LISTA CADRELOR DIDACTICE 
ANUL UNIVERSITAR 2019/2020

 

CADRE DIDACTICE TITULARE 

 

 

 1. Prof.univ.dr. Smaranda Angheni – Drept comercial (1), Drept comercial (2), Obligații civile (master),  Profesioniştii. Subiecte ale raporturilor de dreptul afacerilor (master);
 2. Prof.univ.dr. Iosif Urs – Drept civil. Drepturile reale, Drept civil. Teoria generalǎ a obligaţiilor,  Răspunderea civilă (master);
 3. Prof.univ.dr. Alexandru Boroi – Drept penal. Partea specială (1), Drept penal. Partea specială (2), Instituţii de drept penal general aprofundat (1), (2) (master), Drept penal special și infracțiuni din legi special (master);
 4. Prof.univ.dr. Emil Molcuţ  Drept roman;
 5. Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu – Protecţia internaţionala a drepturilor omului, Etică și deontologie profesională, Protecţia drepturilor omului la nivel european (master); Protecția internațională a drepturilor omului (master) ;
 6. Prof.univ.dr. Magda Volonciu – Dreptul muncii şi securităţii sociale (1), Dreptul muncii și securității sociale (2);
 7. Prof.univ.dr. Carmen Paraschiv – Drept procesual penal (1), Drept procesual penal (2), Drept procesual penal (master);Instituții de drept procesual penal aprofundat (master);
 8. Prof.univ.dr. Gabriela Răducan – Drept procesual civil (1), Drept procesual civil (2);Drept procesual civil (2) (master);
 9. Prof.univ.dr. Valentin Corneliu Pau – Informatică juridică;
 10. Prof.univ.dr. Constantin Sima – Drept penal. Partea generală (1), Drept penal. Partea generală (2), Cooperarea judiciară internaţională în materie penală(master); Evoluţia investigării infracţiunilor şi cooperării în domeniul urmăririi penale (master); Cooperare judiciară (master);
 11. Conf.univ.dr. Gabriel Liviu Ispas – Drept instituțional al Uniunii Europene; Organizarea justiției în Uniunea Europeană, Piața internă și cetățenia Uniunii Europene (master), Drept medical European (master);
 12. Conf.univ.dr. Carmen Pălăcean – Dreptul material al Uniunii Europene, Dreptul comerțului internațional, Procedura insolvenței (master);
 13. Conf.univ.dr. Nicolae Culic – Filozofia dreptului, Probleme filosofice ale dreptului penal (master);
 14. Conf.univ.dr. Felicia Maxim – Drept internaţional public (1), Drept internaţional public (2), Politicile Uniunii Europene (master);
 15. Conf.univ.dr. Manuela Tăbăraș– Drept civil. Contracte, Dreptul asigurărilor, Instituţii de drept administrativ  în cadrul afacerilor (master), Contracte civile speciale (master) ;
 16. Conf. univ. dr. Carmen Todică – Drept civil. Teoria generală, Drept civil. Persoanele, Drept civil. Partea generală (master);
 17. Conf.univ.dr. Antigona Camelia Iordana – Dreptul familiei, Dreptul familiei (master);
 18. Conf.univ.dr. Andreea Simona Uzlău – Drept penal. Partea general (1), Drept penal. Partea general (2); Instituţii de drept procesual penal aprofundat (1) (master), Drept penal special aprofundat (master), Drept procesual penal aplicat;
 19. Conf.univ.dr. Olaru Codruț – Combaterea infracțiunilor de crimă organizată și corupție; Criminalitatea organizată şi corupţie (master), Particularități în investigarea infracțiunilor de crimă organizată (master);
 20. Conf.univ.dr. Marieta Safta – Drept constituțional. Teoria generală, Drept constituțional. Instituții politice;
 21. Conf.univ.dr. Violeta Slavu – Drept civil. Teoria generală, Drept civil. Persoane, Dreptul proprietăţii intelectuale; Dreptul proprietăţii intelectuale (master);
 22. Conf.univ.dr. Petruţa-Elena Ispas – Drept civil. Drepturi reale, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor,  Obligații civile (master);
 23. Conf.univ.dr. Adrian-Milutin Truichici – Infracțiuni prevăzute în legi speciale, Drept penal internațional;
 24. Lect.univ.dr. Mădălina Dinu – Drept procesual civil (1), Drept procesual civil (2), Dreptul executării silite în materie civilă; Drept procesual civil (1) (master)
 25. Lect.univ.dr. Bogdan Vîrjan – Drept penal. Partea specială (1), Drept penal. Partea speciala (2), Criminologie, Instituţii de drept penal al afacerilor (master);
 26. Lect.univ.dr. Aurelia Herling – Drept financiar și fiscal, Drept fiscal European (master) , Instituţii de drept procedural fiscal aplicabile întreprinderilor şi profesioniştilor (master);
 27. Lect.univ.dr. Manuela Sîrbu – Soluționarea alternativă a conflictelor, Dreptul concurenței și societăți comerciale (master), Politici publice si sisteme de sănătate (master), Organizare profesională și integritatea profesiei medicale (master);
 28. Lect.univ.dr. Rodica Burduşel – Drept penal aplicat, Dreptul executării sancțiunilor in dreptul penal, Drept penal. Partea generală (1), Drept penal. Partea generală (2);
 29. Lect.univ.dr. Mihaela Paul – Dreptul mediului, Drept civil. Drepturi reale, Drept civil. Contracte;
 30. Lect.univ.dr. Mihaela Iliescu – Drept comercial (1), Drept comercial (2), Dreptul consumatorului; Profesioniştii. Subiecte ale raporturilor de dreptul afacerilor (master);
 31. Lect.univ.dr. Carolina Niţă – Drept internaţional privat, Drept procesual civil (1), Drept procesual civil (2);
 32. Lect.univ.dr. Ioan Morariu – Drept civil. Contracte, Drept civil. Succesiuni;
 33. Lect.univ.dr. Chiuariu Tudor Alexandru – Contencios administrativ, Drept administrativ (2), Achiziții publice (master), Drept administrativ European ( master), Arbitraj comercial (master);
 34. Lect.univ.dr. Gheorghe Muscalu – Criminalistică, Criminalistică (1)(master), Criminalistică (2) (master), Răspunderea penală şi infracţiuni specifice dreptului medical (master), Investigarea criminalistică în cazul infracţiunilor din domeniul medical (master), Criminalistica. Tehnici şi procedee de investigare penală (master);
 35.  Lect.univ.dr. Andrei Tinu – Istoria statului şi dreptului, Drept administrativ (1);
 36.  Lect.univ.dr. Georgiana-Maria Teodorescu – Drept procesual penal (1), Drept procesual penal(2);Drept penal al afacerilor (master); Instituții de drept penal general aprofundat (master); Instituții de drept procesual penal aprofundat (master); Drept penal special aprofundat (master)
 37.  Asist.univ.dr. Alina Monica Axente – Drept roman, Drept constituțional. Instituții politice ;
 38. Asist.univ.dr. Daniela Panc – Drept internațional public (1),  Drept internațional public (2),  Drept instituțional al Uniunii Europene, Organizarea justiţiei în Uniunea Europeană;
 39. Asist univ.dr. Teodor Manea – Criminalistică, Drept penal. Partea generală (1), Drept penal. Partea generală (2).
 40. Asist.univ.dr. Roxana Chirieac – Drept comercial (1), Drept comercial (2);
 41. Asist.univ.dr. Luiza Lungu – Dreptul muncii şi securităţii sociale (1), Dreptul muncii și securității sociale (2);
 42. Asist.univ.dr. Beatrice Berna – Protecţia internaţionala a drepturilor omului, Teoria generală a dreptului;

 

CADRE DIDACTICE ASOCIATE  

 1. Prof.univ.dr. Iulian Tănase – Logică juridică;
 2. Prof.univ.dr. Adrian Năstase – Drept internațional public (1), Drept internațional public (2), Drept internațional economic (master), Reprezentarea statelor în Uniunea Europeană (master);
 3. Prof.univ.dr. Adrian Severin-Dreptul comerțului internațional, Ordinea juridică a Uniunii Europene. Drept constituțional European (master), Acțiunea externă a Uniunii Europene (master); Contractul de comerț internațional (master);
 4. Prof.univ.dr. Olimpiu Crauciuc – Dreptul transporturilor, Drept procesual European (master), Instituții ale Uniunii Europene (master);
 5. Prof.univ.dr. Dumitru Florescu – Drept civil. Succesiuni, Dreptul succesiunilor (master);
 6. Prof.univ.dr. Sorin-Mirel Ivan – Engleză juridică;
 7. Prof.univ.dr. Titi Paraschiv – Cibernetică juridică. Infracțiuni informatice (master);
 8. Prof.univ.dr. Valentin Iftenie – Medicină legală (master);
 9. Conf.univ.dr. Mihail Niemesch – Teoria generală a dreptului; Relații și organizații internaționale;
 10. Conf.univ.dr. Ioana Duca – Pieţe de capital (master);
 11. Conf.univ.dr. Csaba Kiss – Psihologie generală (master), Psihologie criminalistică (Poligraf şi profiling) (1) (master), Psihologie criminalistică (Poligraf şi profiling) (2) (master), Psihologie judiciară (master);
 12. Dr. Dan Mihai Bârliba – Retorică;
 13. Asist.univ.dr. Luminiţa Copaci – Informatică juridică;
 14. Asist.univ.dr.  Ramona-Nicoleta Predescu –Drept material al Uniunii Europene;
 15. Asist.univ.dr. Nistor Iulia-Elena – Drept constituțional. Teoria generală, Drept constituțional. Instituții politice;
 16. Asist.univ.dr. Andrei Airinei– Drept civil. Drepturi reale, Drept procesual civil(1);
 17. Asist.univ.drd.  Daniel-Cătălin Chifor – Drept civil. Teoria generală, Drept civil. Persoanele;
 18. Asist.univ.drd. Adina Lorena Codeia– Drept instituțional al Uniunii Europene;
 19. Asist.univ.drd.  Larisa Antonia Capisizu– Drept civil. Teoria generală, Drept civil. Persoanele, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor;
 20. Asist.univ.drd. Raisa Dobrescu – Organizarea justiției în Uniunea Europeană;
 21. Drd. Mihaela Ștefănică –Franceză juridică;
 22. Asist.univ.drd. Alexandra-Maria Ivan – Engleză juridică;
 23. Șef lucrări Magdalena Budișteanu – Bioetică și malpraxis (master);
 24. Expert dr. Maria Georgeta Stoian – Știinţele legale în investigaţiile criminalistice (master);
 25. Prof. Mihail Adrian Șerban – Etică și integritate academică (master);

 


 

TUTORI DE AN