Activitatea Facultăţii de Drept se desfăşoară in ultramodernul sediu propriu din Calea Văcăreşti nr.187, sector 4, construit la standarde internaţionale. Clădirea, dotată cu sisteme de ventilaţie şi dotări de excepţie, pune la dispoziţia studenţilor amfiteatre, săli de seminar, laboratoare de criminalistică şi informatică, bibliotecă, librărie. Spaţiul de învăţământ asigurat este corelat cu cifra de şcolarizare şi cu activităţile prevăzute in planul de învăţământ. Activităţile didactice se desfăşoară conform programelor orare în trei amfiteatre cu o capacitate de 200 de locuri fiecare şi în 15 săli cu capacitate de 30-40 de locuri. Amfiteatrele sunt dotate cu echipamente audio-video pentru amplificare sonoră şi proiecţia mijloacelor de învăţământ audiovizuale (folii pentru retroproiector, diapozitive, cărţi). Toate sălile de seminar sunt dotate cu echipamente tehnice audiovizuale, camere de luat vederi şi aer condiţionat.

Însuşirea cunoştinţelor teoretice de către studenţi este exemplificată cu studii de caz in laboratorul de criminalistică, informatică juridică, clinică juridică, medicină legală, precum şi in laboratorul de procese simulate unde studenţii sunt interesaţi in aplicarea teoriei invăţate.

Facultatea pune la dispoziţia studenţilor materiale de ultimă generaţie, competitive, cu un grad ridicat de fiabilitate: reţea de calculatoare, tehnologie video şi audio, televizoare, planşe didactice, retroproiectoare, microscoape, casete video şi CD-romuri, truse de criminalistică.

 • Amfiteatre : 3 cu 500 locuri moderne, aer conditionat, echipamente multimedia
 • Sali de seminar : 15
 • Laboratoare (numar si capacitate): 3 cu 90 de locuri
  • 2 laboratoare de informatica cu 50 de calculatoare in retea si conexiune INTERNET
  • 1 laborator de criminalistica cu dotari si amenajari de ultima generatie
  • Laboratorul de medicina legala este dispus in incinta Institutului medico-legal “Prof. dr. Mina Minovici”, Sos. Vitan – Barzesti nr. 9, sector 4, colaborarea fiind stipulata prin conventie incheiata cu aceasta institutie.

 

Alte informatii referitoare la baza materiala

 • Fond de carte in domeniu: cărţi – peste 40.000 volume româneşti şi straine; reviste – 14 titluri româneşti şi străine (sub forma de abonamente)
 • Săli de lectura spaţioase, luminoase
 • Alte facilităţi:
  • 8 calculatoare cu acces la bazele de date juridice (INFOLEX, LEGE 4, ISIS) cu actualizare permanentă
  • copiator care oferă posibilitatea studenţilor de a multiplica materialele din bibliotecă
  • acces permanent la INTERNET
drept_01
drept_03
drept_05
drept_07
drept_09
drept_11
drept_02
drept_04
drept_06
drept_08
drept_10
drept_12