LISTA CADRELOR DIDACTICE  TITULARE ȘI ASOCIATE
ANUL UNIVERSITAR 2021/2022

 

 • Prof.univ.dr. Iosif Urs- Drept civil. Drepturi reale, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor(licență), Răspunderea civilă(master);
 • Prof.univ.dr. Smaranda Angheni – Drept comercial (1)(licență), Drept comercial(2) (licență)Obligații civile (master);
 • Prof.univ.dr. Valentin-Corneliu Pau– Informatică juridică;
 • Prof.univ.dr. Titi Paraschiv– Cibernetică juridică.Infracțiuni informatice;
 • Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu – Protecția internațională a drepturilor omului(licență),Protecția internațională a drepturilor omului(master), Protecția drepturilor omului la nivel european(master);
 • Prof.univ.dr. Magda Volonciu – Dreptul muncii și securității sociale(1) (licență)Dreptul muncii și securității sociale(2) (licență), Instituții de dreptul muncii în cadrul afacerilor (master);
 • Prof.univ.dr. Carmen-Silvia Paraschiv-Drept procesual penal(1) (licență), Drept procesual penal(2) (licență), Drept procesual penal (master);
 • Prof.univ.dr. Alexandru Boroi-Drept penal.Partea specială (1) (licență), Drept penal. Partea specială(2) (licență), Drept penal special aprofundat (master);
 • Prof.univ.dr. Constantin Sima -Drept penal.Partea generală(1) (licență), Drept penal. Partea generală(2) (licență,), Cooperare judiciară internațională în materie penală (master), Cooperare judiciară(master);
 • Prof.univ.dr. Gabriela Răducan- Drept procesual civil(2)(licență), Drept procesual civil(3) (licență), Drept procesual civil(2)(master);
 • Prof.univ.dr. Adrian Năstase – Drept internațional public(1) (licență)Drept internațional public(2)(licență), Drept internațional economic(master)Reprezentarea statelor în Uniunea Europeană(master);
 • Prof.univ.dr. Olimpiu Crauciuc-Dreptul transporturilor (licență);
 • Prof.univ.dr. Viorel Iulian Tănase-Logică juridică (licență);
 • Prof.univ.dr. Sorin Ivan – Engleză juridică (licență);
 • Prof.univ.dr. Ioan Adam – Obligații civile (master);
 • Prof.univ.dr. Valentin Iftenie – Medicină Legală (master);
 • Conf.univ.dr. Manuela Tăbăraș – Drept civil.Contracte (licență), Dreptul asigurărilor (licență), Organizarea profesiilor juridice (licență), Contracte civile speciale (master);
 • Conf.univ.dr. Carmen Pălăcean – Drept material al Uniunii Europene (master), Dreptul comerțului internațional(licență), Dreptul insolvenței (licență), Insolvența profesioniștilor și a persoanelor fizice (master);
 • Conf.univ.dr. Carmen Todică – Drept civil. Teoria generală (licență), Drept civil. Persoanele (licență), Drept civil. Partea generală (master);
 • Conf.univ.dr. Iordana Antigona Camelia – Dreptul familiei (licență), Dreptul familiei(master);
 • Conf.univ.dr. Paraschiva Violeta Slavu – Drept civil. Teoria generală (licență), Drept civil.Persoanele (licență), Dreptul proprietății intelectuale (licență), Protectia drepturilor de proprietate intelectuală (master);
 • Conf.univ.dr. Petruța Elena Ispas – Drept civil. Drepturi reale (licență); Drept civil. Teoria generală a obligațiilor (licență);
 • Conf.univ.dr. Mădălina Dinu – Drept procesual civil(1)(licență), Drept procesual civil(2)(licență), Drept procesual civili(1)(master);
 • Conf.univ.dr. Felicia Maxim – Drept internațional public(1)(licență), Drept internațional public(2)(licență), Drept medical european (master);
 • Conf.univ.dr. Andreea Simona Uzlău –  Drept penal. Partea generală(1)(licență), Drept penal. Partea generală(2)(licență), Instituții de drept procesual penal aprofundat (1)(master),Instituții de drept penal general aprofundat (2)(master);
 • Conf.univ.dr. Marieta Safta – Drept constituțional. Teoria generală(licență), Drept constituțional.Instituții politice (licență); Ordinea juridică a Uniunii Europene.Drept constituţional european (master); Justiția constituțională în UE (master);
 • Conf.univ.dr. Milutin-Adrian Truichici – Infracțiuni prevăzute în legi speciale(licență), Cooperarea judiciară în materie penală(licență);
 • Conf.univ.dr. Codruț Olaru – Combaterea infracțiunilor de crimă organizată și corupție(licență), Criminalitate organizată și corupție(master), Particularități în investigarea infracțiunilor de criminalitate organizată(master);
 • Conf.univ.dr. Tudor Alexandru Chiuariu – Drept administrativ(2))licență), Contencios administrativ(licență), Arbitraj comercial(master), Achiziții publice(master);
 • Conf.univ.dr. Nicolae Culic – Filosofia dreptului (licență), Probleme filosofice ale dreptului penal(master);
 • Conf.univ.dr. Mihail Niemesch – Teoria generală a dreptului (licență), Relații și organizații internaționale(licență);
 • Conf.univ.dr. Ioana Duca – Piețe de capital(master);
 • Conf.univ.dr. Csaba Kiss – Psihologie generală (master), Psihologie criminalistică (Poligraf şi profiling) (1) (master), Psihologie criminalistică (Poligraf şi profiling) (2) (master), Psihologie judiciară (master);
 • Lect.univ.dr. Mihaela-Georgiana Iliescu –  Drept comercial (1)(licență), Drept comercial (2)(licență)), Dreptul consumatorului; Profesioniştii. Subiecte ale raporturilor de dreptul afacerilor (master);
 • Lect.univ.dr. Mihaela-Cristina Paul – Dreptul mediului(licență), Drept civil. Drepturi reale(licență), Drept civil. Contracte(licență), Drept civil.Succesiuni(licență);
 • Lect.univ.dr. Maria –Carolina Niță – Drept internaţional privat(licență), Drept procesual civil (2)(licență), Drept procesual civil (3)(licență);
 • Lect.univ.dr. Ioan Morariu – Drept civil. Succesiuni(licență), Drept civil. Contracte (licență),Dreptul succesiunilor(master);
 • Lect.univ.dr. Manuela Sîrbu –  Soluționarea alternativă a conflictelor, Dreptul concurenței și societăți comerciale (master), Politici publice si sisteme de sănătate (master), Organizare profesională și integritatea profesiei medicale (master);
 • Lect.univ.dr. Aurelia Herling – Drept financiar și fiscal(licență), Drept fiscal european (master) , Instituţii de drept procedural fiscal aplicabile întreprinderilor şi profesioniştilor (master);
 • Lect.univ.dr. Rodica Burduşel – Drept procesual penal(3)(licență), Drept penal. Partea generală (1)(licență), Drept penal. Partea generală (2)(licență); Drept executional penal (master);
 • Lect.univ.dr. Bogdan Vîrjan – Criminologie(licență), Drept penal. Partea specială (1)(licență), Drept penal. Partea specială (2)(licență);
 • Lect.univ.dr. Andrei Tinu – Istoria statului şi dreptului(licență), Drept administrativ (1)(licență);
 • Lect.univ.dr. Gheorghe Muscalu – Criminalistică (licență), Infracțiuni specifice dreptului medical-Modalități de investigare criminalistică (1)(master), Infracțiuni specifice dreptului medical – Modalități de investigare criminalistică (2) (master), Criminalistică (1) (master), Criminalistică (2) (master); Criminalistică.Tehnici şi procedee de investigare penală (master);
 • Lector univ.dr. Maria-Georgiana Teodorescu-Drept procesual penal (1) (licență), Drept procesual penal (2) (licență);Drept procesual (3) (licență), Drept penal special și infracțiuni din legi speciale (master), Instituții de drept procesual penal aprofundat(2) (master);
 • Lect.univ.dr. Alina-Monica Axente-Drept roman (licență), Drept constituțional. Teoria generală (licență), Drept constituțional. Instituții politice (licență);
 • Lect.univ.dr. Teodor Manea- Criminalistică (licență);
 • Lect.univ.dr. Adrian Ion Urichianu – Educație fizică(1) (licență), Educație fizică(2) (licență);
 • Asist.univ.dr. Nicoleta Ramona Predescu –  Drept civil. Teoria generală (licență), Drept civil.Persoanele (licență), Dreptul familiei (licență);
 • Asist.univ.dr. Luiza-Corina Lungu – Dreptul muncii și securității sociale(1) (licență), Dreptul muncii și securității sociale(2) (licență);
 • Asist.univ.dr. Maria-Beatrice Berna – Protecția internațională a drepturilor omului (licență), Istoria statului și dreptului (licență), Teoria generală a dreptului (licență);
 • Asist.univ.dr. Daniela Panc – Drept internațional public(1) (licență), Drept internațional public(2) (licență), Drept instituțional al Uniunii Europene (licență);
 • Asist.univ.dr. Iulia-Elena  Nistor – Drept constituțional. Teoria generală (licență), Drept constituțional. Instituții (licență), Drept penal. Partea specială (1) (licență), Drept penal. Partea specială (2) (licență);
 • Asist.univ.dr. Andrei Airinei– Drept administrativ(2) (licență), Drept procesual civil(1) (licență), Drept procesual civil(2) (licență); Drept procesual civil(3) (licență);
 • Asist.univ.dr. Raisa Dobrescu – Drept internațional public(1)(licență), Drept internațional public(2)(licență);
 • Asist.univ.dr. Cătălin Boboc – Istoria statului și dreptului românesc (licență);
 • Asist.univ.drd.  Daniel-Cătălin Chifor – Drept civil. Teoria generală (licență), Drept civil. Persoanele (licență), Drept civil. Teoria generală a obligațiilor (licență);
 • Asist.univ.drd. Adina Lorena Codeia – Drept civil. Teoria generală (licență), Drept civil. Persoanele(licență); 
 • Asist.univ.drd.  Larisa Antonia Capisizu– Drept civil. Persoanele (licență), Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor (licență);
 • Asist.univ.dr. Luminița Copaci – Informatică juridică (licență);
 • Asist.univ.drd. Alexandra-Maria Ivan – Engleză juridică (licență);
 • Asist.univ.dr. Pușcă Cosmin Cristian  – Drept penal general (1) (licență); Drept penal general (2) (licență); Drept procesual penal (3) (licență);
 • Drd. Mihaela Ștefănică –Franceză juridică (licență);
 • Expert dr. Maria Georgeta Stoian – Știinţele legale în investigaţiile criminalistice (master);
 • Dr. Mihail Adrian Șerban – Etică și integritate academică (licență), Etică și integritate academică(master);
 • Dr. Teodora Cristiana PopBioetică și Malpraxis (master);
 • Dr. Săvescu AndreiDreptul tehnologiei  informației (master);
 • Dr. Rață Horia  – Medicină legală (licență);

 


 

TUTORI DE AN

Anul I: Lect.univ.dr. Alina-Monica Axente – alina.axente@prof.utm.ro

Anul II: Conf.univ.dr. Petruţa-Elena Ispas – petruta.ispas@prof.utm.ro

Anul III: Lector univ.dr.Ioan Morariu – ioan.morariu@prof.utm.ro

Anul IV: Conf.univ.dr. Mădălina Dinu –madalina.dinu@prof.utm.ro