EXAMEN  DE  LICENŢĂ

SESIUNEA  IULIE   2024

 • Înscrieri în perioada 19 IUNIE – 03 IULIE 2024 (la secretariatul Facultăţii de Drept)
 • Componenta scrisă: 08 IULIE 2024 – orele:  9,00 – 12,00

Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: (90 de întrebari tip grilă punctate fiecare cu 1 punct, la care se adauga un punct din oficiu – a se vedea Tematica si bibliografia examenului de licenta pe www.utm.ro )

examenul se va desfăşura în cadrul Universităţii Titu Maiorescu din Calea văcăreşti

Prezentarea la sală se va face la ora 8,00 cu C.I.

 • Componenta orală: 10 IULIE 2024

 

ACTELE  NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA  ABSOLVENŢILOR  U.T.M.

Înscrierea pentru examenul de licență se face la secretariatul Facultății de Drept. Candidații vor prezenta următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon:

 

 1. cerere-tip de înscriere (ANEXA 3) (de la secretariatul facultății). Candidații de la programul de studii Drept vor specifica obligatoriu pe cererea-tip de înscriere disciplina aleasă pentru susținerea componentei 2;
 2. diploma de bacalaureat, în original și copie (față-verso);
 3. certificat de naștere, copie conform cu originalul;
 4. certificat de căsătorie (dacă este cazul), copie conform cu originalul;
 5. orice alt act care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), copie conform cu originalul;
 6. copie BI(valabil)/CI(valabil)//pașaport(valabil)/;
 7. trei fotografii color, format ¾;
 8. fișa de lichidare pentru absolvenții proprii (de la secretariat);
 9. notă de informare și formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) (ANEXA 5) (de la secretariatul facultății).
 10. dovada achitării taxei de susținere a examenului de licență;
 11. aprobarea consiliilor de administrație și a senatelor universitare ale universității absolvite şi ale UTM., în cazul candidaților de la alte universități.

 

Dacă actele menționate la punctele b) – f) se află la dosarul absolventului, acestea nu se mai depun la dosarul de înscriere.

ÎN PLUS, PENTRU ABSOLVENȚII ALTOR UNIVERSITĂȚI

ACTE NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA  LA EXAMENUL DE LICENȚĂ:

 • ACORD DE PRINCIPIU, cu aprobarea consiliilor de administrație și a senatelor universitare ale universității absolvite și ale UTM;
 • ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE A STUDIILOR – original;
 • SUPLIMENT LA DIPLOMĂ sau foaie matricolă – original

 

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE EXAMEN LICENȚĂ 2024

 

DOCUMENTE

Cererea pentru alegerea disciplinei la componenta orală

Anexa 3 cerere pentru înscriere la examenul de licență 

Anexa 5 notă de informare și consințământ privind datele personale

Anexa 7 declarație

Fișă lichidare 

 

 

EXAMEN  DE  LICENŢĂ

SESIUNEA  SEPTEMBRIE  2023

 

 

 • Înscrieri în perioada 04 SEPTEMBRIE – 13 SEPTEMBRIE 2023 (la secretariatul Facultăţii de Drept)
 • Componenta scrisă: 17 SEPTEMBRIE 2023 – orele:  9,00 – 12,00

Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: (90 de întrebari tip grilă punctate fiecare cu 1 punct, la care se adauga un punct din oficiu – a se vedea Tematica si bibliografia examenului de licenta pe www.utm.ro )

examenul se va desfăşura în cadrul universităţii titu maiorescu din calea văcăreşti

Prezentarea la sală se va face la ora 8,00 cu C.I.

 • Componenta orală: 19 SEPTEMBRIE 2023

 

ACTELE  NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA  ABSOLVENŢILOR  U.T.M.

LA  EXAMENUL  DE  LICENŢĂ SUNT  URMĂTOARELE:

 1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (Anexa 3, se obține de la Secretariat);
 2. DIPLOMA DE BACALAUREAT – original şi copie;
 3. CERTIFICAT DE  NAŞTERE – copie conform cu originalul;
 4. certificat de CĂSĂTORIE (dacă este cazul) – copie conform cu originalul;
 5. orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume (dacă este cazul) – copie conform cu originalul;
 6. copie C.I./B.I./ PAŞAPORT– copie conform cu originalul
 7. 3 FOTOGRAFII COLOR format 3/4;
 8. FIŞA DE LICHIDARE (pentru absolvenţii proprii, se obține de la secretariat)
 9. NOTĂ DE INFORMARE ȘI FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) (Anexa 5 se obține de la Secretariat)
 10. DOVADA ACHITĂRII TAXEI DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ (2000 lei);

 

ÎN PLUS, PENTRU ABSOLVENȚII ALTOR UNIVERSITĂȚI

ACTE NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA  LA EXAMENUL DE LICENȚĂ:

 • ACORD DE PRINCIPIU, cu aprobarea consiliilor de administrație și a senatelor universitare ale universității absolvite și ale UTM;
 • ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE A STUDIILOR – original;
 • SUPLIMENT LA DIPLOMĂ sau foaie matricolă – original

 

EXAMEN  DE  LICENŢĂ

SESIUNEA  IULIE  2023

 • Înscrieri în perioada 26 IUNIE – 5 IULIE 2023 (la secretariatul Facultăţii de Drept)
 • Componenta scrisă: 9 IUlie 2023 – orele:  9,00 – 12,00

Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: (90 de întrebari tip grilă punctate fiecare cu 1 punct, la care se adauga un punct din oficiu – a se vedea Tematica si bibliografia examenului de licenta pe www.utm.ro )

examenul se va desfăşura în cadrul universităţii titu maiorescu din Calea Văcăreşti

Prezentarea la sală se va face la ora 8,00 cu C.I.

 • Componenta orală: 11 iuLie 2023

 

ACTELE  NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA  ABSOLVENŢILOR  U.T.M.

LA  EXAMENUL  DE  LICENŢĂ SUNT  URMĂTOARELE:

 1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (Anexa 3, se obține de la Secretariat sau de pe pagina web a universității);
 2. DIPLOMA DE BACALAUREAT – original şi copie;
 3. CERTIFICAT DE  NAŞTERE – copie conform cu originalul;
 4. certificat de CĂSĂTORIE (dacă este cazul) – copie conform cu originalul;
 5. orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume (dacă este cazul) – copie conform cu originalul;
 6. copie C.I./B.I./ PAŞAPORT– copie conform cu originalul
 7. 3 FOTOGRAFII COLOR format 3/4;
 8. FIŞA DE LICHIDARE (pentru absolvenţii proprii, se obține de la secretariat sau de pe pagina web a universității)
 9. NOTĂ DE INFORMARE ȘI FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) (Anexa 5 se obține de la Secretariat sau de pe pagina web a universității).
 10. DOVADA ACHITĂRII TAXEI DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ (2000 lei);

 

ÎN PLUS, PENTRU ABSOLVENȚII ALTOR UNIVERSITĂȚI

ACTE NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA  LA EXAMENUL DE LICENȚĂ:

 • ACORD DE PRINCIPIU, cu aprobarea consiliilor de administrație și a senatelor universitare ale universității absolvite și ale UTM;
 • ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE A STUDIILOR – original;
 • SUPLIMENT LA DIPLOMĂ sau foaie matricolă – original

 

 

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE EXAMEN LICENȚĂ 2023

 

 

Link formular Cerere (click aici) de alegere a disciplinei pentru componenta orală a examenului de licență la Facultatea de Drept

 

 

EXAMEN  DE  LICENŢĂ

SESIUNEA  SEPTEMBRIE  2022

 

 • Înscrieri în perioada 5 SEPTEMBRIE – 12 SEPTEMBRIE 2022 (la secretariatul Facultăţii de Drept)

 

 • Proba scrisă: 14 SEPTEMBRIE 2022 – orele: 9,00 – 12,00

Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: (90 de întrebari tip grilă punctate fiecare cu 1 punct, la care se adauga un punct din oficiu – a se vedea Tematica si bibliografia examenului de licenta pe www.utm.ro )

examenul se va desfăşura în cadrul universităţii titu maiorescu din calea văcăreşti, nr. 189, Corp M

 • Prezentarea la sală se va face la ora 8,00 cu C.I.
 • Proba orală: 16 SEPTEMBRIE 2022

Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

 

ACTELE  NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA  ABSOLVENŢILOR  U.T.M.

LA  EXAMENUL  DE  LICENŢĂ SUNT  URMĂTOARELE:

 1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (Anexa 3, se obține de la Secretariat);
 2. DIPLOMA DE BACALAUREAT – original şi copie;
 3. CERTIFICAT DE  NAŞTERE – copie conform cu originalul;
 4. certificat de CĂSĂTORIE (dacă este cazul) – copie conform cu originalul;
 5. orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume (dacă este cazul) – copie conform cu originalul;
 6. copie C.I./B.I./ PAŞAPORT– copie conform cu originalul
 7. LUCRAREA DE LICENŢĂ, printată şi pe suport electronic (CD sau stick de memorie), însoţită de Raportul de similitudine obținut prin verificarea lucrării cu ajutorul unui program antiplagiat recunoscut CNATDCU, referatul coordonatorului ştiinţific al acesteia;
 8. Declarația pe proprie răspundere a candidatului privind originalitatea conținutului lucrării (Anexa 1, se obține de la Secretariat);
 9. 3 FOTOGRAFII COLOR format 3/4;
 10. FIŞA DE LICHIDARE (pentru absolvenţii proprii, se obține de la secretariat)
 11. NOTĂ DE INFORMARE ȘI FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) (Anexa 5 se obține de la Secretariat).
 12. DOVADA ACHITĂRII TAXEI DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ (1300 lei);

 

ÎN PLUS, PENTRU ABSOLVENȚII ALTOR UNIVERSITĂȚI

ACTE NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA  LA EXAMENUL DE LICENȚĂ:

 

 • ACORD DE PRINCIPIU, cu aprobarea consiliilor de administrație și a senatelor universitare ale universității absolvite și ale UTM;
 • ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE A STUDIILOR – original;
 • SUPLIMENT LA DIPLOMĂ sau foaie matricolă – original

 

 

EXAMEN  DE  LICENŢĂ

SESIUNEA  IULIE  2022

 

 • Înscrieri în perioada 20 IUNIE – 29 IUnIE 2022 (la secretariatul Facultăţii de Drept)

 

 • Proba scrisă: 3 IUlie 2022 – orele: 9,00 – 12,00

Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: (90 de întrebari tip grilă punctate fiecare cu 1 punct, la care se adauga un punct din oficiu – a se vedea Tematica si bibliografia examenului de licenta pe www.utm.ro )

examenul se va desfăşura în cadrul universităţii titu maiorescu din calea văcăreşti, nr. 189, Corp M

 • Prezentarea la sală se va face la ora 8,00 cu C.I.
 • Proba orală: 5 iuLie 2022

Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

 

ACTELE  NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA  ABSOLVENŢILOR  U.T.M.

LA  EXAMENUL  DE  LICENŢĂ SUNT  URMĂTOARELE:

 1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (Anexa 3, se obține de la Secretariat sau de pe pagina web a universității);
 2. DIPLOMA DE BACALAUREAT – original şi copie;
 3. CERTIFICAT DE  NAŞTERE – copie conform cu originalul;
 4. certificat de CĂSĂTORIE (dacă este cazul) – copie conform cu originalul;
 5. orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume (dacă este cazul) – copie conform cu originalul;
 6. copie C.I./B.I./ PAŞAPORT– copie conform cu originalul
 7. LUCRAREA DE LICENŢĂ, printată şi pe suport electronic (CD sau stick de memorie), însoţită de Raportul de similitudine obținut prin verificarea lucrării cu ajutorul unui program antiplagiat recunoscut CNATDCU, referatul coordonatorului ştiinţific al acesteia;
 8. Declarația pe proprie răspundere a candidatului privind originalitatea conținutului lucrării (Anexa 1, se obține de la Secretariat sau de pe pagina web a universității);
 9. 3 FOTOGRAFII COLOR format 3/4;
 10. FIŞA DE LICHIDARE (pentru absolvenţii proprii, se obține de la secretariat sau de pe pagina web a universității)
 11. NOTĂ DE INFORMARE ȘI FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) (Anexa 5 se obține de la Secretariat sau de pe pagina web a universității).
 12. DOVADA ACHITĂRII TAXEI DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ (1300 lei);

 

ÎN PLUS, PENTRU ABSOLVENȚII ALTOR UNIVERSITĂȚI

ACTE NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA  LA EXAMENUL DE LICENȚĂ:

 

 • ACORD DE PRINCIPIU, cu aprobarea consiliilor de administrație și a senatelor universitare ale universității absolvite și ale UTM;
 • ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE A STUDIILOR – original;
 • SUPLIMENT LA DIPLOMĂ sau foaie matricolă – original

 


 

EXAMEN  DE  LICENŢĂ

TEMATICĂ SI BIBLIOGRAFIE EXAMEN LICENȚĂ 2022

 

 


 

EXAMEN  DE  LICENŢĂ

SESIUNEA  SEPTEMBRIE  2021

 

 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU – Facultatea de DREPT

 • Înscrieri în perioada 6 SEPTEMBRIE 2021 – 10 SEPTEMBRIE 2021 (la secretariatul Facultăţii de Drept)
 • Proba scrisă: 13 SEPTEMBRIE 2021 – orele: 9,00 – 12,00

Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: (90 de întrebari tip grilă punctate fiecare cu 1 punct, la care se adauga un punct din oficiu – a se vedea Tematica si bibliografia examenului de licenta pe www.utm.ro ) examenul se va desfăşura în cadrul universităţii titu maiorescu din calea văcăreşti, nr. 187, Corp M

 • Prezentarea la sală se va face la ora 8,00 cu C.I.

 

 • Proba orală: 15 SEPTEMBRIE  2021

Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

 

ACTELE  NECESAREPENTRU  ÎNSCRIEREA  ABSOLVENŢILOR  U.T.M. LA  EXAMENUL  DE  LICENŢĂ SUNT  URMĂTOARELE:

 

 1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (se obține de la Secretariat);
 2. DIPLOMA DE BACALAUREAT – original şi copie;
 3. CERTIFICAT DE  NAŞTERE – copie conform cu originalul;
 4. certificat de CĂSĂTORIE (dacă este cazul) – copie conform cu originalul;
 5. orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume (dacă este cazul) – copie conform cu originalul;
 6. copie C.I./B.I./ PAŞAPORT– original şi copie;
 7. LUCRAREA DE LICENŢĂ, printată şi pe suport electronic (CD), însoţită de Raportul de similitudine obținut prin verificarea lucrării cu ajutorul unui program antiplagiat recunoscut CNATDCU, referatul coordonatorului ştiinţific al acesteia;
 8. Declarația pe proprie răspundere a candidatului privind originalitatea conținutului lucrării (se obține de la Secretariat);
 9. 3 FOTOGRAFII COLOR format 3/4;
 10. FIŞA DE LICHIDARE (pentru absolvenţii proprii, se obține de la secretariat)
 11. NOTĂ DE INFORMARE ȘI FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) (se obține de la Secretariat).
 12. DOVADA ACHITĂRII TAXEI DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ (1300 lei);

 

ÎN PLUS, PENTRU ABSOLVENȚII ALTOR UNIVERSITĂȚI ACTE NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA  LA EXAMENUL DE LICENȚĂ:

 

 • ACORD DE PRINCIPIU, cu aprobarea consiliilor de administrație și a senatelor universitare ale universității absolvite și ale UTM;
 • ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE A STUDIILOR – original;
 • SUPLIMENT LA DIPLOMĂ sau foaie matricolă – original

 


 

EXAMEN  DE  LICENŢĂ

SESIUNEA  IULIE  2021

 

 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU – Facultatea de DREPT

 • Înscrieri în perioada 22 IUNIE – 30 IUNIE 2021 (la secretariatul Facultăţii de Drept)
 • Proba scrisă: 4 IULIE 2021 – orele: 9,00 – 12,00

EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE: (90 de întrebari tip grilă punctate fiecare cu 1 punct, la care se adauga un punct din oficiu – a se vedea Tematica si bibliografia examenului de licenta pe www.utm.ro )

EXAMENUL SE VA DESFĂŞURA ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII TITU MAIORESCU DIN CALEA VĂCĂREŞTI, NR. 187, CORP M

 • PREZENTAREA LA SALĂ SE VA FACE LA ORA 8,00 CU C.I.
 • Proba orală: 6 IULIE 2021

PREZENTAREA SI SUSTINEREA LUCRARII DE LICENTA

 

ACTELE  NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA  ABSOLVENŢILOR  U.T.M. LA  EXAMENUL  DE  LICENŢĂ SUNT  URMĂTOARELE:

 1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (se obține de la Secretariat);
 2. DIPLOMA DE BACALAUREAT – original şi copie;
 3. CERTIFICAT DE  NAŞTERE – copie conform cu originalul;
 4. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (dacă este cazul) – copie conform cu originalul;
 5. ORICE ALT ACT CARE ATESTĂ SCHIMBĂRI DE NUME SAU PRENUME (dacă este cazul) – copie conform cu originalul;
 6. copie C.I./B.I./ PAŞAPORT– original şi copie;
 7. LUCRAREA DE LICENŢĂ, printată şi pe suport electronic (CD), însoţită de Raportul de similitudine obținut prin verificarea lucrării cu ajutorul unui program antiplagiat recunoscut CNATDCU, referatul coordonatorului ştiinţific al acesteia;
 8. Declarația pe proprie răspundere a candidatului privind originalitatea conținutului lucrării (se obține de la Secretariat);
 9. 3 FOTOGRAFII COLOR format 3/4;
 10. FIŞA DE LICHIDARE (pentru absolvenţii proprii, se obține de la secretariat)
 11. NOTĂ DE INFORMARE ȘI FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) (se obține de la Secretariat).
 12. DOVADA ACHITĂRII TAXEI DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ (1300 lei);

 

ÎN PLUS, PENTRU ABSOLVENȚII ALTOR UNIVERSITĂȚI

ACTE NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA  LA EXAMENUL DE LICENȚĂ:

 • ACORD DE PRINCIPIU, cu aprobarea consiliilor de administrație și a senatelor universitare ale universității absolvite și ale UTM;
 • ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE A STUDIILOR – original;
 • SUPLIMENT LA DIPLOMĂ sau foaie matricolă – original

 

 


 

EXAMEN  DE  LICENŢĂ

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU – Facultatea de DREPT

 

 


EXAMEN  DE  LICENŢĂ

SESIUNEA  SEPTEMBRIE  2020

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU – Facultatea de DREPT

 

 • Înscrieri în perioada 5 SEPTEMBRIE- 13 SEPTEMBRIE 2020

(la secretariatul Facultăţii de Drept)

 • Proba scrisă: 16 SEPTEMBRIE 2020 – orele:  9,00 – 12,00

Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: (90 de întrebari tip grilă punctate fiecare cu 1 punct, la care se adauga un punct din oficiu – a se vedea Tematica si bibliografia examenului de licenta pe www.utm.ro )

examenul se va desfăşura în cadrul universităţii titu maiorescu din calea văcăreşti, nr. 187.

 • Prezentarea la sală se va face la ora 8,00 cu C.I.

 

 • Proba orală: 18 SEPTEMBRIE 2020

Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

 

ACTELE  NECESAREPENTRU  ÎNSCRIEREA  ABSOLVENŢILOR  U.T.M. LA  EXAMENUL  DE  LICENŢĂ SUNT  URMĂTOARELE:

 1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (se obține de la Secretariat);
 2. DIPLOMA DE BACALAUREAT-original şi copie CERTIFICAT DE  NAŞTERE – original şi copie sau copie legalizată;
 3. certificat de CĂSĂTORIE (dacă este cazul) – original şi copie sau copie legalizată;
 4. orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume (dacă este cazul) – original şi copie sau copie legalizată;
 5. copie C.I./B.I./ PAŞAPORT– original şi copie;
 6. LUCRAREA DE LICENŢĂ, printată şi pe suport electronic (CD), însoţită de Raportul de similitudine obținut prin verificarea lucrării cu ajutorul unui program antiplagiat recunoscut CNATDCU, referatul îndrumătorului ştiinţific al acesteia, precum şi de declarația pe proprie răspundere a candidatului privind originalitatea conținutului lucrării.
 7. 3 FOTOGRAFII COLOR format 3/4;
 8. FIŞA DE LICHIDARE (pentru absolvenţii proprii, se obține de la secretariat)
 9. DOVADA ACHITĂRII TAXEI DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ;

 

ÎN PLUS, PENTRU ABSOLVENȚII ALTOR UNIVERSITĂȚI ACTE NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA  LA EXAMENUL DE LICENȚĂ:

 • ACORD DE PRINCIPIU, cu aprobarea consiliilor de administrație și a senatelor universitare ale universității absolvite și ale UTM;
 • ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE A STUDIILOR – original;
 • SUPLIMENT LA DIPLOMĂ sau foaie matricolă – original

 


 

EXAMEN  DE  LICENŢĂ

SESIUNEA  IULIE  2020

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU – Facultatea de DREPT

 

 • Înscrieri în perioada 15 IUNIE – 26 IUNIE 2020 (la secretariatul Facultăţii de Drept)
 • Proba scrisă: 30 IUNIE 2020 – orele: 9,00 – 12,00

EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE: (90 de întrebari tip grilă punctate fiecare cu 1 punct, la care se adauga un punct din oficiu – a se vedea Tematica si bibliografia examenului de licenta pe www.utm.ro) EXAMENUL SE VA DESFĂŞURA ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII TITU MAIORESCU DIN CALEA VĂCĂREŞTI, NR. 187.
PREZENTAREA LA SALĂ SE VA FACE LA ORA 8,00 CU C.I.

 • Proba orală: 2 IULIE 2020

PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ

ACTELE  NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA  ABSOLVENŢILOR  U.T.M. LA  EXAMENUL  DE  LICENŢĂ SUNT  URMĂTOARELE:

 1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (se obține de la Secretariat);
 2. DIPLOMA DE BACALAUREAT – original şi copie CERTIFICAT DE  NAŞTERE – original şi copie sau copie legalizată;
 3. certificat de CĂSĂTORIE (dacă este cazul) – original şi copie sau copie legalizată;
 4. orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume (dacă este cazul) – original şi copie sau copie legalizată;
 5. copie C.I./B.I./ PAŞAPORT– original şi copie;
 6. LUCRAREA DE LICENŢĂ, printată şi pe suport electronic (CD), însoţită de Raportul de similitudine obținut prin verificarea lucrării cu ajutorul unui program antiplagiat recunoscut CNATDCU, referatul îndrumătorului ştiinţific al acesteia, precum şi de declarația pe proprie răspundere a candidatului privind originalitatea conținutului lucrării.
 7. 3 FOTOGRAFII COLOR format 3/4;
 8. FIŞA DE LICHIDARE (pentru absolvenţii proprii, se obține de la secretariat)
 9. DOVADA ACHITĂRII TAXEI DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ;

ÎN PLUS, PENTRU ABSOLVENȚII ALTOR UNIVERSITĂȚI ACTE NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA  LA EXAMENUL DE LICENȚĂ:

 • ACORD DE PRINCIPIU, cu aprobarea consiliilor de administrație și a senatelor universitare ale universității absolvite și ale UTM;
 • ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE A STUDIILOR – original;
 • SUPLIMENT LA DIPLOMĂ sau foaie matricolă – original.

Descarcă documentația.


 


 

Tematica și bibliografia examenului de licență – sesiunea iunie 2019
Teme orientative propuse pentru lucrarea de licență