CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE DREPT, STUDII EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

Ediția a VIII-a, 2020

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREȘTI, FACULTATEA DE DREPT
BUCUREȘTI, 14-15 MAI 2020

 

Cu o vastă experienţă în organizarea de manifestări științifice internaționale, Universitatea „Titu Maiorescu” a lansat, în anul 2013, o nouă provocare ştiinţifică prin organizarea Conferinţei Internaţionale de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale. La primele ediții au fost prezentate peste 500 de lucrări științifice ale unor reputați profesori, cercetători și doctoranzi din România și din străinătate. Desfășurate trilingv, în română, engleză și franceză, cele șapte ediții s-au bucurat de prezența a peste 50 profesori de la universități din Spania, Italia, Franța, Israel, Polonia, Bulgaria, Maroc și Germania.

Volumele editate în cadrul celor șapte ediții ale conferinței, realizate la Editura Hamangiu, au fost distribuite fiecărui participant și, ulterior, au fost distribuite celor mai reputați profesori din România, precum și bibliotecilor universitare. Volumele au ISBN 978-606-678-642-3, ISBN 978-606-27-0020-1, ISBN 978-606-27-0222-9, ISBN 978-606-27-0607-4, ISBN 978-606-27-0879-5, ISBN 978-606-27-1250-1, ISBN 978-606-27-1474-1 și sunt indexate BDI.

Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale îşi propune să reunească laolaltă oameni de ştiinţă din structura academică, cercetători, cadre didactice universitare, doctoranzi, studenţi şi nu în ultimul rând, practicieni ai dreptului, pentru a face schimb şi a împărtăşi experienţele şi rezultatele lor de cercetare cu privire la cele mai diverse aspecte legate de reformarea legislaţiei în spiritul noilor curente naţionale, europene şi internaţionale, precum şi pentru a discuta despre provocările practice întâlnite şi soluţiile adoptate.

Avem convingerea că această importantă manifestare ştiinţifică va fi una dintre cele mai prestigioase evenimente din calendarul juridic naţional, cu ecou internaţional, oferind o oportunitate pentru discutarea problemelor de actualitate, care afectează comunitatea juridică, urmărind să evidenţieze noi soluţii şi interpretări.

Într-o lume în care sistemele juridice interferează tot mai mult, tradiţia juridică necesită o upgradare perpetuă pentru a răspunde diversităţii. Conferinţa pleacă de la ideea că legea nu se dezvoltă abstract, ci este modelată de societate, de realitatea economic-socială, de medii intelectuale, culturale şi lingvistice, dar mai ales de necesităţi imediate şi de imprimarea unor soluţii adecvate.

Vă invităm să fiţi parte la dezbaterea celor mai interesante teme juridice naționale și internaționale.

Prezentarea lucrărilor conferinței se va desfășura pe următoarele secțiuni:
• Secțiunea: Drept public;
• Secțiunea: Drept privat;
• Secțiunea: Drept internațional și european.

Parteneri:


European Public Law Organization

Societatea Română de
Drept European


Editura Hamangiu


Juridice.ro

Conferinţa se va desfăşura în Bucureşti, la sediul Facultății de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu”, din Calea Văcărești nr. 187, sector 4.


 

– Expedierea articolului: termen limită 15 aprilie 2020 (expedierea articolului în limba română);
– Notificarea acceptării articolului propus: 26 aprilie 2020;
– Publicarea programului Conferinței: 7 mai 2020;
– Desfășurarea Conferinței: 14-15 mai 2020;
– Expedierea articolului în limba engleză: 30 septembrie 2020.


 

Articolele vor fi trimise la adresa: lawconference@univ.utm.ro, persoane de contact Felicia Maxim – 0766.527.675; Petruța Ispas – 0747.647.962.

Fiecare autor poate participa la Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relații Internaționale cu cel mult două articole (nu se admit articole cu mai mult de 2 coautori). Taxa se achită pe articol. Susținerea articolelor de către autori în cadrul lucrărilor conferinței constituie o cerință imperativă pentru publicarea articolelor în volumul conferinței.


 

350 lei pentru publicarea în volumul Conferinței și indexarea în două baze de date internaționale, recunoscute de Comisia de Drept, CNATDCU și transmiterea spre indexare a volumului la ISI – Proceedings.

Taxa de participare se achită pe articol în momentul trimiterii articolului.

Taxa se va plăti în contul Universității „Titu Maiorescu” din București, în următorul cont deschis la B.C.R., Agenția Timpuri Noi: RO49RNCB0546029228350001, Cod fiscal: RO4337662 sau la Casieria Universității „Titu Maiorescu”, str. Dâmbovnicului, nr. 22, sector 4 București (numerar sau cu card bancar).

Pe documentul de plată trebuie să existe mențiunea „Conferința Internațională de Drept, Studii Europene şi Relații Internaționale 2020”.

Ordinul de plată trebuie comunicat pe adresa: lawconference@univ.utm.ro

Taxa de participare nu se restituie în cazul în care recenzorii apreciază că articolul nu poate fi indexat neîndeplinind condițiile de fond și de formă solicitate de rigorile cercetării științifice.

Cerințe privind redactarea articolelor

 


 

Volumul Conferinței Internaționale de Drept, Studii Europene și Relații Internaționale ”Dreptul Românesc la 30 de ani de la prăbușirea comunismului”, conferință organizată de Facultatea de Drept în perioada 15-16 mai 2020