EXAMEN  DE  DISERTAȚIE

SESIUNEA  iulie  2024

 • Înscrieri în perioada 19 IUNIE-03 IULIE 2024

(la secretariatul Facultăţii de Drept)

SUSȚINEREA LUCRĂRII DE DISERTATIE:

 • Drept civil și drept procesual civil aprofundate: 09 IULIE 2024
 • Științe penale: 09 IULIE 2024
 • Criminalistica și psihologia judiciară în investigația penală:09 IULIE 2024  
 • Dreptul afacerilor: 09 IULIE 2024
 • Drept medical:09 IULIE 2024  
 • Dreptul Uniunii Europene. Instituții de drept material și procesual european: 09 IULIE 2024

 

ACTELE  NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA LA  EXAMENUL  DE DISERTAȚIE  SUNT  URMĂTOARELE:

Înscrierea pentru examenul de dizertație se face la secretariatul Facultății de Drept Pentru absolvenții programelor de studii universitare de master (ciclul II), candidații vor prezenta următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon:

 

 1. cerere-tip de înscriere (ANEXA 4) (de la secretariatul facultății);
 2. diploma de licență, în original şi copie (față-verso);
 3. certificat de naștere, copie conform cu originalul;
 4. certificat de căsătorie (dacă este cazul), copie conform cu originalul;
 5. orice alt act care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), copie conform cu originalul;
 6. copie BI(valabil)/CI(valabil)//pașaport(valabil)/;
 7. lucrarea de disertație, printată și pe suport electronic (stick de memorie), însoțită de referatul îndrumătorului științific al acesteia și de Raportul de similitudine generat de programul antiplagiat în urma verificării lucrării;
 8. declarația pe proprie răspundere a candidatului privind originalitatea conținutului lucrării de disertație (ANEXA 2) (de la secretariatul facultății);
 9. trei fotografii color, format ¾;
 10. fișa de lichidare pentru absolvenții proprii (de la secretariatul facultății);
 11. notă de informare și formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) (ANEXA 6) (de la secretariatulfacultății)
 12. dovada achitării taxei de susținere a examenului de disertație;

 

Dacă actele menționate la punctele b) – f) se află la dosarul absolventului, acestea nu se mai depun la dosarul de înscriere.

 

Precizări referitoare la utilizarea sistemului  pentru detectarea plagiatului-SISTEMANTIPLAGIAT.RO-existent în cadrul universității noastre

 

 • Pentru fiecare verificare antiplagiat, platforma SISTEMANTIPLAGIAT.RO va genera un Raport de Similitudine, document care determină cu exactitate proporția similitudinilor din textul verificat față de conținutul din bazale de date și de pe internet. Verificarea antiplagiatului se realizează prin analiza Raportului de Similitudine.
 • Coeficienții de Similitudine din raport sunt următorii:

-Coeficient de similitudine 1- procentul din text cu toate fragmentele de minimum 5 cuvinte similare descoperite în alte documente

-Coeficient de similitudine 2-procentul din text cu toate fragmentele de minimum 25 cuvinte similare descoperite de sistem în alte documente.

 • Coordonatorul științific al lucrării de disertație trebuie să examineze Raportul de Similitudine din punct de vedere al apariției în lucrare a unor împrumuturi neautorizate.
 • Recomandăm următoarele praguri de alertă:

Coeficientul de similitudine 1 să nu depășescă 30%

Un procent mare al Coeficientului de Similitudine 1 poate indica o utilizare excesivă a împrumuturilor

Coeficientul de similitudine 2 să nu depășească 5%

 • Depășirea valorii specificate pentru Coeficientul de Similitudine 2 este un semnal foarte sigur al prezenței unor înprumuturi neautorizate în document.
 • Documentele care depășesc procentele permisibile ale coeficienților de similitudine nu pot fi considerate automat cazuri de plagiat, plagiatul putând fi stabilit doar în urma interpretării rapoartelor de similitudine;
 • Pentru verificarea similitudinilor din cuprinsul lucrării disertație prin soft-ul antiplagiat al UTM, se percepe o taxă suplimentară față de taxa de examen de finalizare a studiilor, numai dacă verificarea se face, anticipat, la cererea absolventului sau dacă, în urma primei verificări, constatandu-se un procent mare de similitudine, se reface lucrarea și se reverifica procentul de similitudine. Cuantumul taxei pt. verificare antiplagiat a lucrarii pentru examenul de finalizare a studiilor, la cererea anticipata a absolventului sau pt. a Il-a verificare și urmatoarele este 200 lei.

https://www.utm.ro/wp-content/uploads/2023/06/Regulament-Nomenclator-taxe-an-univ.-2023-2024-1.pdf

 

Procedura aprobată de Consiliul Facultății de Drept în vederea verificării plagiatului în cazul lucrărilor de dizertație.

 

 • Vă rugăm să mențineți legătura cu coordonatorul științific în vederea stabilirii formei finale a lucrării de disertație, mai ales în cazul în care se detectează depăsirea procentelor stabilite;
 • Vă rugăm să trimiteti lucrările de disertație finalizate spre verificare antiplagiat(după obținerea acordului coordonatorului științific) Domnului Asist.univ.dr.Toma Georgian toma@prof.utm.ro\.
 • Trimiterea lucrărilor de dizertație spre verificare antiplagiat se face în perioada 20 mai 2024-14 iunie 2024;
 • În momentul în care trimiteți lucrarea de dizertație spre verificare antiplagiat, vă rugăm să aveți în vedere următoarele precizări- Pentru verificarea similitudinilor din cuprinsul lucrării disertație prin soft-ul antiplagiat al UTM, se percepe o taxă suplimentară față de taxa de examen de finalizare a studiilor, numai dacă verificarea se face, anticipat, la cererea absolventului sau dacă, în urma primei verificări, constatandu-se un procent mare de similitudine, se reface lucrarea și se reverifica procentul de similitudine. Cuantumul taxei pt. verificare antiplagiat a lucrarii pentru examenul de finalizare a studiilor, la cererea anticipata a absolventului sau pt. a Il-a verificare și urmatoarele este 200 lei.

https://www.utm.ro/wp-content/uploads/2023/06/Regulament-Nomenclator-taxe-an-univ.-2023-2024-1.pdf

 • Cadrul didactic implicat în procedura (Asist.univ.dr.Georgian Toma) are doar atribuții administrative;
 • În vederea administrării eficiente a procedurii aplicate, vă rugăm să trimiteti lucrările în format Docx indicand Numele si prenumele absolventului, Programul de Master, numele si prenumele coordonatorului.

De exemplu:

Popescu Ion Criminalistica Maxim Felicia (pentru programul de Master Criminalistica si Psihologia Judiciara in investigatia penala)

Popescu Ion Penal Maxim Felicia(pentru programul de Master Stiinte penale)

Popescu Ion Afaceri Maxim Felicia(pentru programul de Master Dreptul Afacerilor)

Popescu Ion Civil Maxim Felicia (pentru programul de Master Drept civil si drept procesual civil aprofundat)

Popescu Ion Medical Maxim Felicia (pentru programul de Master Drept medical)

Popescu Ion Uniune Maxim Felicia (pentru programul de Master Dreptul Uniunii Europene. Instituții de drept material și procesual european)

 • Pentru detalii puteți accesa linkul-

https://www.utm.ro/wp-content/uploads/2022/03/Procedura-privind-prevenirea-plagiatului-finala.pdf

 • Lucrările care se încadrează în coeficientul de similitudine stabilit de facultate și primesc referatul coordonatorului științific, pot să intre în procesul de înscriere pentru susținerea examenului de disertație sesiunea IULIE 2024
 • Perioada de înscriere pentru susținerea examenului de dizertație este 19 IUNIE 2024-03 IULIE 2024, la secretariatul Facultății.

 

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE EXAMEN DISERTAȚIE 2024

 

 

 

 

EXAMEN  DE  DISERTAȚIE

SESIUNEA  septembrie  2023

 

 • Înscrieri în perioada 04 SEPTEMBRIE – 11 SEPTEMBRIE 2023.

(la secretariatul Facultăţii de Drept)

 • SUSȚINEREA LUCRĂRII DE DISERTATIE:

Drept civil și drept procesual civil aprofundate: 15 SEPTEMBRIE 2023  

Științe penale: 15 SEPTEMBRIE 2023 

Criminalistica și psihologia judiciară în investigația penală: 15 SEPTEMBRIE 2023

Dreptul afacerilor: 15 SEPTEMBRIE 2023 

Drept medical: 15 SEPTEMBRIE 2023  

Dreptul Uniunii Europene. Instituții de drept material și procesual european: 15 SEPTEMBRIE 2023 

 

ACTELE  NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA LA  EXAMENUL  DE DISERTAȚIE  SUNT  URMĂTOARELE:

 1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (Anexa 4 se obține de la Secretariat);
 2. DIPLOMA DE LICENȚĂ – original şi copie (față-verso);
 3. CERTIFICAT DE  NAŞTERE – copie conform cu originalul;
 4. certificat de CĂSĂTORIE (dacă este cazul) – copie conform cu originalul;
 5. orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume (dacă este cazul) – copie conform cu originalul;
 6. COPIE C.I./ PAŞAPORT– original şi copie;
 7. LUCRAREA DE DISERTATIE, printată şi pe suport electronic (CD sau stick de memorie), însoţită de
 8. Declarația pe proprie răspundere a candidatului privind originalitatea conținutului lucrării.    (Anexa 2 se obține de la Secretariat);
 9. 3 FOTOGRAFII COLOR  format 3/4;
 10. FIŞA DE LICHIDARE (se obține de la secretariat);
 11. NOTĂ DE INFORMARE ȘI FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) (Anexa 6 se obține de la Secretariat);
 12. DOVADA ACHITĂRII TAXEI DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE DISERTATIE (1000 lei)

 

 

 

 

Stimați studenți,

 

Vă comunicăm procedura care a fost aprobată de Consiliul Facultății de Drept în vederea verificării plagiatului în cazul lucrărilor de dizertație.Vă rugăm să mențineți legătura cu coordonatorul științific în vederea stabilirii formei finale a lucrării de disertație, mai ales în cazul în care se detectează depăsirea procentelor stabilite, Persoanele implicate în procedura (Asist.univ.dr.Georgian Toma și Secretar Șef-Monica Ivan) au doar atribuții administrative.

 

În vederea administrării eficiente a procedurii aplicate, vă rugăm să trimiteti lucrările în format Docx indicand Numele si prenumele absolventului,  Programul de Master, numele si prenumele coordonatorului.

 

De exemplu:

 Popescu Ion Criminalistica Maxim Felicia (pentru programul de Master Criminalistica si Psihologia Judiciara in investigatia penala)

Popescu Ion Penal Maxim Felicia(pentru programul de Master Stiinte penale)

Popescu Ion Afaceri Maxim Felicia(pentru programul de Master Dreptul Afacerilor)

Popescu Ion Civil Maxim Felicia (pentru programul de Master Drept civil si drept procesual civil aprofundat)

Popescu Ion Medical Maxim Felicia (pentru programul de Master Drept medical)

Popescu Ion Uniune Maxim Felicia (pentru programul de Master Dreptul Uniunii Europene. Instituții de drept material și procesual european)

 

Pentru detalii puteți accesa linkul-

https://www.utm.ro/wp-content/uploads/2022/03/Procedura-privind-prevenirea-plagiatului-finala.pdf

 

Pentru susținerea examenului de disertație din sesiunea septembrie 2023 vă rugăm să aveți în vedere că în perioada 28 august 2023 și 4 septembrie 2023 lucrările de disertație finalizate vor fi trimise spre verificare antiplagiat, după cum urmează:

Criminalistica și psihologia judiciară judiciară în investigația penală: georgian.toma@prof.utm.ro

Științe penale: georgian.toma@prof.utm.ro

Dreptul Uniunii Europene. Instituții de drept material și procesual european: georgian.toma@prof.utm.ro

Dreptul afacerilor: georgian.toma@prof.utm.ro

Drept civil și drept procesual civil aprofundat:georgian.toma@prof.utm.ro

Drept medical: georgian.toma@prof.utm.ro

Lucrările care se încadrează în coeficientul de similitudine stabilit de facultate și primesc referatul coordonatorului științific, pot să intre în procesul de înscriere pentru susținerea examenului de disertație sesiunea septembrie 2023

 

Perioada de înscriere este 04 SEPTEMBRIE – 11 SEPTEMBRIE 2023, la secretariatul Facultății.

 

 

EXAMEN  DE  DISERTAȚIE

SESIUNEA  IULIE  2023

 

 • Înscrieri în perioada 26 IUNIE – 4 IULIE

(la secretariatul Facultăţii de Drept)

 • SUSȚINEREA LUCRĂRII DE DISERTATIE:

Drept civil și drept procesual civil aprofundate: 7 IULIE 2023  

Științe penale: 7 IULIE 2023 

Criminalistica și psihologia judiciară în investigația penală: 7 IULIE 2023  

Dreptul afacerilor: 7 IULIE 2023  

Drept medical: 7 IULIE 2023  

Dreptul Uniunii Europene. Instituții de drept material și procesual european: 7 IULIE 2023 

ACTELE  NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA

LA  EXAMENUL  DE DISERTAȚIE  SUNT  URMĂTOARELE:

 1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (Anexa 4 se obține de la Secretariat sau de pe pagina web a universitatii);
 2. DIPLOMA DE LICENȚĂ – original şi copie (față-verso);
 3. CERTIFICAT DE  NAŞTERE – copie conform cu originalul;
 4. certificat de CĂSĂTORIE (dacă este cazul) – copie conform cu originalul;
 5. orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume (dacă este cazul) – copie conform cu originalul;
 6. COPIE C.I./ PAŞAPORT– original şi copie;
 7. LUCRAREA DE DISERTATIE, printată şi pe suport electronic (CD sau stick de memorie), însoţită de
 8. Declarația pe proprie răspundere a candidatului privind originalitatea conținutului lucrării.    (Anexa 2 se obține de la Secretariat sau de pe pagina web a universitatii);
 9. 3 FOTOGRAFII COLOR  format 3/4;
 10. FIŞA DE LICHIDARE (se obține de la secretariat sau de pe pagina web a universității);
 11. NOTĂ DE INFORMARE ȘI FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) (Anexa 6 se obține de la Secretariat sau de pe pagina web a universitatii);
 12. DOVADA ACHITĂRII TAXEI DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE DISERTATIE (1000 lei)

 

 

 

 

 

 

 

 


EXAMEN  DE  DISERTAȚIE

SESIUNEA  SEPTEMBRIE  2022

 • Înscrieri în perioada 5 SEPTEMBRIE – 12 SEPTEMBRIE

(la secretariatul Facultăţii de Drept)

 • SUSȚINEREA LUCRĂRII DE DISERTATIE:

Drept civil și drept procesual civil aprofundate: 15 SEPTEMBRIE  

Științe penale: 15 SEPTEMBRIE  

Criminalistica și psihologia judiciară în investigația penală: 15 SEPTEMBRIE  

Dreptul afacerilor: 15 SEPTEMBRIE  

Drept medical: 15 SEPTEMBRIE  

Dreptul Uniunii Europene. Instituții de drept material și procesual european: 15 SEPTEMBRIE  

ACTELE  NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA

LA  EXAMENUL  DE DISERTAȚIE  SUNT  URMĂTOARELE:

 1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (Anexa 4 se obține de la Secretariat);
 2. DIPLOMA DE LICENȚĂ – original şi copie
 3. CERTIFICAT DE  NAŞTERE – copie conform cu originalul;
 4. certificat de CĂSĂTORIE (dacă este cazul) – copie conform cu originalul;
 5. orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume (dacă este cazul) – copie conform cu originalul;
 6. COPIE C.I./B.I./ PAŞAPORT– original şi copie;
 7. LUCRAREA DE DISERTATIE, printată şi pe suport electronic (CD sau stick de memorie), însoţită de Raportul de similitudine obținut prin verificarea lucrării cu ajutorul unui program antiplagiat recunoscut CNATDCU, la solicitarea profesorului coordonator și referatul coordonatorului ştiinţific al acesteia.( Anexa 2 se obține de la Secretariat )
 8. Declarația pe proprie răspundere a candidatului privind originalitatea conținutului lucrării;
 9.  3 FOTOGRAFII COLOR  format 3/4;
 10. FIŞA DE LICHIDARE (se obține de la Secretariat)
 11. NOTĂ DE INFORMARE ȘI FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) (Anexa 6 se obține de la Secretariat);
 12. DOVADA ACHITĂRII TAXEI DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE DISERTATIE (800 lei)

 

 

EXAMEN  DE  DISERTAȚIE

SESIUNEA  IULIE  2022

 

 • Înscrieri în perioada 20 IUNIE – 28 IUNIE

(la secretariatul Facultăţii de Drept)

 • SUSȚINEREA LUCRĂRII DE DISERTATIE:

Drept civil și drept procesual civil aprofundate: 1 IULIE 2022

Științe penale: 1 IULIE 2022

Criminalistica și psihologia judiciară în investigația penală: 1 IULIE 2022

Dreptul afacerilor: 1 IULIE 2022

Drept medical: 1 IULIE 2022

Dreptul Uniunii Europene. Instituții de drept material și procesual european: 1 IULIE 2022

ACTELE  NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA

LA  EXAMENUL  DE DISERTAȚIE  SUNT  URMĂTOARELE:

 1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (Anexa 4 se obține de la Secretariat sau de pe pagina web a universitatii);
 2. DIPLOMA DE LICENȚĂ – original şi copie
 3. CERTIFICAT DE  NAŞTERE – copie conform cu originalul;
 4. certificat de CĂSĂTORIE (dacă este cazul) – copie conform cu originalul;
 5. orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume (dacă este cazul) – copie conform cu originalul;
 6. COPIE C.I./B.I./ PAŞAPORT– original şi copie;
 7. LUCRAREA DE DISERTATIE, printată şi pe suport electronic (CD sau stick de memorie), însoţită de Raportul de similitudine obținut prin verificarea lucrării cu ajutorul unui program antiplagiat recunoscut CNATDCU, la solicitarea profesorului coordonator și referatul coordonatorului ştiinţific al acesteia.( Anexa 2 se obține de la Secretariat sau de pe pagina web a universitatii)
 8. Declarația pe proprie răspundere a candidatului privind originalitatea conținutului lucrării;
 9.  3 FOTOGRAFII COLOR  format 3/4;
 10. FIŞA DE LICHIDARE (se obține de la secretariat sau de pe pagina web a universității)
 11. NOTĂ DE INFORMARE ȘI FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) (Anexa 6 se obține de la Secretariat sau de pe pagina web a universitatii);
 12. DOVADA ACHITĂRII TAXEI DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE DISERTATIE (800 lei)

 


 

EXAMEN  DE  DISERTAȚIE

 


 

EXAMEN  DE  DISERTAȚIE

SESIUNEA  SEPTEMBRIE  2021

 

 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU – Facultatea de DREPT

 • Înscrieri în perioada 6 SEPTEMBRIE – 10 SEPTEMBRIE (la secretariatul Facultăţii de Drept)
 • SUSȚINEREA LUCRĂRII DE DISERTATIE:

Drept civil și drept procesual civil aprofundate: 14 SEPTEMBRIE 2021
Științe penale: 14 SEPTEMBRIE 2021
Criminalistica și psihologia judiciară în investigația penală: 14 SEPTEMBRIE 2021
Dreptul afacerilor: 14 SEPTEMBRIE 2021
Drept medical: 14 SEPTEMBRIE 2021
Dreptul Uniunii Europene. Instituții de drept material și procesual european: 14 SEPTEMBRIE 2021

 

ACTELE  NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA  LA  EXAMENUL  DE DISERTAȚIE  SUNT  URMĂTOARELE:

 1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (se obține de la Secretariat);
 2. DIPLOMA DE LICENȚĂ – original şi copie
 3. CERTIFICAT DE  NAŞTERE – copie conform cu originalul;
 4. certificat de CĂSĂTORIE (dacă este cazul) – copie conform cu originalul;
 5. orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume (dacă este cazul) – copie conform cu originalul;
 6. copie C.I./B.I./ PAŞAPORT– original şi copie;
 7. LUCRAREA DE DISERTATIE, printată şi pe suport electronic (CD), însoţită de Raportul de similitudine obținut prin verificarea lucrării cu ajutorul unui program antiplagiat recunoscut CNATDCU, la solicitarea profesorului coordonator și referatul coordonatorului ştiinţific al acesteia
 8. Declarația pe proprie răspundere a candidatului privind originalitatea conținutului lucrării;
 9.  3 FOTOGRAFII COLOR  format 3/4;
 10. FIŞA DE LICHIDARE (se obține de la secretariat)
 11. NOTĂ DE INFORMARE ȘI FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) (se obține de la Secretariat);
 12. DOVADA ACHITĂRII TAXEI DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE DISERTATIE (800 lei).

 


 

EXAMEN  DE  DISERTAȚIE

SESIUNEA  IULIE  2021

 

Rezultatele finale la examenul de disertație 

 

 


 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU – Facultatea de DREPT

 • Înscrieri în perioada 22 IUNIE – 30 IUNIE (la secretariatul Facultăţii de Drept)
 • SUSȚINEREA LUCRĂRII DE DISERTATIE:

Drept civil și drept procesual civil aprofundate: 5 IULIE 2021

Științe penale: 5 IULIE 2021

Criminalistica și psihologia judiciară în investigația penală: 5 IULIE 2021

Dreptul afacerilor: 5 IULIE 2021

Drept medical: 5 IULIE 2021

Dreptul Uniunii Europene. Instituții de drept material și procesual european: 5 IULIE 2021

 

ACTELE  NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA LA  EXAMENUL  DE DISERTAȚIE  SUNT  URMĂTOARELE:

 1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (se obține de la Secretariat);
 2. DIPLOMA DE LICENȚĂ – original şi copie
 3. CERTIFICAT DE  NAŞTERE – copie conform cu originalul;
 4. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (dacă este cazul) – copie conform cu originalul;
 5. ORICE ALT ACT CARE ATESTĂ SCHIMBĂRI DE NUME SAU PRENUME (dacă este cazul) – copie conform cu originalul;
 6. copie C.I./B.I./ PAŞAPORT– original şi copie;
 7. LUCRAREA DE DISERTATIE, printată şi pe suport electronic (CD), însoţită de Raportul de similitudine obținut prin verificarea lucrării cu ajutorul unui program antiplagiat recunoscut CNATDCU, la solicitarea profesorului coordonator și referatul coordonatorului ştiinţific al acesteia
 8. Declarația pe proprie răspundere a candidatului privind originalitatea conținutului lucrării;
 9.  3 FOTOGRAFII COLOR  format 3/4;
 10. FIŞA DE LICHIDARE (se obține de la secretariat)
 11. NOTĂ DE INFORMARE ȘI FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) (se obține de la Secretariat);
 12. DOVADA ACHITĂRII TAXEI DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE DISERTATIE (800 lei).

 

 


 

EXAMEN  DE  DISERTAȚIE

SESIUNEA  SEPTEMBRIE  2020

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU – Facultatea de DREPT

 

 • Înscrieri în perioada 5 SEPTEMBRIE-13 SEPTEMBRIE 2020. (la secretariatul Facultăţii de Drept)
 • SUSȚINEREA LUCRĂRII DE DISERTATIE:

Drept civil și drept procesual civil aprofundate: 17 SEPTEMBRIE 2020

Științe penale: 17 SEPTEMBRIE 2020

Criminalistica și psihologia judiciară în investigația penală: 17 SEPTEMBRIE 2020

Dreptul afacerilor: 17 SEPTEMBRIE 2020

Drept medical: 17 SEPTEMBRIE 2020

Dreptul Uniunii Europene. Instituții de drept material și procesual european: 17 SEPTEMBRIE 2020

ACTELE  NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA LA  EXAMENUL  DE DISERTAȚIE  SUNT  URMĂTOARELE:

 1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (se obține de la Secretariat);
 2. DIPLOMA DE BACALAUREAT – original şi copie
 3. DIPLOMA DE LICENȚĂ – original şi copie
 4. SUPLIMENT LA DIPLOMĂ –  original, și copie
 5. CERTIFICAT DE  NAŞTERE – original şi copie sau copie legalizată;
 6. certificat de CĂSĂTORIE (dacă este cazul) – original şi copie sau copie legalizată;
 7. orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume (dacă este cazul) – original şi copie sau copie legalizată;
 8. copie C.I./B.I./ PAŞAPORT– original şi copie;
 9. LUCRAREA DE DISERTAȚIE, printată şi pe suport electronic (CD), însoţită de Raportul de similitudine obținut prin verificarea lucrării cu ajutorul unui program antiplagiat recunoscut CNATDCU, referatul îndrumătorului ştiinţific al acesteia, precum şi de declarația pe proprie răspundere a candidatului privind originalitatea conținutului lucrării.
 10. 3 FOTOGRAFII COLOR format 3/4;
 11. FIŞA DE LICHIDARE (se obține de la secretariat)
 12. DOVADA ACHITĂRII TAXEI DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE DISERTAȚIE

 


 

EXAMEN  DE  DISERTAȚIE

SESIUNEA  IULIE  2020

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU – Facultatea de DREPT

 

 • Înscrieri în perioada 15 IUNIE – 26 IUNIE (la secretariatul Facultăţii de Drept)
 • SUSȚINEREA LUCRĂRII DE DISERTATIE:

Drept civil și drept procesual civil aprofundate: 1 IULIE 2020
Științe penale: 1 IULIE 2020
Criminalistica și psihologia judiciară în investigația penală: 1 IULIE 2020
Dreptul afacerilor: 1 IULIE 2020
Drept medical: 1 IULIE 2020
Dreptul Uniunii Europene. Instituții de drept material și procesual european: 1 IULIE 2020

ACTELE  NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA LA  EXAMENUL  DE DISERTAȚIE  SUNT  URMĂTOARELE:

 1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (se obține de la Secretariat);
 2. DIPLOMA DE BACALAUREAT – original şi copie
 3. DIPLOMA DE LICENȚĂ – original şi copie
 4. SUPLIMENT LA DIPLOMĂ –  original, și copie
 5. CERTIFICAT DE  NAŞTERE – original şi copie sau copie legalizată;
 6. certificat de CĂSĂTORIE (dacă este cazul) – original şi copie sau copie legalizată;
 7. orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume (dacă este cazul) – original şi copie sau copie legalizată;
 8. copie C.I./B.I./ PAŞAPORT– original şi copie;
 9. LUCRAREA DE DISERTATIE, printată şi pe suport electronic (CD), însoţită de Raportul de similitudine obținut prin verificarea lucrării cu ajutorul unui program antiplagiat recunoscut CNATDCU, referatul îndrumătorului ştiinţific al acesteia, precum şi de declarația pe proprie răspundere a candidatului privind originalitatea conținutului lucrării (.
 10. 3 FOTOGRAFII COLOR  format 3/4;
 11. FIŞA DE LICHIDARE (se obține de la secretariat)
 12. DOVADA ACHITĂRII TAXEI DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ;

Descarcă documentația.