Școala de vară a candidatului la admiterea în profesiile juridice (avocatură și magistratură)

ȘCOALA DE VARĂ CANDIDATULUI LA ADMITEREA ÎN PROFESIILE JURIDICE

(avocatură și magistratură)

 

7 iulie  – 12 septembrie 2021

 

Îți recomandăm să urmezi cursul dacă:

 • Ești absolvent al oricărei facultăți de drept și vrei să ajungi avocat sau magistrat;
 • Ești masterand – te reprofilezi și urmează să susții examenul de admitere în profesie;
 • Ești fost candidat al examenului de admitere, dar ai fost respins și dorești să te înscrii la următorul examen;
 • Ai terminat facultatea de drept pe vechile coduri și-ți dorești înțelegerea noilor instituții pentru a participa la examenele de dobândire a calității de avocat sau magistrat;
 • Ești jurist – și vrei o vacanță juridică activă;
 • Ești student și vrei un studiu specializat pe curricula admiterii în profesiile juridice.

Ne adresam atât absolvenților facultăților de drept care doresc aprofundarea și verificarea cunoștințelor la disciplinele de examen, cât și studenților din ani non-terminali care au ocazia din timp să descopere cum trebuie să se pregătească în vederea promovării examenului de admitere în profesie, aprofundând materiile de examen si testându-și cunoștințele din timp pe baza unei evaluări obiective.

 • Cursurile se organizează în timpul săptămânii, la sfârșitul programului dumneavoastră de lucru, între orele 17:00-20:00 (excepțional până la ora 21:00). Sunt organizate 3-4 întâlniri săptămânal, asigurând astfel, pe de o parte, o durata echilibrată, care să nu epuizeze cursantul și să permită în mod natural asimilarea informațiilor, iar pe de altă parte menținerea zilelor de weekend total libere pentru studiu si activități de odihnă;
 • îți oferim peste 125 de ore de cursuri aplicate la disciplinele care fac obiectul admiterii în profesiile juridice și personalizate fiecăreia dintre ele;
 • Îți arătam cum să înveți ordonat, rapid, eficient, într-un ritm apt să-ți asigure parcurgerea întregii materii de admitere în profesiile juridice;
 • Vei înțelege exact  întreaga materie, integral pe structura tematicii de examen și care sunt cunoștințele necesare unui candidat pentru a fi admis în profesie;
 • Vei primi răspuns la orice întrebare, fie de organizare a studiului, fie de asimilare corectă a materiei, fie de abordare a grilelor sau a subiectelor posibile, din partea unor cadre didactice universitare cu experiența în gestionarea subiectelor de admitere in profesie;
 • Deprinzi și exersezi intens tehnici de rezolvare a grilelor și a spețelor de examen;
 • Îți creează un sistem de studiu validat care dă rezultate și îți sporește șansele de a fi admis.
 • profesori experimentați – peste 10 cadre didactice universitare titulare și colaboratori externi la disciplinele din cadrul acestor cursuri (drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal, organizarea și etica profesiei de avocat), cu experiența câștigata în domeniu ca membrii in comisiile de intrare in profesiile juridice;
 • structura cursului este integral aplicată pe tematica examenului de intrare în profesie care îți oferă tot ceea ce iți este necesar pentru a susține cu succes examenul;
 • curs personalizat profesiei alese: în funcție de opțiunea făcută la înscriere vor fi module organizate diferit pentru a urmări tematica profesiei pentru care vă pregătiți (magistratură sau avocatură);
 • primești răspuns la orice întrebare sau nelămurire referitoare la examenul de intrare în profesie pe întreaga perioadă de desfășurare a cursului.

 


 

Pentru că noi te vom ajuta să:

 • înțelegi materia logic, trecând cu profesorii prin problemele teoretice și practice care ridică dificultăți de înțelegere;
 • sistematizezi informația pentru o mai bună învățare sau recapitulare;
 • aprofundezi cunoștințele învățând să faci corelații între materii, instituții sau termeni;
 • înțelegi modalitatea de redactare a grilelor de examen și tipurile de grile la care te poți aștepta la examen;
 • rezolvi corect grilele de examen;
 • răspunzi corect spețelor la examen;
 • iți oferim un modul dedicat pregătirii interviului INM;
 • capeți experiența în rezolvarea grilelor, spețelor de examen și încredere în cunoștințele tale;
 • înveți într-un mediu competitiv, cunoscându-ți concurența si fiind stimulat să o întreci.
 • Cadre didactice universitare;
 • Profesori cu vastă experiență în domeniu;
 • Majoritatea formatorilor au dublă sau triplă calitate, aceea de cadru didactic/avocat/foști membrii in comisiile de intrare în profesiile juridice;
 • Toți formatorii sunt cadre didactice titulare și valoroși colaboratori externi la disciplinele la care își desfășoară activitatea în cadrul acestor cursuri (drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal, organizarea și etica profesiei de avocat).
 • Termen limită pentru înscrieri: 30 iunie 2021
 • Data de începere a cursurilor: 7 iulie 2021
 • Perioada de desfășurare a cursurilor: 7 iulie  – 12 septembrie 2021
 • Durata cursurilor: 10 săptămâni
 • Tematica cursurilor oferită de Școala de vară este structurată pe cea a examenelor de primire în profesia de avocat/magistrat, iar cele peste 10 cadre didactice cu experiență îți vor oferi tot ceea ce trebuie să știi pentru a fi admis in profesie, la fiecare dintre disciplinele:

– Drept civil
– Drept procesual civil
– Drept penal
– Drept procesual penal
– Dreptul familiei
– Legislația profesiilor de avocat, respectiv de magistrat (în funcție de opțiunea făcută la înscriere veți intra la modulul profesiei pentru care vă pregătiți)
– Interviu INM
Cursuri dedicate rezolvării unor spețe mixte de drept civil/drept procesual civil, drept penal/drept procesual penal
Curs recapitulativ
Test de evaluare finală

 • Analiza teoretică si practică a fiecărei materii: În cadrul fiecărui curs îți vei fixa anumite noțiuni teoretice, vor fi lămurite cele mai frecvente problemele cu care vă confruntați din materie și vor fi abordate, prin exercițiu, o multitudine de spețe și teste grilă – care vor constitui de altfel ponderea întâlnirilor propuse.
 • Cursurile vor avea durata echilibrată, între 3 și 4 ore în funcție de complexitatea temei, astfel încât să nu epuizeze cursantul și să permită, în mod natural, asimilarea informațiilor și vor avea cursivitatea dată de ordinea tematicii de examen care va fi respectată integral. Cursurile se vor organiza în timpul săptămânii, fiind stabilite, în medie, între 3 și 4 întâlniri pe săptămână, la sfârșitul programului dumneavoastră de lucru, între orele 17:00-20:00, permițându-vă menținerea zilelor de weekend total libere pentru studiu si activități de odihnă.
 • Curs personalizat profesiei alese: în funcție de opțiunea făcută la înscriere vor fi cursuri organizate diferit pe modulul profesiei pentru care vă pregătiți (magistratură sau avocatură).
 • Modalitate de lucru interactivă, comunicare directă care vizează fixareainformațiilor necesare admiterii la examen precum și deprinderea unor tehnici de rezolvare a grilelor.
 • Marea majoritate a grilelor sunt construite special pentru dumneavoastră și vor putea fi completate cu grile controversate din examenele deja susținute și cheia lor de rezolvare – urmând a primi la final toate aceste teste efectuate pe parcursul cursului.
 • La sfârșitul cursului, odată cu finalizarea studiului fiecărei materii de examen, veți primi o evaluare finală și o interpretare a testului și a cunoștințelor aprofundate, primind o imagine exactă a șanselor dumneavoastră de reușită la examen.

-online prin intermediul platformei ZOOM

Flexibilitate

 • Putem comuta fără probleme între clasele online și cele din centru în funcție de evoluția contextului epidemiologic și la cererea dumneavoastră beneficiind de spații universitare adecvate.
 • Veți primi răspuns la orice întrebare sau nelămurire referitoare la examenul de intrare în profesie pe întreaga perioadă a cursului.
 • Curs personalizat profesiei alese: în funcție de opțiunea făcută la înscriere, modulele se vor organiza diferit pentru a urmări tematica profesiei pentru care vă pregătiți (magistratură sau avocatură): Legislația profesiilor de avocat/ respectiv de magistrat. Interviu INM. Daca veți dori sa accesați modulul suplimentar celeilalte profesii veți plăti o diferență de taxa de 500 lei.
 • Locurile sunt limitate pentru a se asigura calitate procesului de învățare.
 • Cursul nu se va organiza cu o grupa mai mică de 20 de cursanți.
 • înscrierea se face prin completarea  formularului de înscriere până la data de 30 iunie 2021;
 • nu sunt necesare alte acte, cu excepția datelor de identitate (CI);
 • este necesară achitarea taxei de înscriere în maxim 48 de ore de la data transmiterii formularului;
 • Nu se conferă diplome/competențe recunoscute de instituții publice.
 • 4 200 lei (sub 30 lei/ora);
 • Plata se va face în maxim 48 de ore de la data transmiterii formularului de înscriere. Dovada plății se va transmite pe adresa de mail: scoaladevara.drept@univ.utm.ro
 • Modalități de plată:
  • transfer bancar în conturile: RO90-BTRL-0430-1202-N018-16XX deschis la Banca Transilvania; RO49-RNCB-0546-0292-2835-0001 deschis la BCR;
  • Prin POSsau în numerar la casieria Universității Titu Maiorescu – clădirea Rectorat din Strada Dâmbovnicului, numărul 22, sector 4, București;

Fiind un curs personalizat profesiei alese, în funcție de opțiunea făcută la înscriere vor fi module organizate diferit pe tematica profesiei pentru care vă pregătiți (magistratură sau avocatură): Legislația profesiilor de avocat, respectiv de magistrat. Interviu INM. Daca veți dori să accesați modulul suplimentar celeilalte profesii este necesară plata unei taxe suplimentare de 500 lei.

 • Plata nu se restituie după începerea cursului indiferent de motivul retragerii de la curs. Doar în situația în care nu se va atinge numărul de 20 de cursanți în grupă, taxa achitată se va restitui.

Pentru informații administrative sau alte informații privind școala de vară nu ezita să ne contactezi.

Persoană de contact: Monica IVAN