Centrul de Excelență pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic este o iniţiativă a Facultăţii de Științe Economice din cadrul Universităţii Titu Maiorescu.

 

Înfiinţat în decembrie 2013, cu sprijinul unor reprezentanţi ai mediului academic şi ai mediului de afaceri, Centrul de Excelenţă îşi propune să răspundă cerinţelor pieţei muncii, prin creşterea nivelului de pregătire al tinerilor implicaţi în proiecte.

 

Obiectivele Centrului de Excelenţă
 • Orientarea profesională şi dezvoltarea competenţelor pentru integrarea rapidă a elevilor și studenților pe piaţa muncii;
 • Motivarea studenţilor şi a viitorilor studenţi  pentru  dezvoltarea  cunoştinţelor teoretice  şi  practice în  domeniul   economic,  prin  acordarea unor  burse private și asigurarea unor stagii de practică, de către firmele partenere;
 • Informarea studenţilor despre oferta educaţională şi proiectele conexe dezvoltate în cadrul Centrului de Excelenţă;
 • Adaptarea continuă a programelor de învățământ superior economic la cerințele pieței muncii.

 

AVANTAJE pentru FIRMELE PARTENERE
 • Dezvoltarea   unei   baze   de  recrutare a   viitorilor    angajați.   Firmele    partenere pot testa  studenții   pe  parcursul  efectuării studiilor universitare, din punctul de vedere al cunoștințelor teoretice, abilităților practice și capacității  de a se integra și adapta la cultura lor organizațională;
 • Reducere de 5% din taxa de școlarizare, aferentă primului an de studii, la programele universitare de licență și master ale Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Titu Maiorescu, în cazul înscrierii angajaților firmelor partenere la aceste cursuri;
 • Participarea la o serie de sesiuni de formare   profesională   personalizate,  adaptate la nevoile firmelor respective;
 • Consultarea și utilizarea unor studii de piață, realizate de către cadrele didactice și studenții Facultății de Științe Economice;
 • Facilitarea accesului la platforma de networking a parteneriatului, în vederea derulării altor acțiuni de interes comun sau realizării unor afaceri comune;
 • Promovarea reciprocă a imaginii în  cadrul proiectului și încadrarea acțiunilor de îmbunătățire a calității educației, derulate de Centrul de Excelență, în strategiile de responsabilitate socială ale firmelor partenere;
 • Recrutarea celor mai buni studenți  ai Facultății de Științe Economice, în vederea integrării acestora în programe de internship pe termen lung (minim un an);
 • Implicare  și  participare  în  cadrul diferitelor proiecte de cercetare, proiecte cu finanțare europeană și studii de piață, împreună cu Facultatea de Științe Economice  din cadrul Universității Titu Maiorescu.

 

AVANTAJE pentru FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
 • Creșterea gradului de motivare al studenților și viitorilor studenți;
 • Creșterea calității procesului de învățământ;
 • Posibilitatea de a realiza, împreună cu partenerii  din cadrul Centrului de Excelență, ample proiecte de cercetare cu finanțare europeană  și studii de piață;
 • Îmbunătățirea imaginii facultății în rândul elevilor, studenților și angajatorilor;
 • Perfecționarea programelor de studii  și  adaptarea  acestora  la cerințele pieței muncii;
 • Consolidarea relaţiei dintre Facultatea de Științe Economice.

 

AVANTAJE pentru STUDENŢI
 • Îi îndrumăm să se integreze rapid pe piața forței de muncă;
 • Îi ajutăm să dobândească abilităţile necesare pentru a se adapta la nevoile pieței;
 • Concepem programe pentru ca studenţii să poată aplica în practică noţiunile învăţate la cursuri;
 • Îi promovăm şi îi susţinem să îşi găsească un loc de muncă în cadrul firmelor partenere proiectului;
 • Îi implicăm în cercetările şi studiile de piață pe care le iniţiem;
 • Le oferim alternative viabile pentru a-şi continua studiile economice;
 • Le oferim acces la burse private oferite de companiile partenere Facultății de Științe Economice;
 • Îi sprijinim necondiţionat pentru o bună orientare în carieră.

 

AVANTAJE pentru ELEVI și LICEE
 • Concepem  programe  special pentru  elevi, astfel  încât să-şi înţeleagă potenţialul real şi să şi-l exploateze la maxim;
 • Analizăm în permanenţă piaţa forţei de muncă pentru a-i ajuta să-şi aleagă o carieră;
 • Implicăm elevii în evenimente care au ca scop dezvoltarea lor personală;
 • Facilităm accesul la platforma de networking a parteneriatului încheiat cu companiile implicate în proiect;
 • Organizăm programe de formare profesională personalizate, adaptate la nevoile liceelor;
 • Includem liceul în proiectele de cercetare, finanțate din fonduri  europene;
 • Oferim reducere de 5% din taxa  de școlarizare, aferentă primului an de studii, la programele universitare de licență și master ale Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Titu  Maiorescu, pentru angajații partenerului la aceste cursuri;
 • Promovăm imaginea liceului în cadrul parteneriatului.

 

Activităţi derulate în cadrul Centrului de Excelenţă
 • Proiectul “Fii AMBASADOR al Facultății de Științe Economice”
  • Proiectul încurajează voluntariatul în rândul elevilor.
  • Participanţii derulează activităţi de marketing şi organizare de evenimente.
 • Workshopuri tematice
  • Aceste evenimente urmăresc apropierea elevilor şi studenţilor de mediul privat şi familiarizarea acestora cu cerinţele pieţei muncii.
 • Cursul facultativ “Productivitate şi control: Gestiunea Afacerilor  folosind sistemul integrat Pluriva ERP”
  • Cursul este organizat de firma PLURIVA ERP, partener al Centrului de Excelenţă.
  • La curs participă 20 de studenţi ai facultăţii.
  • Studenţii care urmează cursul vor primi diplome de absolvire şi o certificare PLURIVA ERP.
 • Cursuri facultative
  • Cursurile sunt organizate de cadre didactice universitare, cu pregătire practică în domeniile vizate pentru organizarea cursurilor.
 • Pregătire pentru examenul de Bacalaureat
  • Pregătire intensivă la disciplinele Matematică şi Economie.

 

Detalii despre proiectele Facultăţii de Științe Economice realizate cu sprijinul Centrului de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic puteţi găsi pe www.ceccise.ro şi pe Facebook, la adresele: www.facebook.com/utmsteco şi https://www.facebook.com/UTM.ro.