LISTA CADRELOR DIDACTICE  TITULARE ȘI ASOCIATE
ANUL UNIVERSITAR 2020/2021

 

 1. Prof.univ.dr.Iosif.Urs- Drept civil. Drepturi reale,Drept civil. Teoria generală a obligațiilor(licență),Răspunderea civilă(master);
 2. Prof.univ.dr.Smaranda Angheni – Drept comercial (1)(licență), Drept comercial(2) (licență), Obligații civile(master);
 3. Prof.univ.dr.Valentin-Corneliu Pau– Informatică juridică;
 4. Prof.univ.dr.Titi Paraschiv– Cibernetică juridică.Infracțiuni informatice;
 5. Prof.univ.dr.Nicolae Voiculescu– Protecția internațională a drepturilor omului(licență),Protecția internațională a drepturilor omului(master),Protecția drepturilor omului la nivel european(master);
 6. Prof.univ.dr.Magda Volonciu-Dreptul muncii și securității sociale(1)(licență), Dreptul muncii și securității sociale(2)(licență),Instituții de dreptul muncii în cadrul afacerilor(master);
 7. Prof.univ.dr.Carmen-Silvia Paraschiv-Drept procesual penal(1)(licență),Drept procesual penal(2)(licență),Drept procesual penal(master);
 8. Prof.univ.dr.Alexandru Boroi-Drept penal.Partea specială(1)(licență), Drept penal. Partea specială(2)(licență),Instituții de drept penal general aprofundat(1)(master),Drept penal special aprofundat(master);
 9. Prof.univ.dr.Constantin Sima -Drept penal.Partea generală(1)(licență),Drept penal. Partea generală(2)(licență,)Cooperare judiciară internațională în materie penală(master),Evoluția investigării infracțiunilor și cooperării europene în domeniul urmăririi penale(master),Cooperare judiciară(master);
 10. Prof.univ.dr.Gabriela Răducan- Drept procesual civil(2)(licență), Drept procesual civil(3)(licență), Drept procesual civil(2)(master);
 11. Prof.univ.dr.Emil MolcuțDrept roman (licență);
 12. Prof.univ.dr.Adrian Năstase-Drept internațional public(1)(licență), Drept internațional public(2)(licență),Drept internațional economic(master), Reprezentarea statelor în Uniunea Europeană(master);
 13. Prof.univ.dr.Olimpiu Crauciuc-Dreptul transporturilor (licență),Instituții ale Uniunii Europene (master), Drept procesual european(master);
 14. Prof.univ.dr.Viorel Iulian Tănase-Logică juridică(licență);
 15. Prof.univ.dr.Sorin Ivan-Engleză juridică (licență);
 16. Prof.univ.dr.Ioan Adam-Obligații civile(master);
 17. Prof.univ.dr.Valentin Iftenie-Medicină Legală (master);
 18. Conf.univ.dr.Manuela Tăbăraș-Drept civil.Contracte (licență), Dreptul asigurărilor (licență), Organizarea profesiilor juridice(licență), Contracte civile speciale(master);
 19. Conf.univ.dr.Carmen Pălăcean-Drept material al Uniunii Europene(licență), Dreptul comerțului internațional(licență), Dreptul insolvenței (licență),Dreptul insolvenței (master), Contractul de comerț internațional (master);
 20. Conf.univ.dr.Carmen Todică –Drept civil. Teoria generală (licență), Drept civil. Persoanele (licență), Drept civil. Partea generală(master);
 21. Conf.Iordana Antigona Camelia-Dreptul familiei (licență), Dreptul familiei(master);
 22. Conf.univ.dr.Paraschiva Violeta Slavu-Drept civil. Teoria generală(licență),Drept civil.Persoanele(licență), Dreptul proprietății intelectuale(licență), Protectia drepturilor de proprietate intelectuală(master);
 23. Conf.univ.dr.Petruța Elena Ispas- Drept civil. Drepturi reale (licență); Drept civil. Teoria generală a obligațiilor (licență);
 24. Conf.univ.dr.Mădălina Dinu-Drept procesual civil(1)(licență), Drept procesual civil(2)(licență), Drept procesual civili(1)(master);
 25. Conf.univ.dr.Gabriel Liviu Ispas-Drept instituțional al Uniunii Europene(licență), Organizarea justiției în Uniunea Europeană(licență), Drept medical european(master), Piața internă și cetățenia Uniunii Europene(master);
 26. Conf.univ.dr.Felicia Maxim-Drept internațional public(1)(licență), Drept internațional public(2)(licență), Politicile Uniunii Europene(master);
 27. Conf.univ.dr.Andreea Simona Uzlău- Drept penal. Partea generală(1)(licență), Drept penal. Partea generală(2)(licență), Instituții de drept procesual penal aprofundat (1)(master),Instituții de drept penal general aprofundat (2)(master);
 28. Conf.univ.dr.Marieta Safta-Drept constituțional. Teoria generală(licență), Drept constituțional.Instituții politice (licență);
 29. Conf.univ.dr.Milutin-Adrian Truichici-Infracțiuni prevăzute în legi speciale(licență), Cooperarea judiciară în materie penală(licență);
 30. Conf.univ.dr.Codruț Olaru-Combaterea infracțiunilor de crimă organizată și corupție(licență), Criminalitate organizată și corupție(master), Particularități în investigarea infracțiunilor de criminalitate organizată(master);
 31. Conf.univ.dr.Tudor Alexandru Chiuariu-Drept administrativ(2))licență), Contencios administrativ(licență), Arbitraj comercial(master), Drept administrativ european(master), Achiziții publice(master);
 32. Conf.univ.dr.Nicolae Culic-Filosofia dreptului (licență), Probleme filosofice ale dreptului penal(master);
 33. Conf.univ.dr.Mihail Niemesch-Teoria generală a dreptului (licență), Relații și organizații internaționale(licență);
 34. Conf.univ.dr.Ioana Duca- Piețe de capital(master);
 35. Conf.univ.dr. Csaba Kiss – Psihologie generală (master), Psihologie criminalistică (Poligraf şi profiling) (1) (master), Psihologie criminalistică (Poligraf şi profiling) (2) (master), Psihologie judiciară (master);
 36. Lector univ.dr.Mihaela-Georgiana Iliescu- Drept comercial (1)(licență), Drept comercial (2)(licență)), Dreptul consumatorului; Profesioniştii. Subiecte ale raporturilor de dreptul afacerilor (master);
 37. Lector univ.dr.Mihaela-Cristina Paul- Dreptul mediului(licență), Drept civil. Drepturi reale(licență), Drept civil. Contracte(licență), Drept civil.Succesiuni(licență);
 38. Lector univ.dr.Maria –Carolina Niță- Drept internaţional privat(licență), Drept procesual civil (2)(licență), Drept procesual civil (3)(licență);
 39. Lector univ.dr.Ioan Morariu-Drept civil. Succesiuni(licență), Drept civil. Contracte (licență),Dreptul succesiunilor(master);
 40. Lector univ.dr.Manuela Sîrbu-  Soluționarea alternativă a conflictelor, Dreptul concurenței și societăți comerciale (master), Politici publice si sisteme de sănătate (master), Organizare profesională și integritatea profesiei medicale (master), Bioetică și malpraxis medical(master);
 41. Lect.univ.dr. Aurelia Herling – Drept financiar și fiscal(licență), Drept fiscal european (master) , Instituţii de drept procedural fiscal aplicabile întreprinderilor şi profesioniştilor (master);
 42. Lect.univ.dr. Rodica Burduşel – Drept procesual penal(3)(licență), Drept penal. Partea generală (1)(licență), Drept penal. Partea generală (2)(licență);
 43. Lect.univ.dr. Bogdan Vîrjan –Criminologie(licență), Drept penal. Partea specială (1)(licență), Drept penal. Partea specială (2)(licență);
 44. Lect.univ.dr. Andrei Tinu – Istoria statului şi dreptului(licență), Drept administrativ (1)(licență);
 45. Lect.univ.dr. Gheorghe Muscalu – Criminalistică(licență), Infracțiuni specifice dreptului medical-Modalități de investigare criminalistică(1)(master), Infracțiuni specifice dreptului medical-Modalități de investigare criminalistică(2)(master),Criminalistică (1)(master), Criminalistică (2) (master);
 46. Lector univ.dr.Maria-Georgiana Teodorescu-Drept procesual penal(1)(licență), Drept procesual penal(2)(licență), Instituții de drept penal al afacerilor(master), Instituții de drept procesual penalaprofundat(2)(master);
 47. Lector univ.dr.Alina-Monica Axente-Drept roman(licență), Drept constituțional. Teoria generală(licență), Drept constituțional. Instituții politice(licență);
 48. Lector univ.dr.Teodor Manea- Criminalistică (licență), Criminalistică. Tehnici și procedee de investigare penală(master), Drept penal special și infracțiuni prevăzute în legi speciale(master);
 49. Lector univ.dr.Adrian Ion Urichianu-Educație fizică(1)(licență), Educație fizică(2)(licență);
 50. Asist.univ.dr.Nicoleta Ramona Predescu- Drept civil. Teoria generală(licență), Drept civil.Persoanele(licență), Drept procesual civil(2)(licență); Drept material al Uniunii europene(licență);
 51. Asist.univ.dr.Luiza-Corina Lungu-Dreptul muncii și securității sociale(1)(licență), Dreptul muncii și securității sociale(2)(licență);
 52. Asist.univ.dr.Maria-Beatrice Berna- Protecția internațională a drepturilor omului (licență), Istoria statului și dreptului (licență), Teoria generală a dreptului(licență);
 53. Asist.univ.dr.Daniela Panc-Drept internațional public(1)(licență), Drept internațional public(2)(licență), Drept instituțional al Uniunii Europene (licență), Organizarea justiției în Uniunea Europeană(licență);
 54. Asist.univ.dr.Iulia-Elena  Nistor – Drept constituțional. Teoria generală(licență), Drept constituțional. Persoanele(licență), Drept penal. Partea specială (1)(licență), Drept penal. Partea specială (2)(licență);
 55. Asist.univ.dr. Andrei Airinei– Drept administrativ(2)(licență), Drept procesual civil(1)(licență),Drept procesual civil(2)(licență);
 56. Asist.univ.drd.  Daniel-Cătălin Chifor – Drept civil. Teoria generală (licență), Drept civil. Persoanele(licență), Drept civil. Teoria generală a obligațiilor(licență);
 57. Asist.univ.drd. Adina Lorena Codeia– Drept civil. Teoria generală (licență), Drept civil. Persoanele(licență); Drept material al Uniunii europene(licență);
 58. Asist.univ.drd.  Larisa Antonia Capisizu– Drept civil. Persoanele(licență), Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor(licență);
 59. Asist.univ.dr.Luminița Copaci-Informatică juridică(licență);
 60. Asist.univ.drd. Alexandra-Maria Ivan – Engleză juridică(licență);
 61. Drd. Mihaela Ștefănică –Franceză juridică(licență);
 62. Expert dr. Maria Georgeta Stoian – Știinţele legale în investigaţiile criminalistice (master);
 63. Dr. Mihail Adrian Șerban – Etică și integritate academică (licență), Etică și integritate academică(master).

 


 

TUTORI DE AN