SECRETAR ŞEF: Paula Monica Ivan – telefon: 021.330.21.41

Secretar: Nicolescu Georgeta – telefon: 021.330.11.74

Secretar: Mina-Daniela Popescu – telefon: 021.330.11.74

Secretar: Petrica Petre – telefon: 021.330.11.74

E-mail: drept@univ.utm.ro


PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:
Luni – Vineri 12 00 – 15 00


INFORMAŢII UTILE

  • Pentru achitarea taxelor la Universitatea Titu Maiorescu se pot folosi următoarele modalităţi de plată:
    1. În numerar, direct la orice casierie a Băncii Transilvania, folosind un formular pretipărit în care se completează numele, prenumele, codul numeric personal şi codul de plată (vezi anexa);
    2. Prin transfer bancar (ordin de plată) în contul RO90BTRL04301202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
    3. În numerar, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București.