Cautare

Examen de licenţă

EXAMEN DE LICENŢĂ

SESIUNEA IULIE 2017

 

 Examenul de licență constă din două probe, după cum urmează:

 1. Proba 1, proba orală: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate;
 2. Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență.

 

Calendarul examenului de licență:

 • CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE
  • Proba I:    4 Iulie 2017, ora 10, comisia 1 – sala M204, comisia 2 – M207
  • Proba II:   5 Iulie 2017, ora 10, comisia 1 – sala M204, comisia 2 – M207

 

 • ADMINISTRAREA AFACERILOR
  • Proba I:    6 Iulie 2017, ora 10, comisia 1 – sala M103, comisia 2 – M104
  • Proba II:   7 Iulie 2017, ora 10, comisia 1 – sala M103, comisia 2 – M104

 

 • FINANȚE SI BANCI
  • Proba I:    6 Iulie 2017, ora 10, sala M204
  • Proba II:   7 Iulie 2017, ora 10, sala M204

 

Tematica şi bibliografia examenului de licenţă:

• Specializarea ADMINISTRAREA AFACERILOR
• Specializarea CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
• Specializarea FINANŢE ŞI BĂNCI

 

Dosarul pentru înscrierea la examenul de LICENŢĂ trebuie să cuprindă: 
•    Certificat de naştere – copie legalizată;
•    Certificat de căsătorie – copie legalizată (unde este cazul);
•    Copie C.I.;
•    Diploma de bacalaureat – original şi copie legalizată;
•    2 fotografii ¾ hârtie foto color;
•    Fişa de lichidare (formular tip care se găseşte la secretariatul facultăţii);
•    Cerere de înscriere la licenţă (formular tip care se găseşte la secretariatul facultăţii);
•    Referat semnat de coordonatorul lucrării de licenţă;
•    Chitanţa care atestă plata taxei de licenţă;
•    Lucrarea de licenţă, printată şi pe suport electronic (CD).

 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă şi disertație