EXAMEN  DE  DISERTAȚIE

SESIUNEA  SEPTEMBRIE  2020

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU – Facultatea de DREPT

 

 • Înscrieri în perioada 5 SEPTEMBRIE-13 SEPTEMBRIE 2020. (la secretariatul Facultăţii de Drept)
 • SUSȚINEREA LUCRĂRII DE DISERTATIE:

Drept civil și drept procesual civil aprofundate: 17 SEPTEMBRIE 2020

Științe penale: 17 SEPTEMBRIE 2020

Criminalistica și psihologia judiciară în investigația penală: 17 SEPTEMBRIE 2020

Dreptul afacerilor: 17 SEPTEMBRIE 2020

Drept medical: 17 SEPTEMBRIE 2020

Dreptul Uniunii Europene. Instituții de drept material și procesual european: 17 SEPTEMBRIE 2020

ACTELE  NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA LA  EXAMENUL  DE DISERTAȚIE  SUNT  URMĂTOARELE:

 1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (se obține de la Secretariat);
 2. DIPLOMA DE BACALAUREAT – original şi copie
 3. DIPLOMA DE LICENȚĂ – original şi copie
 4. SUPLIMENT LA DIPLOMĂ –  original, și copie
 5. CERTIFICAT DE  NAŞTERE – original şi copie sau copie legalizată;
 6. certificat de CĂSĂTORIE (dacă este cazul) – original şi copie sau copie legalizată;
 7. orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume (dacă este cazul) – original şi copie sau copie legalizată;
 8. copie C.I./B.I./ PAŞAPORT– original şi copie;
 9. LUCRAREA DE DISERTAȚIE, printată şi pe suport electronic (CD), însoţită de Raportul de similitudine obținut prin verificarea lucrării cu ajutorul unui program antiplagiat recunoscut CNATDCU, referatul îndrumătorului ştiinţific al acesteia, precum şi de declarația pe proprie răspundere a candidatului privind originalitatea conținutului lucrării.
 10. 3 FOTOGRAFII COLOR format 3/4;
 11. FIŞA DE LICHIDARE (se obține de la secretariat)
 12. DOVADA ACHITĂRII TAXEI DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE DISERTAȚIE

 


 

EXAMEN  DE  DISERTAȚIE

SESIUNEA  IULIE  2020

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU – Facultatea de DREPT

 

 • Înscrieri în perioada 15 IUNIE – 26 IUNIE (la secretariatul Facultăţii de Drept)
 • SUSȚINEREA LUCRĂRII DE DISERTATIE:

Drept civil și drept procesual civil aprofundate: 1 IULIE 2020
Științe penale: 1 IULIE 2020
Criminalistica și psihologia judiciară în investigația penală: 1 IULIE 2020
Dreptul afacerilor: 1 IULIE 2020
Drept medical: 1 IULIE 2020
Dreptul Uniunii Europene. Instituții de drept material și procesual european: 1 IULIE 2020

ACTELE  NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA LA  EXAMENUL  DE DISERTAȚIE  SUNT  URMĂTOARELE:

 1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (se obține de la Secretariat);
 2. DIPLOMA DE BACALAUREAT – original şi copie
 3. DIPLOMA DE LICENȚĂ – original şi copie
 4. SUPLIMENT LA DIPLOMĂ –  original, și copie
 5. CERTIFICAT DE  NAŞTERE – original şi copie sau copie legalizată;
 6. certificat de CĂSĂTORIE (dacă este cazul) – original şi copie sau copie legalizată;
 7. orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume (dacă este cazul) – original şi copie sau copie legalizată;
 8. copie C.I./B.I./ PAŞAPORT– original şi copie;
 9. LUCRAREA DE DISERTATIE, printată şi pe suport electronic (CD), însoţită de Raportul de similitudine obținut prin verificarea lucrării cu ajutorul unui program antiplagiat recunoscut CNATDCU, referatul îndrumătorului ştiinţific al acesteia, precum şi de declarația pe proprie răspundere a candidatului privind originalitatea conținutului lucrării (.
 10. 3 FOTOGRAFII COLOR  format 3/4;
 11. FIŞA DE LICHIDARE (se obține de la secretariat)
 12. DOVADA ACHITĂRII TAXEI DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ;

Descarcă documentația.