SECRETAR ŞEF: Paula Monica Ivan – telefon: 0740020895
Secretar: Nicolescu Georgeta – telefon: 0727735217
Secretar: Mina-Daniela Popescu – telefon: 0732509799
Secretar: Petrica Petre – telefon: 0741156249
E-mail: drept@univ.utm.ro


 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

 

Anul I IF  si Anul II ID – Secretar Mina Popescu
Marți 12,00-15,00
Joi  9,00-12,00

Anul II IF si anul III ID – Secretar Cristina Zerea
Marti 11,00-14,00
Joi 13,00-16,00

Anul III IF si Anul IV ID – Secretar Petrica Petre
Luni 12,00-15,00
Miercuri 12,00-15,00

Anul IV IF si Anul I ID – Secretar Mirela Nicolescu
Marti 10,00-12,00
Miercuri  10,00-12,00

Programe de master – Secretar Monica Ivan
Miercuri  11,00-14,00
Joi  12,00-15,00

 


INFORMAŢII UTILE

 

Pentru achitarea taxelor la Universitatea Titu Maiorescu se pot folosi următoarele modalităţi de plată:

  1. În Lei, de către candidații/studenții cetățeni români, cetățeni ai statelor membre ale UE, cetățeni ai statelor aparținând Spațiului Economicc European (Islanda, Lichtenstein și Norvegia) și ai Confederației Elvețiene, care pot plăti prin următoarele modalități:
  • În numerar, la casieria universității
  • Prin POS la casieria universității
  • Online prin Portalul de taxe al Universității
  • În numerar, la Banca Transilvania, folosind un formular pretipărit
  • Prin transfer bancar (ordin de plată/virament online)în contul RO90BTRL04301202N01816XX deschis la Banca Transilvania sau în contul RO49RNCB0546029228350001, deschis la BCR;

 

  1. În Euro, numai de către candidații/studenții cetățeni ai statelor terțe (din afara Uniunii Europene), care pot plăti prin următoarele modalități:
  • Prin POS la casieria universității
  • Online prin Portalul de taxe al Universității
  • Prin transfer bancar (ordin de plată/virament online)în contul  RO65BTRL04304202N01816XX deschis la Banca Transilvania sau în contul RO03RNCB0074029228350276, deschis la BCR;