021Masă rotundă
19.Aspecte controversate cu privire la procedura de insolvență prin lichidarea activelor debitorului persoană fizicăDepartamentul de Drept Privat – Responsabil: Conf.univ.dr.Carmen PălăceanAprilie 2021Dezbatere
20.Abuzul de drept în materie contractualăCercul de drept privat – Responsabil: Lector univ.dr. Ioan MorariuAprilie 2021Masă rotundă
21.Familia și patrimoniul familial. Provocări și perspective legislative naționale, europene și internaționale Facultatea de Drept – Responsabil: Decan-Conf.univ.dr.Manuela TăbărașMai 2021Conferință
22.Categoriile de participanți în cadrul procesului penal și competențele organelor judiciare implicate în desfășurarea procesului penalDepartamentul de Drept Public – Responsabil: Prof.univ.dr.Carmen –Silvia ParaschivMai 2021Dezbatere
23.Aspecte de practică privind unitatea de infracțiuniCercul de drept penal – Responsabil: Lector univ.dr. Teodor ManeaMai 2021Masă rotundă
24.Forme asociative profesionale. Rolul și specificul acestoraCercul de drept privat – Responsabil: Lector univ.dr. Ioan MorariuMai 2021Masă rotundă
25.Democrația și drepturile fundamentale în timpul pandemiei. Evoluții, provocări, perspective.Departamentul de Drept Public – Responsabil: Conf.univ.dr.Marieta SaftaMai 2021Masă rotundă
26.Reglementarea juridică a activității de publicitateCercul de drept privat – Responsabil: Lector univ.dr. Ioan MorariuMai 2021Masă rotundă
27.Noțiunea de reședință obișnuită în cadrul reglementărilor Uniunii Europene aplicabile în materia raporturilor de familie care prezintă elemente transfrontaliere.Departamentul de Drept Privat – Responsabil:Lector univ.dr.Carolina NițăMai

2021

Dezbatere
28.Pluralitatea de infracțiuni din perspectiva deciziilor obligatorii pronunțate de instanța supremă în unificarea practicii judiciareCercul de drept penal – Responsabili: Conf.univ.dr.Andreea Simona Uzlău, Lector univ.dr. Teodor ManeaIunie 2021Masă rotundă
29.Dreptul de intervenție al statului în raporturile de drept privatDepartamentul de Drept Privat – Responsabil:Lector univ.dr.Ioan MorariuIunie 2021Dezbatere
30.Analiza hotărârilor prealabile pronunțate în anul 2020 de Înalta Curte de Casație și Justiție, completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penalăDepartamentul de Drept Public – Responsabili: Prof.univ.dr.Alexandru Boroi, Lector univ.dr.Bogdan VîrjanIunie 2021Masă rotundă
31.Contractul-izvor de obligații civile. Aspecte specifice contractelor sinalagmaticeDepartamentul de Drept Privat – Responsabil: Conf.univ.dr.Petruța Elena IspasIunie 2021Dezbatere
32.Citarea prin publicitate și, implicit, numirea curatorului judiciar sunt aplicabile și în cazul persoanelor juridice?Citarea prin publicitate și numirea curatorului judiciar pot fi dispuse și anterior primului termen de judecată?Departamentul de Drept Privat – Responsabil: Conf.univ.dr.Mădălina DinuIunie 2021Masă rotundă
33.Domeniul de aplicare al legii insolvenței persoanelor fiziceDepartamentul de Drept Privat – Responsabil: Conf.univ.dr.Carmen PălăceanIunie 2021Dezbatere
34.Legislația penală din perspectiva jurisprudenței Curții Constituționale și a Curții Europene a Drepturilor OmuluiDepartamentul de Drept Public – Responsabili: Prof.univ.dr.Alexandru Boroi, Lector univ.dr.Bogdan VîrjanIunie 2021Masă rotundă
35.Migrația și efectele acesteia asupra statelor membre ale Uniunii EuropeneDepartamentul de Drept PublicOctombrie 2021Dezbatere
36.Legislația internetului și dreptul informatic. Aspecte de actualitateCercul de drept privat – Responsabil: Lector univ.dr. Ioan MorariuOctombrie 2021Masă rotundă
37.Asigurarea justului echilibru între dreptul la învățătură și dreptul la ocrotirea sănătății. Scenarii pentru viitorul educației.Departamentul de Drept Public – Responsabil: Conf.univ.dr.Marieta SaftaOctombrie 2021Dezbatere
38.Noile reglementări privind prevenirea și combaterea violenței și abuzului în familie.Departamentul de Drept Privat – Responsabil: Conf.univ.dr.Iordana AntigonaOctombrie 2021Masă rotundă
39.Atragerea răspunderii personal patrimoniale a administratorului în procedura insolvențeiDepartamentul de Drept Privat – Responsabil: Conf.univ.dr.Carmen PălăceanOctombrie 2021Dezbatere
40.Drepturile persoanelor vizate în viziunea Regulamentului UE nr.679/2016Departamentul de Drept Privat – Responsabil: Conf.univ.dr.Carmen TodicăOctombrie 2021Dezbatere
41.Protecția familie in în Codul PenalDepartamentul de Drept Public – Responsabili: Prof.univ.dr.Alexandru Boroi, Lector univ.dr.Bogdan Virjan, Asist.univ.dr.Iulia NistorOctombrie 2021Masă rotundă
42.Incidență deciziilor de neconstituționalitate asupra desfășurării fazelor procesului penalDepartamentul de Drept Public – Responsabil: Prof.univ.dr.Carmen Silvia ParaschivOctombrie 2021Masă rotundă
43.Instituția reprezentării în dreptul privat. Rolul și specificul acesteiaCercul de Drept Privat – Responsabil: Lector univ.dr. Ioan MorariuOctombrie 2021Masă rotundă
44.Aplicarea pedepselor complementare și accesoriiCercul de Drept Penal – Responsabil: Lector univ.dr.Teodor ManeaOctombrie 2021Masă rotundă
Evoluțiile legislative la nivel național, european și internațional determinate de particularitățile societății contemporaneUniversitatea Titu Maiorescu/Facultatea de Drept-Secțiunea Drept – Responsabil: Decan-Conf.univ.dr.Manuela TăbărașNoiembrie 2021Conferință
45.Răspunderea civilă delictuală în practica instanțelor de judecatăDepartamentul de Drept Privat – Responsabil: Conf.univ.dr.Petruța Elena IspasNoiembrie 2021Dezbatere
46.Admisibilitatea/inadmisibilitatea probelor audio și video în procesul civilDepartamentul de Drept Privat – Responsabil: Conf.univ.dr.Mădălina DinuNoiembrie 2021Dezbatere
47.Garantarea drepturilor omului din perspectiva jurisprudenței CEDODepartamentul de Drept Public – Responsabil: Prof.univ.dr.Constantin SimaNoiembrie 2021Dezbatere
48.Drept, etică și bioetică. Aspecte de actualitateCercul de Drept Privat – Responsabil: Lector univ.dr. Ioan MorariuNoiembrie 2021Masă rotundă
49.Cauzele care înlătură răspunderea penală- Aspecte controversateCercul de Drept Penal – Responsabil: Lector univ.dr.Teodor ManeaNoiembrie 2021Masă rotundă
50.Aspecte teoretice și practice privind desfacerea căsătoriei cu element de extraneitateDepartamentul de Drept Privat – Responsabil: Lector univ.dr.Carolina NițăNoiembrie 2021Masă rotundă
51.Raporturile complexe dintre stat, părinți și copii minori. Limite ale drepturilor și obligațiilor fiecăruia dintre aceste subiecte de dreptDepartamentul de Drept Privat – Responsabil: Lector univ.dr.Ioan MorariuNoiembrie 2021Dezbatere
52.Procedura de reorganizare judiciară. Planul de reorganizare și efectele acestuiaDepartamentul de Drept Privat – Responsabil: Conf.univ.dr.Carmen PălăceanNoiembrie 2021Dezbatere
53.Pensia privată și pensia profesională. Aspecte de actualitate și perspectivăCercul de Drept Privat – Responsabil: Lector univ.dr. Ioan MorariuNoiembrie 2021Masă rotundă
54.Modificarea Codului penal-partea generală prin actele Înaltei Curții de Casație si JustițieDepartamentul de Drept Public – Responsabil: Lector univ.dr.Rodica BurdușelDecembrie 2021Masă rotundă
55.Aspecte teoretice și practice asupra erorii de drept ca viciu de consimțământDepartamentul de Drept Privat – Responsabil: Conf.univ.dr.Carmen TodicăDecembrie 2021Dezbatere
56.Răspunderea penală a persoanei juridiceCercul de Drept Penal – Responsabil: Lector univ.dr.Teodor ManeaDecembrie 2021Masă rotundă
57.Consum, consumator și consumerism. Aspecte teoretice și probleme identificate în practicăCercul de Drept Privat – Responsabil: Lector univ.dr. Ioan MorariuDecembrie 2021Masă rotundă
58.Norme, standarde și politici în materia drepturilor omului în contextul provocărilor contemporaneitățiiDepartamentul de Drept Public – Responsabili: Prof.univ.dr.Nicolae Voiculescu, Asist.univ.dr.Berna BeatriceDecembrie 2021Dezbatere
59.Studiu de caz-răpire internațională de minor prin reținerea copilului de către un părinte, fără acordului celuilaltDepartamentul de Drept Privat – Responsabil: Lector univ.dr.Carolina NițăDecembrie 2021Masă rotundă
60.Proprietatea în secolul 21-permanențe și tendințeDepartamentul de Drept Privat – Responsabil: Lector univ.dr.Ioan MorariuDecembrie 2021Dezbatere

II. Sesiuni de comunicări ştiinţifice

Facultatea de Drept

1.Provocări și perspective legislative naționale, europene și internaționaleCadrele didactice şi studenţii Facultăţii de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti.
Secţiunea 1: studenți/studii de licență, coordonator Conf.univ.dr.Violeta Slavu
Secţiunea 2: masteranzi, coordonator: Conf.univ.dr.Manuela Tăbăraș-Decanul Facultății de Drept
16 Aprilie 2021Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice studențești, ediţia a XXVII-a
Secţiunea 1- studii de licență
Secţiunea 2: studii de masterat

 

Decan,
Conf.univ.dr.Manuela Tăbăraș